Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2SAMUEL 24

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  24:1 Jo je jednom srdba Jahvina planula na Izraelce te potakla Davida protiv njih govorei: "Idi, izbroj Izraelce i Judejce!"

  24:2 I kralj zapovjedi Joabu i vojvodama koji bijahu s njim: "Obiite sva Izraelova plemena od Dana do Beer ebe i popiite narod da znam koliko ima naroda."

  24:3 Joab odgovori kralju: "Neka Jahve, tvoj Bog, dade svome narodu jo sto puta ovoliko koliko ga je sada i neka to jo vidi svojim oima moj gospodar kralj, ali zato moj gospodar kralj ima takvu elju?"

  24:4 Ali kraljeva rije bijae jaa od Joabove i od rijei vojvoda njegove vojske. Tako Joab i vojvode odoe ispred kralja da popiu izraelski narod.

  24:5 Prijeoe oni preko Jordana i poee kod Aroera i kod grada to lei usred doline i krenue odande prema Gaditima i prema Jazeru.

  24:6 Potom dooe u Gilead i u zemlju Hetita, u Kade; zatim stigoe u Dan, a iz Dana skrenue prema Sidonu.

  24:7 Zatim dooe do tvrave Tira i u sve gradove Hivijaca i Kanaanaca i zavrie svoj put u Negebu Judinu, u Beer ebi.

  24:8 Proavi svu zemlju, vratie se poslije devet mjeseci i dvadeset dana u Jeruzalem.

  24:9 Joab dade kralju popis naroda: Izraelaca bijae osam stotina tisua ratnika vinih mau, a Judejaca pet stotina tisua ljudi.

  24:10 Poslije toga Davida zapee savjest to je dao brojiti narod pa ree Jahvi: "Veoma sam sagrijeio to sam to uinio! Ali, Jahve, oprosti tu krivicu sluzi svome, jer sam vrlo ludo radio."

  24:11 Kad je David ujutro ustao, ve je Jahvina rije bila dola proroku Gadu, Davidovu vidiocu:

  24:12 "Idi i kai Davidu: Ovako govori Jahve: 'Troje stavljam preda te, izaberi jedno od toga da ti uinim!'"

  24:13 Gad tako doe Davidu i javi mu ovo: "Hoe li da dou tri gladne godine na tvoju zemlju, ili da tri mjeseca bjei pred svojim neprijateljem koji e te goniti, ili da bude tri dana kuga u tvojoj zemlji? Sada promisli i gledaj to da odgovorim onome koji me poslao!"

  24:14 David odgovori Gadu: "Na velikoj sam muci! Ali neka padnemo u ruke Jahvine, jer je veliko njegovo milosre, a u ljudske ruke neka ne zapadnem!"

  24:15 David, dakle, izabra kugu. Bilo je upravo vrijeme penine etve. Jahve pusti kugu na Izraela od jutra pa do odreenoga vremena; i pomor udari na narod i pomrije sedamdeset tisua ljudi od Dana do Beer ebe.

  24:16 Kad je aneo pruio svoju ruku na Jeruzalem da ga uniti, saali se Jahvi zbog toga zla, pa ree anelu koji je ubijao narod: "Dosta je sada! Povuci svoju ruku!" A Jahvin je aneo bio upravo kod gumna Araune Jebusejca.

  24:17 Kad David vidje anela koji je ubijao narod, zavapi Jahvi: "Evo, ja sam sagrijeio, ja sam uinio zlo! A oni, ovce, to su skrivili? Neka tvoja ruka padne na mene i na moju obitelj!"

  24:18 Istoga dana doe Gad k Davidu i ree mu: "Idi i podigni Jahvi rtvenik na gumnu Araune Jebusejca!"

  24:19 I ode David po Gadovoj rijei, kako mu je zapovjedio Jahve.

  24:20 Kad Arauna pogleda, opazi kralja i njegove dvorane gdje idu prema njemu. Arauna izie i pokloni se kralju licem do zemlje.

  24:21 Arauna upita: "Zato je moj gospodar kralj doao svome sluzi?" A David odgovori: "Da kupi od tebe ovo gumno, da sagradi rtvenik Jahvi, kako bi prestao pomor u narodu."

  24:22 Arauna ree Davidu: "Neka ga uzme moj gospodar kralj i neka rtvuje ono to je u njegovim oima dobro! Evo goveda za paljenicu, mlatilice, i volujske opreme za drvo!

  24:23 Sve to sluga moga gospodara kralja poklanja kralju!" Jo ree Arauna kralju: "Jahve, Bog tvoj, neka ti bude milostiv!"

  24:24 Ali kralj odgovori Arauni: "Ne, nego hou da kupim od tebe i da platim; neu prinositi Jahvi, svome Bogu, paljenica koje su mi poklonjene." I tako David kupi ono gumno i goveda za pedeset srebrnih ekela.

  24:25 Ondje David sagradi rtvenik Jahvi i prinese paljenice i priesnice. Tada se Jahve smilova zemlji i presta pomor u Izraelu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .