Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2CORINTHIANS 3

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  3:1 Poinjemo li opet sami sebe preporuivati? Ili trebamo li, kao neki, preporuna pisma na vas ili od vas?

  3:2 Vi ste pismo nae, upisano u srcima vaim; znaju ga i itaju svi ljudi.

  3:3 Vi ste, oito, pismo Kristovo kojemu mi posluismo, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga ivoga; ne na ploama kamenim, nego na ploama od mesa, u srcima.

  3:4 Takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga.

  3:5 Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni to pomisliti, nego naa je sposobnost od Boga.

  3:6 On nas osposobi za posluitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oivljuje.

  3:7 Pa ako je smrtonosna sluba, slovima uklesana u kamenju, bila tako slavna da sinovi Izraelovi nisu mogli pogledati u lice Mojsijevo zbog prolazne slave lica njegova,

  3:8 koliko li e slavnija biti sluba Duha.

  3:9 Jer ako je sluba osude bila slavna, mnogo je slavnija sluba pravednosti.

  3:10 I zbilja, nije ni bilo proslavljeno ono to je u toj mjeri proslavljeno, ako se usporedi s uzvienijom slavom.

  3:11 Jer ako je ono prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ovo to ostaje.

  3:12 Imajui dakle takvo pouzdanje, nastupamo sa svom otvorenou,

  3:13 a ne kao Mojsije koji je stavljao prijevjes na lice da sinovi Izraelovi ne vide svretak prolaznoga.

  3:14 Ali otvrdnu im pamet. Doista, do dana dananjega zastire taj prijevjes itanje Staroga zavjeta: nije im otkriveno da je u Kristu prestao.

  3:15 Naprotiv, kad god se ita Mojsije, do danas prijevjes zastire srce njihovo.

  3:16 Ali kad se Izrael obrati Gospodinu, skinut e se prijevjes.

  3:17 Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda.

  3:18 A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po Duhu se Gospodnjem preobraavamo u istu sliku - iz slave u slavu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .