Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ISAIAH 40

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  40:1 "Tjeite, tjeite moj narod, govori Bog va.

  40:2 Govorite srcu Jeruzalema, viite mu da mu se ropstvo okona, da mu je krivnja okajana, jer iz Jahvine ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje."

  40:3 Glas vie: "Pripravite Jahvi put kroz pustinju. Poravnajte u stepi stazu Bogu naemu.

  40:4 Nek' se povisi svaka dolina, nek' se spusti svaka gora i breuljak. to je neravno, nek' se poravna, strmine nek' postanu ravni.

  40:5 Otkrit e se tada Slava Jahvina i svako e je tijelo vidjeti, jer Jahvina su usta govorila."

  40:6 Glas nalae: "Vii!" Odgovorih: "to da viem?" - "Svako je tijelo k'o trava, k'o cvijet poljski sva mu draest.

  40:7 Sahne trava, vene cvijet, kad dah Jahvin preko njih proe. Doista, narod je trava.

  40:8 Sahne trava, vene cvijet, ali rije Boga naeg ostaje dovijeka."

  40:9 Na visoku se uspni goru, glasnie radosne vijesti, Sione! Podigni snano svoj glas, glasnie radosne vijesti, Jeruzaleme! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: "Evo Boga vaega!"

  40:10 Gle, Gospod Jahve dolazi u moi, miicom svojom vlada! Evo s njim naplata njegova, a ispred njega njegova nagrada.

  40:11 Kao pastir pase stado svoje, u ruke uzima jaganjce, nosi ih u svome naruju i briljivo njeguje dojilice.

  40:12 Tko je akom izmjerio more i nebesa premjerio pedljem? Tko je mjericom izmjerio zemlju i planine na mjerila, a tezuljom bregove?

  40:13 Tko je pokrenuo duh Jahvin, koji ga je uputio savjetnik?

  40:14 S kim se on posvjetova, tko je njemu mudrost ulio, nauio ga putovima pravde? Tko li ga je nauio znanju, pokazao mu put k umnosti?

  40:15 Gle, narodi su kao kap iz vjedra, vrijede kao prah na tezulji. Otoci, gle, lebde poput truna!

  40:16 Libanon je malen za lomau, a zvijeri njegovih nema dosta za paljenicu.

  40:17 Svi narodi k'o nita su pred njim, nitavilo su njemu i praznina.

  40:18 S kime ete prispodobit' Boga? I s kakvim ga likom usporedit'?

  40:19 Ljeva lijeva idol, zlatar ga pozlauje i lijeva od srebra lanie.

  40:20 Siromah za prinos bira drvo koje ne trune; i vjeta trai umjetnika. da mu naini kip nepomian.

  40:21 Zar ne znate? Zar niste uli? Nije li vam odiskona otkriveno? Zar niste shvatili tko zasnova zemlju?

  40:22 On stoluje vrh kruga zemaljskoga kom su stanovnici poput skakavaca. Kao zastor nebesa je razastro, kao ator za stan razapeo.

  40:23 On obraa u nita knezove, unitava suce zemaljske.

  40:24 Tek to su zasaeni, tek to su posijani, tek to im stabljika u zemlju korijen prui, on puhne na njih i oni posahnu, vihor ih k'o pljevu raznese.

  40:25 "S kime ete mene prispodobit', tko mi je ravan?" - kae Svetac.

  40:26 Podignite oi i gledajte: tko je to stvorio? Onaj koji na broj izvodi vojsku njihovu i koji ih sve zove po imenu.

  40:27 Zato kae, Jakove, i ti, Izraele, govori: "Moj put sakriven je Jahvi, Bogu mom izmie moja pravica?"

  40:28 Zar ne zna? Zar nisi uo? Jahve je Bog vjeni, krajeva zemaljskih stvoritelj. On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv.

  40:29 Umornome snagu vraa, jaa nemonoga.

  40:30 Mladii se more i malaku, iznemogli, momci posru.

  40:31 Al' onima to se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, tre i ne sustaju, hode i ne more se.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .