Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JUDGES 3

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  3:1 Ovo su narodi koje je Jahve pustio da ostanu kako bi njima iskuavao sinove Izraelove, sve one koji ne iskusie ratova kanaanskih.

  3:2 Bijae to samo na korist pokoljenjima sinova Izraelovih da naue vjetinu ratovanja - barem oni koji nisu iskusili prijanjih ratova:

  3:3 ostade pet knezova filistejskih i svi Kanaanci, Sidonci i Hivijci koji su ivjeli na gori Libanonu od gore Baal-Hermona do ulaza u Hamat.

  3:4 Oni su posluili da se iskua Izrael: da bi se vidjelo hoe li se drati zapovijedi to ih je Jahve preko Mojsija dao njihovim ocima.

  3:5 Tako su Izraelci prebivali usred Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Periana, Hivijaca i Jebusejaca;

  3:6 enili se njihovim kerima i davali svoje keri njihovim sinovima i sluili njihovim bogovima.

  3:7 I inili su Izraelci ono to Jahvi nije bilo po volji. Zaboravili su Jahvu, svoga Boga, da bi sluili baalima i atartama.

  3:8 Tada Jahve planu gnjevom na Izraela i dade ih u ruke Kuanu Riatajimu, kralju edomskom; i sluie Kuanu Riatajimu osam godina.

  3:9 Tad Izraelci zavapie Jahvi i Jahve im podie izbavitelja, Otniela, sina Kenaza, mlaega brata Kalebova, da ih oslobodi.

  3:10 Duh Jahvin sie na nj i on posta sucem Izraelu. I povede Izraela u boj. Jahve mu preda u ruke Kuana Riatajima, kralja edomskog, i on pobijedi Kuana Riatajima.

  3:11 Zemlja je otad bila u miru etrdeset godina. Poslije smrti Otniela, sina Kenazova,

  3:12 Izraelci su poeli opet initi to je zlo u oima Jahvinim. Zato Jahve dade Eglonu, kralju moapskom, mo nad Izraelom, jer su inili to je zlo pred Jahvom.

  3:13 Eglon se ujedini sa sinovima Amonovim i Amalekovim, poe na Izraela, potue ga i osvoji Palmov grad.

  3:14 Izraelci su sluili moapskom kralju Eglonu osamnaest godina.

  3:15 Tada Izraelci zavapie Jahvi i Jahve im podie izbavitelja - Ehuda, sina Gere iz Benjaminova plemena, ovjeka koji bijae ljevak. I poslae ga Izraelci da im odnese danak Eglonu, kralju moapskom.

  3:16 A Ehud naini sebi bode sa dvije otrice, lakat dug, i pripasa ga pod haljine uz desno bedro.

  3:17 I odnese danak Eglonu, kralju moapskom. Eglon bijae vrlo debeo.

  3:18 Predavi danak, Ehud ode s ljudima koji bijahu donijeli danak.

  3:19 Ali kada je doao do idola u blizini Gilgala, vrati se i ree: "Imam ti, kralju, rei jednu tajnu!" Kralj mu odvrati: "Tiho!" I svi koji su uza nj bili izau.

  3:20 Ehud ue. Kralj je sjedio u hladovitoj gornjoj sobi; bio je sam. Ehud mu ree: "Imam, kralju, za tebe rije od Boga!" On odmah usta s prijestolja.

  3:21 Tad Ehud lijevom rukom trgnu bode s desnog bedra i satjera mu ga u trbuh.

  3:22 Za otricom ue sav drak i salo se sklopi za otricom, jer Ehud nije mogao izvui otricu iz trbuha. Neist je izlazila odande.

  3:23 Ehud je otiao kroz trijem; za sobom je zatvorio vrata gornje sobe i zakljuao ih.

  3:24 Kada je on otiao, vrate se sluge da pogledaju. Kako vrata gornje sobe bijahu zakljuana, rekoe: "Bit e da je otiao na stranu, u klijet do hladovite sobe."

  3:25 ekali su ga dugo, u nedoumici, jer on nije otvarao vrata gornje sobe. Naposljetku uzee klju i otvorie: gospodar im leao na tlu, mrtav.

  3:26 Dok su oni ekali, Ehud je pobjegao, proao ve idole i sklonio se u Seiru.

  3:27 im doe u zemlju Izraelovu, zasvira u rog na Efrajimovoj gori; i sioe Izraelci s njim s gore, a on im stajae na elu.

  3:28 I ree im: "Poite za mnom! Jahve vam je u ruke predao Moapce, vae neprijatelje." Oni krenue za njim, zatvorie Moapcima put preko gazova Jordana i ne dadoe nikome prijeko.

  3:29 Pobili su u to vrijeme oko deset tisua Moabaca, sve krnih i hrabrih ljudi, i nijedan im nije umakao.

  3:30 Toga su dana Moapci potpali pod ruku Izraelovu i zemlja bijae mirna osamdeset godina.

  3:31 Poslije njega bijae amgar, sin Anatov. On je pobio est stotina Filistejaca ostanom volujskim. Tako je i on spasio Izraela.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .