Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2SAMUEL 18

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  18:1 Potom David pobroji narod to bijae s njim i postavi nad njima tisunike i stotnike.

  18:2 Zatim podijeli vojsku na tri skupine: jednu treinu predade Joabu, drugu treinu Abiaju, sinu Sarvijinu, bratu Joabovu, a treu treinu Itaju iz Gata. Tada David ree narodu: "I ja u s vama u rat."

  18:3 Ali se narod usprotivi: "Ne smije ti ii. Jer ako mi i pobjegnemo, nee nitko na to obraati panju, ili ako nas i pola izgine, nee se na to obraati panja; ali ti sam vrijedi kao nas deset tisua. Osim toga, bolje je da bude pripravan da nam iz grada pomogne."

  18:4 A kralj im odgovori: "Uinit u sve to vam se ini dobro." I kralj stade kod vrata dok je vojska izlazila po stotinama i tisuama.

  18:5 A Joabu, Abiaju i Itaju dade zapovijed: "uvajte mi mladia Abaloma!" I sav je narod uo da je kralj tako zapovjedio svim vojvodama za Abaloma.

  18:6 Tako vojska izie za boj spremna pred Izraela i bitka se zametnu u Efrajimovoj umi.

  18:7 Izraelsku vojsku potukoe Davidovi ljudi; i velik poraz bijae u onaj dan: dvadeset tisua mrtvih.

  18:8 Boj se proirio po svemu onom kraju i vie je ljudi onoga dana progutala uma nego ma.

  18:9 Abalom sluajno zapade u ruke Davidovim ljudima. Abalom je jahao na mazgi, a mazga naie pod grane velika hrasta, tako te je Abalomu glava zapela o grane i on osta visei izmeu neba i zemlje, dok je mazga ispod njega otila dalje.

  18:10 Vidje to neki ovjek i javi Joabu govorei: "Upravo sam vidio Abaloma gdje visi o jednom hrastu."

  18:11 A Joab odvrati ovjeku koji mu je to javio: "Kad si ga vidio, zato ga na mjestu nisi sastavio sa zemljom? Moja bi onda bila dunost da ti dam deset srebrnih ekela i jedan pojas!"

  18:12 Ali ovjek odgovori Joabu: "I kad bi mi na dlan izbrojio tisuu srebrnih ekela, ne bih digao ruku na kraljeva sina! uli smo na svoje ui kako je kralj zapovjedio tebi, Abiaju i Itaju govorei: 'uvajte mi mladia Abaloma!'

  18:13 Da sam podmuklo napao na njega izlaui opasnosti svoj ivot - jer kralju nita ne ostaje skriveno - onda bi se ti drao po strani."

  18:14 A Joab odvrati: "Neu ja ovdje dangubiti s tobom!" I uze tri sulice u ruke i zabode ih u srce Abalomu, koji je bio jo iv visei o hrastu.

  18:15 Nato prie deset momaka, titonoa Joabovih, i dotukoe Abaloma i usmrtie.

  18:16 Tada Joab zapovjedi da zatrube u rog, i vojska prestade progoniti Izraela jer je Joab zaustavio vojsku.

  18:17 Potom uzee Abaloma, bacie ga u duboku jamu usred ume i navaljae na nj veliku gomilu kamenja. Izraelci pak pobjegoe svaki svome atoru.

  18:18 Abalom bijae jo za ivota postavio sebi spomenik u Kraljevoj dolini jer miljae: "Nemam sina koji bi sauvao spomen mome imenu." I nazvao je taj spomenik po svome imenu te se jo i danas zove "Abalomov spomenik".

  18:19 Ahimaas, Sadokov sin, ree Joabu: "Idem javiti kralju veselu vijest da mu je Jahve pribavio pravdu izbavivi ga iz ruku njegovih neprijatelja."

  18:20 Ali mu Joab ree: "Ne moe danas biti glasnik vesele vijesti, nego e to biti koji drugi dan; danas ne moe javiti dobru vijest jer je poginuo kraljev sin."

  18:21 Zatim Joab zapovjedi Etiopljaninu: "Idi javi kralju to si vidio!" Etiopljanin se pokloni Joabu i otra.

  18:22 A Sadokov sim Ahimaas opet zamoli Joaba: "Dogodilo se to mu drago, dopusti da otrim i ja za Etiopljaninom." A Joab upita: "Zato bi trao, sine moj, kad ti ta vesela vijest nee pribaviti nagrade?"

  18:23 A on ponovi: "Dogodilo se to mu drago, trat u!" A Joab mu odvrati: "Tri!" I Ahimaas otra putem kroz ravnicu i pretee Etiopljanina.

  18:24 David je upravo sjedio meu dvojim gradskim vratima, a straar se bio uspeo na krov iznad vrata. Podigavi oi, straar ugleda ovjeka kako tri sam.

  18:25 Straar povika i javi kralju, a kralj mu ree: "Ako je sam, nosi dobar glas na ustima." ovjek je dolazio sve blie.

  18:26 Uto straar ugleda drugoga ovjeka gdje tri. I povika straar koji je bio nad vratima: "Evo jo jednoga ovjeka koji tri sam!" A kralj odvrati: "I taj nosi dobar glas."

  18:27 Straar nastavi: "Prepoznajem trk prvoga ovjeka: tri kao Sadokov sin Ahimaas." A kralj odvrati: "To je dobar ovjek, dolazi s dobrim glasom."

  18:28 Ahimaas se priblii kralju i pozdravi ga: "Zdravo!" Baci se licem na zemlju pred kraljem i nastavi: "Blagoslovljen Jahve, tvoj Bog, koji je napustio ljude to su digli ruku na moga gospodara i kralja!"

  18:29 A kralj upita: "Je li spaen mladi Abalom?" A Ahimaas odgovori: "Vidio sam veliku vrevu kad je kraljev sluga Joab slao tvoga slugu, ali ne znam to je bilo."

  18:30 Kralj mu ree: "Odstupi i stani tamo!" On odstupi i stade.

  18:31 Uto stie Etiopljanin i progovori: "Neka moj gospodar kralj primi veselu vijest. Jahve ti je danas pribavio pravdu izbavivi te iz ruku svih onih koji su ustali na tebe."

  18:32 A kralj upita Etiopljanina: "Je li spaen mladi Abalom?" A Etiopljanin odgovori: "Neka neprijatelji moga gospodara i kralja i svi koji se diu na tebe u zloj namjeri - prou kao taj mladi!"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .