Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2KINGS 21

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  21:1 Manaeu je bilo dvanaest godina kad se zakraljio. Pedeset i pet godina kraljevao je u Jeruzalemu. Njegova se majka zvala Hefsi-Bah.

  21:2 inio je to je zlo u Jahvinim oima, povodei se za gnusobama naroda to ih je Jahve protjerao pred Izraelovim sinovima.

  21:3 Obnovio je uzviice to ih bijae oborio otac mu Ezekija, podigao je rtvenik Baalu, nainio aere kako bijae uinio izraelski kralj Ahab; i stao se klanjati svoj vojsci nebeskoj i sluiti joj.

  21:4 Podigao je rtvenike i u Domu Jahvinu, za koji bijae rekao Jahve: "U Jeruzalemu e prebivati moje Ime zauvijek."

  21:5 Sagradio je rtvenike svoj nebeskoj vojsci u oba predvorja Doma Jahvina.

  21:6 I sinove je svoje proveo kroz oganj. Vraao je, gatao, stvorio bajae i opsjenare, uinio je premnogo zla u oima Jahve i razjarivao ga.

  21:7 Dao je nainiti lik Aere i posadio ga u Domu, za koji Jahve bijae rekao Davidu i njegovu sinu Salomonu: "U ovom Domu i u Jeruzalemu, koji sam izabrao meu svim izraelskim plemenima, postavit u svoje Ime zauvijek.

  21:8 Neu vie dati da noga Izraelaca uzmakne iz zemlje koju sam dao u batinu njihovim oevima, samo ako budu drali i provodili u djelo sve to sam im zapovjedio: Zakon to im ga je objavio moj sluga Mojsije."

  21:9 Ali oni nisu posluali, Manae ih je zaveo te su radili jo gore nego narodi to ih je Jahve iskorijenio pred Izraelovim sinovima.

  21:10 Tada je Jahve ovako govorio preko slugu svojih proroka:

  21:11 "Zato to je judejski kralj Manae inio te gnusobe, zato to je uinio vie zla nego to su prije njega radili Amorejci i to je zaveo Judejce svojim idolima,

  21:12 ovako veli Jahve, Bog Izraelov: 'Evo, uinit u da doe nevolja na Jeruzalem i Judeju, takva da e zazujati oba uha onima koji o njoj uju.

  21:13 Nategnut u nad Jeruzalemom isto ue kao nad Samarijom, isto mjerilo kao nad kuom Ahabovom; zbrisat u Jeruzalem kao to se brie zdjela pa se tad izvrne.

  21:14 Odbacit u ostatke svoje batine, predat u ih u ruke njihovih neprijatelja; sluit e za plijen i grabe svim svojim neprijateljima

  21:15 jer su inili to je zlo u mojim oima jer su izazivali moj gnjev od dana kada su njihovi oci izili iz Egipta pa sve do danas.'"

  21:16 I mnogo je nedune krvi prolio Manae, tako da se njome napunio Jeruzalem od jednoga kraja do drugoga, da se i ne spominje njegov grijeh kojim je zaveo Judu da ini to je zlo u oima Jahvinim.

  21:17 Ostala povijest Manaeova, njegova djela i grijesi koje je poinio, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa judejskih kraljeva?

  21:18 Manae je poinuo kraj svojih otaca i sahranjen je u vrtu svojeg dvora, u vrtu Uzinu. Sin mu Amon zakralji se mjesto njega.

  21:19 Amonu bijahu dvadeset i dvije godine kad je zavladao, a kraljevao je dvije godine u Jeruzalemu. Njegova se majka zvala Meulemet, ki Harusova, i bila je iz Jotbe.

  21:20 On je inio to je zlo u oima Jahvinim, kao to je inio njegov otac Manae.

  21:21 U svemu je slijedio put svoga oca, sluio je idolima kojima je sluio i njegov otac i klanjao im se.

  21:22 On je ostavio Jahvu, Boga svojih praotaca, i nije hodio putem Jahvinim.

  21:23 Amonovi se asnici urotie protiv njega i ubie kralja u dvoru.

  21:24 Ali je prosti puk pobio sve one koji se bijahu urotili protiv kralja Amona i na njegovo mjesto zakraljio sina mu Joiju.

  21:25 Ostala povijest Amonova i sve to je inio, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa judejskih kraljeva?

  21:26 Pokopali su ga u grobnicu njegova oca, u vrtu Uzinu, a njegov sin Joija zakralji se mjesto njega.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .