Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - GENESIS 4

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  4:1 ovjek pozna svoju enu Evu, a ona zae i rodi Kajina, pa ree: "Muko sam edo stekla pomou Jahve!"

  4:2 Poslije rodi Abela, brata Kajinova; Abel postane stoar, a Kajin zemljoradnik.

  4:3 I jednoga dana Kajin prinese Jahvi rtvu od zemaljskih plodova.

  4:4 A prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve po izbor pretilinu. Jahve milostivo pogleda na Abela i njegovu rtvu,

  4:5 a na Kajina i rtvu njegovu ni pogleda ne svrati. Stoga se Kajin veoma razljuti i lice mu se namrgodi.

  4:6 I Jahve ree Kajinu: "Zato si ljut? Zato ti je lice namrgoeno?

  4:7 Jer ako pravo radi, vedrinom odsijeva. A ne radi li pravo, grijeh ti je kao zvijer na pragu to na te vreba; jo mu se moe oduprijeti."

  4:8 Kajin pak ree svome bratu Abelu: "Hajdemo van!" I naavi se na polju, Kajin skoi na brata Abela te ga ubi.

  4:9 Potom Jahve zapita Kajina: "Gdje ti je brat Abel?" "Ne znam", odgovori. "Zar sam ja uvar brata svoga?"

  4:10 Jahve nastavi: "to si uinio? Sluaj! Krv brata tvoga iz zemlje k meni vie.

  4:11 Stoga budi proklet na zemlji koja je rastvorila usta da proguta s ruke tvoje krv brata tvoga!

  4:12 Obraivat e zemlju, ali ti vie nee davati svoga roda. Vjeni e skitalica na zemlji biti!"

  4:13 A Kajin ree Jahvi: "Kazna je moja odvie teka da se snosi.

  4:14 Evo me tjera danas s plodnoga tla; moram se skrivati od tvoga lica i biti vjeni lutalac na zemlji - tko me god nae, moe me ubiti."

  4:15 A Jahve mu ree: "Ne! Nego tko ubije Kajina, sedmerostruka osveta na njemu e se izvriti!" I Jahve stavi znak na Kajina, da ga tko, naavi ga, ne ubije.

  4:16 Kajin ode ispred lica Jahvina u zemlju Nod, istono od Edena, i ondje se nastani.

  4:17 Kajin pozna svoju enu te ona zae i rodi Henoka. Podigao je grad i grad prozvao imenom svoga sina - Henok.

  4:18 Henoku se rodio Irad, a od Irada potekao Mehujael; od Mehujaela potee Metuael, od Metuaela Lamek.

  4:19 Lamek uzme dvije ene. Jedna se zvala Ada, a druga Sila.

  4:20 Ada rodi Jabala, koji je postao praocem onih to pod atorima ive sa stokom.

  4:21 Bratu mu bijae ime Jubal. On je praotac svih koji sviraju na liru i sviralu.

  4:22 Sila rodi Tubal-Kajina, praoca onih koji kuju bakar i eljezo. Tubal-Kajinovoj sestri bijae ime Naama.

  4:23 Lamek prozbori svojim enama: "Ada i Sila, glas moj posluajte! ene Lamekove, ujte mi besjedu: ovjeka sam ubio jer me ranio i dijete jer me udarilo.

  4:24 Ako e Kajin biti osveen sedmerostruko, Lamek e sedamdeset i sedam puta!"

  4:25 Adam pozna svoju enu te ona rodi sina i nadjenu mu ime et. Ree ona: "Bog mi dade drugo dijete mjesto Abela, koga ubi Kajin."

  4:26 etu se rodi sin, komu on nadjenu ime Eno. Tada se poelo zazivati ime Jahvino.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .