Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JUDGES 7

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  7:1 Urani Jerubaal, to jest Gideon, i sav narod bijae s njim i utabori se kod En-Haroda; a tabor Midjanaca nalazio se na sjeveru od njegova, podno brijega More, u dolini.

  7:2 Tada Jahve ree Gideonu: "Previe je naroda s tobom a da bih predao Midjance u njegove ruke. Izrael bi se mogao pohvaliti i rei: 'Vlastita me ruka izbavila.'

  7:3 Zato oglasi da narod uje: 'Tko se boji i strahuje, neka se vrati.'" Gideon ih iskua. Dvadeset i dvije tisue ljudi iz naroda vrati se, a ostade ih deset tisua.

  7:4 Jahve ree Gideonu: "Jo je previe naroda. Povedi ih na vodu i ondje u ih iskuati. Za koga ti kaem: 'Neka ide s tobom', taj e s tobom ii. A za koga ti kaem: 'Neka ne ide s tobom', taj nee ii."

  7:5 Gideon povede narod na vodu i Jahve mu ree: "Koji bude laptao vodu jezikom kao to lape pas, stavi ga na stranu. Koji klekne da pije, odvoji ga na drugu stranu."

  7:6 Onih koji su laptali vodu jezikom - prinosei vodu rukom k ustima - bijae tri stotine, a sav je ostali narod kleknuo da pije.

  7:7 Tad Jahve ree Gideonu: "Sa one tri stotine ljudi koji su laptali vodu ja u vas izbaviti i predat u Midjance u vae ruke. Svi drugi neka se vrate svaki svojoj kui."

  7:8 Gideon tad naloi narodu da mu preda opskrbu i rogove, a onda otpusti Izraelce da ide svaki svome atoru; zadra samo one tri stotine. A midjanski se tabor prostirao nie njega u dolini.

  7:9 One noi ree mu Jahve: "Ustani, navali na tabor, jer ti ga predajem u ruke.

  7:10 Ako se boji napasti, sii najprije u tabor s Purom, momkom svojim;

  7:11 sluaj to govore; ohrabrit e se i napast e na tabor." On sie sa svojim momkom Purom do prvih taborskih straa.

  7:12 Midjanci, Amaleani i svi sinovi Istoka pali po dolini, brojni kao skakavci; njihovim devama ne bijae broja, kao pijesku na obali mora.

  7:13 Kad je Gideon doao, a to jedan ba pripovijedae svome drugu to je sanjao: "Usnuo sam kako se pogaa jemenog kruha kotrlja u midjanski tabor: dokotrlja se do jednog atora i pogodi, a ator pade, prevrnu se."

  7:14 A drug mu odgovori: "Nije to drugo nego ma Gideona, Joaeva sina, Izraelca. Bog mu je predao u ruke Midjance i sav tabor."

  7:15 Kada je Gideon uo kako je onaj pripovjedio san i kako ga je drugi protumaio, baci se niice, vrati se onda u tabor Izraelov i povika: "Ustajte, jer vam je Jahve predao u ruke tabor midjanski!"

  7:16 Gideon tad podijeli svoje tri stotine ljudi u tri ete. Svakome ovjeku dade u ruke rog, prazan vr i lu u vru:

  7:17 "Gledajte mene", ree im, "i inite to i ja! Kada doem na rub tabora, inite to budem i ja inio!

  7:18 Kad zatrubim u rog ja i svi koji su sa mnom, tada i vi zasvirajte u rog oko sveg tabora i viite: 'Za Jahvu i Gideona!'"

  7:19 Gideon i stotina ljudi to ga je pratila dooe na rub tabora pri poetku ponone strae; tek to su postavili strae, oni zatrubie u rogove i razbie vreve koje su imali u ruci.

  7:20 Tako tri ete zasvirae u rogove i razbie vreve; lijevom rukom drahu lui, a desnom rogove da trube i udarie vikati: "Za Jahvu i Gideona!"

  7:21 I svaki stajae nepomino na svome mjestu uokrug tabora. Tada se probudi sav tabor i Midjanci viui nagoe u bijeg.

  7:22 Dok su one tri stotine trubile u rogove, uini Jahve te oni u taboru okrenue ma jedan na drugoga. I sva se vojska razbjea do Bet-Haita, prema Sartanu, do Abel-Meholske obale kod Tabata.

  7:23 A Izraelci iz plemena Naftalijeva, Aerova i iz svega plemena Manaeova sabrae se i pognae Midjance.

  7:24 Gideon posla glasnike po svoj Efrajimovoj gori da govore: "Siite pred Midjance i zauzmite prije njih sve gazove do Bet-Bara i Jordana." Svi se ljudi od plemena Efrajimova odazvae i zauzee gazove voda do Bet-Bara i Jordana.

  7:25 I uhvatie dva midjanska kneza, Oreba i Zeeba; Oreba ubie na Orebovoj stijeni, a Zeeba kod Zeebova tijeska. Progonili su Midjance i donijeli Gideonu preko Jordana glavu Orebovu i Zeebovu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .