Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JUDGES 6

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  6:1 Opet su Izraelci inili to je zlo u Jahvinim oima; i Jahve ih predade u ruke Midjancima za sedam godina.

  6:2 Teka bijae ruka Midjanaca nad Izraelom. Da bi izmakli Midjancima, Izraelci se sklanjahu u gorske pukotine, spilje i skrovita.

  6:3 I kada bi Izraelci posijali, dolazili bi na njih Midjanci i Amaleani i sinovi Istoka.

  6:4 Utaborivi se na njihovoj zemlji, unitavali bi rod zemlje sve do Gaze. Ne ostavljahu Izraelu nita da se prehrani, ni ovce ni koze, ni vola ni magarca,

  6:5 jer dolaahu sa svojim stadima i svojim atorima u takvu mnotvu kao skakavci; ne bijae broja njima ni njihovim devama; preplavili bi zemlju, opustoili je.

  6:6 Tako su Midjanci bacili Izraela u veliku bijedu te Izraelci zavapie Jahvi.

  6:7 Kad su Izraelci zavapili Jahvi zbog Midjanaca,

  6:8 Jahve posla Izraelcima proroka koji im ree: "Ovako kae Jahve, Bog Izraelov: 'Ja sam vas izveo iz Egipta, izbavio vas iz kue ropstva.

  6:9 Ja sam vas oslobodio od ruke Egipana i od ruke svih vaih tlaitelja. Protjerao sam ih pred vama, dao vam njihovu zemlju

  6:10 i rekao vam: Ja sam Jahve, Bog va. Ne tujte bogova Amorejaca u kojih zemlji ivite. Ali vi ne posluaste moga glasa.'"

  6:11 Aneo Jahvin doe i sjede pod hrast kod Ofre koji pripadae Joau Abiezerovu. Njegov sin Gideon vrhao je penicu na tijesku da bi je sauvao od Midjanaca.

  6:12 I ukaza mu se Aneo Jahvin i ree mu: "Jahve s tobom, hrabri junae!"

  6:13 Gideon mu odgovori: "Oh, gospodaru, ako je Jahve s nama, zato nas sve ovo snae? Gdje su sva ona udesa njegova o kojima nam pripovijedahu oci nai govorei: 'Nije li nas Jahve iz Egipta izveo?' A sada nas je Jahve ostavio, predao nas u ruke Midjancima."

  6:14 Jahve se tad okrenu prema njemu i ree mu: "Idi s tom snagom u sebi i izbavit e Izraela iz ruke Midjanaca. Ne aljem li te ja?"

  6:15 "Ali, gospodaru", odgovori mu Gideon, "kako u izbaviti Izraela? Moj je rod najmanji u Manaeovu plemenu, a ja sam posljednji u kui svoga oca."

  6:16 Jahve mu ree: "Ja u biti s tobom te e pobijediti Midjance kao jednoga."

  6:17 Gideon mu ree: "Ako sam naao milost u tvojim oima, daj mi znak da ti govori sa mnom.

  6:18 Nemoj otii odavde dok se ne vratim s darom i stavim ga preda te." A on odgovori: "Ostat u dok se ne vrati."

  6:19 Gideon ode, zgotovi jare i od efe brana naini beskvasne hljebove, stavi meso u koaricu i juhu u lonac pa donese sve to pod hrast.

  6:20 Aneo Jahvin ree mu: "Uzmi meso i beskvasne hljebove, stavi ih na tu stijenu, a juhu prolij." On uini tako.

  6:21 Aneo Jahvin tad uze tap to ga je drao i vrhom dotaknu meso i beskvasne hljebove. Oganj planu iz stijene, spali meso i beskvasne hljebove. Aneo Jahvin nato ieze pred njegovim oima.

  6:22 Tad Gideon vidje da je to bio Aneo Jahvin i ree: "Jao, Jahve, Gospode! Anela Jahvina vidjeh licem u lice!"

  6:23 Jahve mu odgovori: "Mir s tobom! Ne boj se, nee umrijeti!"

  6:24 Gideon podie na tome mjestu rtvenik Jahvi i nazva ga "Jahve-Mir". rtvenik jo i danas stoji u Ofri Abiezerovoj.

  6:25 Iste noi Jahve ree Gideonu: "U svojega oca uzmi utovljena junca, junca od sedam godina, i razori Baalov rtvenik i posijeci gaj pokraj njega.

  6:26 Potom podigni rtvenik Jahvi, Bogu svome, na vrhu te gorske stijene i dobro ga uredi. Uzmi junca i prinesi paljenicu na drvima Aere to ih u gaju nasijee."

  6:27 Tada Gideon uze deset ljudi izmeu svojih slugu i uini kako mu je zapovjedio Jahve. Ali kako se bojao svoje obitelji i graana, uini to nou.

  6:28 Kad su graani sutradan poranili, a to razoren Baalov rtvenik i gaj posjeen pored njega, a junac rtvovan kao paljenica na novom oltaru.

  6:29 I pitahu jedni druge: "Tko je to uinio?" Ispitae, istraie pa rekoe: "Gideon, Joaev sin, uini to."

  6:30 Tada graani rekoe Joau: "Izvedi sina da umre jer je razorio Baalov rtvenik i posjekao gaj pored njega."

  6:31 Joa odgovori svima koji stajahu oko njega: "Zar ete vi braniti Baala? Zar ete ga vi spasavati? Tko brani Baala, bit e pogubljen prije sutranjeg dana. Ako je on bog, neka se sam brani od Gideona to mu je razorio rtvenik."

  6:32 Toga dana prozvali su Gideona Jerubaal jer se govorilo: "Neka sam Baal s njim obrauna to mu je sruio rtvenik."

  6:33 Svi Midjanci, Amaleani i sinovi Istoka bijahu se sakupili i, preavi Jordan, utaborili se u Jizreelskoj ravnici.

  6:34 Duh Jahvin obuze Gideona i on zasvira u rog, a Abiezerov rod stade iza njega.

  6:35 Posla on glasnike po svem plemenu Manaeovu te i oni stadoe iza njega. Posla glasnike i u pleme Aerovo, Zebulunovo i Naftalijevo te im i oni krenue u susret.

  6:36 Gideon ree Bogu: "Ako zaista hoe osloboditi Izraela mojom rukom, kao to si obeao,

  6:37 evo u metnuti ovje runo na gumno: ako bude rose samo na runu, a zemlja ostane suha, tada u znati da e mojom rukom izbaviti Izraela, kao to si obeao."

  6:38 I bi tako. Gideon urani sutradan te iscijedi rosu iz runa - punu zdjelu vode.

  6:39 Opet Gideon ree Bogu: "Ne razgnjevi se na me to ti progovaram jo jednom. Dopusti mi da jo ovaj put pokuam s runom: neka samo runo bude suho, a neka po svoj zemlji bude rosa!"

  6:40 I Bog one noi uini tako: samo je runo ostalo suho, a po svoj zemlji pala rosa.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .