Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EZEKIEL 13

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  13:1 I opet mi doe rije Jahvina:

  13:2 "Sine ovjeji! Prorokuj protiv onih koji se grade prorocima u Izraelu!

  13:3 Reci tim prorocima koji prorokuju po svojoj glavi: 'ujte rije Jahvinu! Ovako govori Jahve Gospod: Jao prorocima bezumnim koji duh svoj slijede a nita ne vide!

  13:4 Ti su tvoji proroci, Izraele, kao lisice usred ruevina.

  13:5 Vi se ne popeste na proboje i ne zidaste zida oko doma Izraelova da se odri u boju u dan Jahvin.

  13:6 Vienja su njihova isprazna, i lana su njihova proricanja. Govore 'Rije Jahvina!' - a Jahve ih nije poslao. I jo oekuju da e im se rijei ispuniti.

  13:7 Zar ne vidite da su vam vienja isprazna i da su vam lana proricanja kad govorite 'Rije Jahvina!' - a ja nisam govorio.'

  13:8 Stoga ovako govori Jahve Gospod: 'Zato to govorite isprazno i la vidite, evo me protiv vas' - rije je Jahve Gospoda!

  13:9 Evo, ruka moja bit e protiv proroka koji vide isprazno i la proriu: nee vie biti u zboru mojega naroda, nee biti upisani u knjigu doma Izraelova, nikad vie nee stupiti na tlo Izraelovo! I znat e da sam ja Jahve Gospod!

  13:10 Jer narod moj obmanjuju govorei 'Mir' kad mira nema. I dok jedni hoe da se zid utvrdi, oni hoe da se samo obuka.

  13:11 Reci onima koji hoe da se samo obuka: 'Past e!' Udarit e silan pljusak, oborit u na nj grad kao kamenje, bjesnjet e olujni vihori.

  13:12 Evo, zid e pasti! Nee li vas tada pitati: 'Gdje vam je sada buka kojom ste ga obukali?'

  13:13 Zato ovako govori Jahve Gospod: 'U svojoj jarosti razbjesnit u olujne vihore, u srdbi u svojoj udariti silnim pljuskom da ga zatrem, u gnjevu u na nj oboriti grad kao kamenje.

  13:14 Obalit u zid to ga vi bukom obukaste, na zemlju u ga oboriti da mu se razgole temelji. Past e zid, i vi ete pod njim izginuti! Tada ete znati da sam ja Jahve!

  13:15 Tako u iskaliti gnjev nad zidom i nad onima koji ga bukom obukae. A vama u rei: Nema vie zida! Nema onih koji ga bukom obukae.

  13:16 Nema izraelskih proroka koji Jeruzalemu proricahu i koji mu mir vidjee kad mira ne bijae.' Tako govori Jahve Gospod."

  13:17 "Sine ovjeji, okreni lice protiv keri svojega naroda koje prorokuju po svojoj glavi! Prorokuj protiv njih:

  13:18 Ovako govori Jahve Gospod: 'Jao onima koje vezu poveze za svaije ruke i koje prave prijevjese za glave svake veliine da ulove due! Mislite li uloviti sve due mojega naroda a svoje due sauvati ive?

  13:19 Obeaujete me pred mojim narodom za aku jema, za zalogaj kruha, ubijajui due koje ne bi trebale da umru, a spasavajui one koje ne bi trebale da ive; i obmanjujete tako narod moj koji rado slua vae lai.'

  13:20 Zato ovako govori Jahve Gospod: 'Evo me protiv vaih poveza kojima lovite due kao ptice! Rastrgat u sve to na vaim rukama i oslobodit u due koje time hvatate kao ptice!

  13:21 Poderat u vae prijevjese i oslobodit u svoj narod da ne bude vie plijen vaih ruku. I znat ete da sam ja Jahve!

  13:22 Jer vi laju raalostiste srce pravednika, koje ja raalostiti ne htjedoh, a okrijepiste ruke bezbonika da se ne obrati od zla puta bezbonikog pa da ivot spasi.

  13:23 Zato neete vie vidjeti isprazno niti ete la proricati: ja u osloboditi narod svoj iz vaih ruku. I znat ete da sam ja Jahve!'"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .