Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JUDGES 5

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  5:1 Toga dana Debora i Barak, sin Abinoamov, zapjevae ovu pjesmu:

  5:2 Ratoborno rasue kose borci izraelski i dragovoljno krenu narod: blagoslivljajte Jahvu!

  5:3 ujte, o kraljevi! Posluajte, knezovi! Jahvi ja pjesmu pjevam, Jahvu, Boga Izraelova, ja slavim.

  5:4 Sa Seira kad si silazio, Jahve, pobjedniki kad si kroio iz polja edomskih, sva se zemlja tresla, lila se nebesa, oblaci curkom dadjeli.

  5:5 Brda se tresla pred tobom, o Jahve, Jahve, Boe Izraelov!

  5:6 U dane amgara, sina Anatova, u dane Jaele opustjee putovi; i oni koji su putovali, obilaahu naokolo.

  5:7 Pusta bijahu sela izraelska dok ne ustadoh ja, Debora, dok ne ustadoh kao majka Izraelu.

  5:8 Tue bogove sebi izabrae, i zato im rat stade pred vrata. Za pet gradova ne bi nijednog tita! Nijednog kralja za etrdeset tisua u Izraelu!

  5:9 Srce moje kuca za voe izraelske, za narod to dragovoljno u boj kree! Blagoslivljajte Jahvu!

  5:10 Vi koji na bijelim jaete magaricama, na sagovima sjedei, i vi koji hodite putovima, pjevajte,

  5:11 uz povike razdraganih pastira kod pojila. Neka se slave dobroinstva Jahvina i vladavina njegova Izraelom! I narod Jahvin sie na vrata.

  5:12 Probudi se, Deboro, ustani! Ustani, pjesmu zapjevaj! Hrabro! Ustani, Barae, vodi u roblje porobljivae svoje, sine Abinoamov!

  5:13 Tad sie na vrata Izrael, narod Jahvin pohrli junaki.

  5:14 Iz Efrajima potekoe u dolinu, za njima stie meu ete tvoje Benjamin. Iz Makira stupaju glavari, iz Zebuluna oni to nose tap zapovjedniki.

  5:15 Knezovi Jisakarovi s Deborom bjehu, a Naftali poe s Barakom, pohrli da ga stigne u dolini. Kod Rubenovih potoka dugo se savjetuju.

  5:16 Zato si ostao u torovima da slua sred stada svirku frule? Kod Rubenovih potoka dugo se savjetuju.

  5:17 Gilead osta s onu stranu Jordana. A zato je Dan na stranim laama? Zato na obali mora Aer sjedi, mirno prebiva u svojim zaljevima?

  5:18 Zebulun je narod to prkosi smrti s Naftalijem, na visoravnima.

  5:19 Doli su kraljevi, boj zametnuli, boj bili kraljevi kanaanski, u Tanaku, na vodi megidskoj, al' ni mrve srebra ne dobie.

  5:20 Sa nebeskih staza vojevahu, vojevahu zvijezde prot' Siseri.

  5:21 Sve otplavi potok Kion, potok Kion pradavni. Gazi vrsto, moja duo!

  5:22 Topot silan odjekuje: jure borci na konjima!

  5:23 "Proklinjite Meroz," Aneo e Jahvin, "proklinjite itelje njegove to Jahvi nisu u pomo pritekli, u pomo Jahvi s junacima."

  5:24 Blagoslovljena meu enama bila Jaela, ena Hebera Kenijca, meu enama atora nek' je slavljena!

  5:25 On vode zaiska, mlijeka mu ona dade, u zdjelu dragocjenu nali mu povlake.

  5:26 Rukom lijevom za klinom segnu, a desnom za ekiem kovakim. Udari Siseru, glavu mu razmrska, probode mu, razbi sljepooicu.

  5:27 Do nogu pade joj, srui se, lee, do nogu pade joj, srui se; i gdje pade, mrtav osta.

  5:28 Kroz prozor motri Siserina mati, kroz prozor motri, na reetku jada: "Dugo mu se kola ne vraaju: to im je zapreg tako spor?"

  5:29 Najmudrija zbori joj dvorkinja, sebi samoj ona odgovara:

  5:30 "Plijen su nali pa ga dijele: po djevojku na ratnika, po djevojku i po dvije, halju-dvije za Siseru, vezen rubac za moj vrat!"

  5:31 Tako neka ginu, Jahve, svi neprijatelji tvoji! A oni koji te ljube nek budu kao sunce kada se die u svojemu sjaju! I zemlja bijae mirna etrdeset godina.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .