Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - GENESIS 22

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  22:1 Poslije tih dogaaja Bog stavi Abrahama na kunju. Zovnu ga: "Abrahame!" On odgovori: "Evo me!"

  22:2 Bog nastavi: "Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubi, i poi u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao rtvu paljenicu na brdu koje u ti pokazati."

  22:3 Ujutro Abraham podrani, osamari magarca, sa sobom povede dvojicu svojih slugu i svog sina Izaka, poto je prije nacijepao drva za rtvu paljenicu, i uputi se na mjesto koje mu je Bog oznaio.

  22:4 Trei dan Abraham podigne oi i opazi mjesto izdaleka.

  22:5 Abraham onda ree slugama: "Vi ostanite ovdje uz magarca, a ja i djeak odosmo gore da se poklonimo, pa emo se vratiti k vama".

  22:6 Abraham uzme drva za rtvu paljenicu, stavi ih na sina Izaka, a u svoju ruku uzme kremen i no. Tako pou obojica zajedno.

  22:7 Onda Izak ree svome ocu Abrahamu: "Oe!" "Evo me, sine!" - javi se on. "Evo kremena i drva," opet e sin, "ali gdje je janje za rtvu paljenicu?"

  22:8 "Bog e ve providjeti janje za rtvu paljenicu, sine moj!" - odgovori Abraham. I nastave put.

  22:9 Stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio. Ondje Abraham podigne rtvenik, naslae drva, svee svog sina Izaka i poloi ga po drvima na rtvenik.

  22:10 Prui sad Abraham ruku i uzme no da zakolje svog sina.

  22:11 Uto ga zovne s neba aneo Jahvin i povie: "Abrahame! Abrahame!" "Evo me!" - odgovori on.

  22:12 "Ne sputaj ruku na djeaka", ree, "niti mu to ini! Sad, evo, znam da se Boga boji, jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga."

  22:13 Podie Abraham oi i pogleda, i gle - za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tako Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za rtvu paljenicu mjesto svoga sina.

  22:14 Onome mjestu Abraham dade ime "Jahve provia". Zato se danas veli: "Na brdu Jahvina provianja."

  22:15 Aneo Jahvin zovne Abrahama s neba drugi put

  22:16 i ree: "Kunem se samim sobom, izjavljuje Jahve: Kad si to uinio i nisi mi uskratio svog jedinca sina,

  22:17 svoj u blagoslov na te izliti i uiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji e potomci osvajati vrata svojih neprijatelja.

  22:18 Budui da si posluao moju zapovijed, svi e se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom."

  22:19 Zatim se Abraham vrati k svojim slugama pa se zajedno upute u Beer ebu. U Beer ebi se Abraham nastani.

  22:20 Poslije tih dogaaja obavijeste Abrahama: "I tvome bratu Nahoru Milka je porodila djecu:

  22:21 njegova prvoroenca Usa, brata mu Buza i Kemuela - oca Aramova,

  22:22 Keseda, Haza, Pildaa, Jidlafa i Betuela."

  22:23 Betuel je bio otac Rebekin. Njih je osam rodila Milka Nahoru, Abrahamovu bratu.

  22:24 A i njegova sulonica, kojoj bijae ime Reuma, rodila je Tebaha, Gahama, Tahaa i Maaku.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .