Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JUDGES 4

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  4:1 Poslije smrti Ehudove Izraelci su opet stali initi to Jahvi nije po volji

  4:2 i Jahve ih predade u ruke Jabinu, kanaanskom kralju koji je vladao u Hasoru. Vojskovoa vojsci njegovoj bijae Sisera, koji je ivio u Haroetu Poganskom.

  4:3 Tad Izraelci zavapie Jahvi. Jer Jabin imae devet stotina eljeznih bojnih kola i teko je tlaio Izraelce dvadeset godina.

  4:4 U to vrijeme Izraelu je sudila proroica Debora, ena Lapidotova.

  4:5 ivjela je pod Deborinom palmom izmeu Rame i Betela u Efrajimovoj gori i k njoj su dolazili Izraelci da presuuje u njihovim sporovima.

  4:6 Ona dozva Baraka, sina Abinoamova, iz Naftalijeva Kedea i ree mu: "Evo to ti Jahve, Bog Izraelov, zapovijeda: 'Idi, kreni na goru Tabor i uzmi sa sobom deset tisua ljudi izmeu Naftalijevih i Zebulunovih sinova.

  4:7 Ja u k tebi na Kionski potok privui Siseru, vojskovou Jabinove vojske, s njegovim bojnim kolima i svim ratnicima te u ga predati u tvoje ruke.'"

  4:8 Barak joj odgovori: "Ako ti poe sa mnom, ii u; ako li ne poe sa mnom, ne idem."

  4:9 "Idem s tobom", ree mu ona, "ali na putu kojim e poi slava nee tebi pripasti jer e Jahve eni predati u ruke Siseru." Tada Debora ustane i poe s Barakom u Kede.

  4:10 Onamo je Barak pozvao Zebuluna i Naftalija. Deset tisua ljudi poe za njim, a ila je s njim i Debora.

  4:11 Heber Kenijac bijae se odvojio od Kajina, jednoga od sinova Hababa, tasta Mojsijeva; razapeo je svoj ator kod Hrasta u Saananimu, nedaleko od Kedea.

  4:12 Javie Siseri da je Barak, sin Abinoamov, izaao na goru Tabor.

  4:13 Nato Sisera sabra sva svoja kola, devet stotina eljeznih kola, i sve ljude koje je doveo od Haroeta Poganskog do Kionskog potoka.

  4:14 Debora ree Baraku: "Ustani, evo dana kada e Jahve predati Siseru u tvoje ruke! Sam Jahve ide pred tobom!" I Barak sie s gore Tabora sa deset tisua ljudi za sobom.

  4:15 Jahve zastrai Siseru, sva njegova kola i itavu njegovu vojsku, koja nae u bijeg pred maem Barakovim. Sisera sie sa svojih kola i pobjee pjeice.

  4:16 Barak je gonio kola i vojsku sve do Haroeta Poganskog. Sva je Siserina vojska pala od otrog maa i nijedan ovjek nije umakao.

  4:17 Sisera je dotle bjeao pjeice prema atoru Jaele, ene Hebera Kenijca, jer izmeu Jabina, kralja hasorskog, i kue Hebera Kenijca bijae mir.

  4:18 Jaela izie Siseri u susret i ree mu: "Zaustavi se, gospodaru, svrati se k meni. Ne boj se niega!" On svrati k njoj pod ator, a ona ga pokri pokrivaem.

  4:19 On joj ree: "Daj mi malo vode jer sam edan." Ona otvori mijeh s mlijekom, napoji ga i opet ga pokri.

  4:20 "Stani na ulazu u ator", ree joj on, "pa ako tko naie i zapita te: 'Ima li tu koga?' ti odgovori: 'Nema!'"

  4:21 A Jaela, ena Heberova, uze atorski klin i eki u ruke, tiho mu se priblii i zabi mu klin kroza sljepooice tako da se zario u zemlju. On od iscrpljenosti bijae tvrdo zaspao i tako umrije.

  4:22 I gle, doe Barak progonei Siseru. Jaela izie preda nj i ree mu: "Doi da ti pokaem ovjeka koga trai." On ue k njoj, i gle - Sisera leae mrtav, s klinom u sljepooici.

  4:23 Tako je Bog u onaj dan ponizio Jabina, kralja kanaanskog, pred Izraelcima.

  4:24 Ruka Izraelaca postajae sve tea Jabinu, kralju kanaanskom, dok ga nije napokon zatrla.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .