Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - HAGGAI 2

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  2:1 Druge godine kralja Darija, sedmoga mjeseca, dvadeset i prvoga dana u mjesecu, doe rije Jahvina preko proroka Hagaja:

  2:2 "Reci ovako Zerubabelu, sinu ealtielovu, namjesniku judejskom, i Joui, sinu Josadakovu, velikom sveeniku, i ostalom narodu:

  2:3 'Ima li jo koga meu vama koji vidje ovaj Dom u njegovoj staroj slavi? A kakva ga sada vi vidite? Prema onome, nije li to k'o nita u vaim oima?

  2:4 Budi, dakle, junak, Zerubabele - rije je Jahvina - budi junak, Joua, sine Josadakov, veliki sveenie! Budi junak, narode sve zemlje - rije je Jahvina. Na posao! Jer, ja sam s vama! - rije je Jahve nad Vojskama!

  2:5 Po obeanju to ga vama dadoh kad izaoste iz Egipta, duh moj posred vas ostaje. Ne bojte se!'

  2:6 Jer ovako govori Jahve nad Vojskama: 'Zamalo, i ja u potresti nebesa i zemlju, i more i kopno.

  2:7 Potrest u sve narode da doe blago svih naroda, i slavom u napunit ovaj Dom' - kae Jahve nad Vojskama.

  2:8 'Moje je zlato, moje je srebro' - rije je Jahve nad Vojskama.

  2:9 'Slava ovoga drugog Doma bit e vea nego prvoga' - rije je Jahve nad Vojskama. 'I na ovom u mjestu dati mir' - rije je Jahve nad Vojskama."

  2:10 Dvadeset i etvrtoga dana devetoga mjeseca, druge godine kralja Darija, doe rije Jahvina preko proroka Hagaja:

  2:11 Ovako govori Jahve nad Vojskama. "Pitaj sveenike to kae Zakon i reci:

  2:12 'Kad bi tko u skutu svoje haljine nosio posveeno meso, ili bi se skutom dotakao kruha, jela, vina, ulja ili kakve god hrane, bi li to postalo sveto?'" Sveenici odgovorie: "Ne!"

  2:13 Hagaj dalje upita: "Kad bi netko koji se oneistio dodirnuvi mrtvaca dotakao neto od onoga, bi li to postalo neisto?" Sveenici odgovorie: "Bilo bi neisto."

  2:14 Onda Hagaj ovako ree: "Takav je i ovaj puk, takav je ovaj narod preda mnom - rije je Jahvina - takvo je svako djelo ruku njihovih, i sve to ovdje prinose: sve je neisto!"

  2:15 "A sada, promislite u srcu, od dananjega dana unapredak: Prije negoli se poe stavljati kamen na kamen u Jahvinu Svetitu,

  2:16 kakvi ono bijaste? Dolaaste hrpi od dvadeset mjerica, a bjee ih samo deset! Dolaaste kaci da zahvatite pedeset mjerica, a bjee ih samo dvadeset!

  2:17 Udarao sam snijeu, medljikom i gradom svako djelo vaih ruku, ali nikoga nema k meni" - rije je Jahvina.

  2:18 "Stoga dobro pripazite od dananjeg dana unapredak - od dvadeset i etvrtoga dana devetoga mjeseca, kad se stao graditi Hram Jahvin, pripazite dobro

  2:19 ima li jo ita u itnici? Ni vinova loza ni smokva, ni mogranj ni maslina nisu raali! Al' od ovog dana ja u blagosloviti."

  2:20 Dvadeset i etvrtoga dana istoga mjeseca doe rije Jahvina Hagaju drugi put:

  2:21 "Reci ovako Zerubabelu, namjesniku judejskom: 'Ja u potresti nebesa i zemlju!

  2:22 Oborit u prijestolja kraljevstvima i unitit u mo kraljevima naroda. Prevrnut u bojna kola i one na njima, konji i konjanici njihovi bit e oboreni, past e od maa brata svojega.'"

  2:23 "Toga dana" - rije je Jahve nad Vojskama - "uzet u te, Zerubabele, sine ealtielov, slugo moja" - rije je Jahvina - "i stavit u te kao peatnjak, jer tebe izabrah" - rije je Jahve nad Vojskama.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .