Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - LEVITICUS 6

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  6:1 Jahve jo ree Mojsiju:

  6:2 "Naredi Aronu i njegovim sinovima: 'Ovakav je obred za rtvu paljenicu: rtva paljenica neka ostane na eravi na rtveniku svu no do jutra; i vatra neka neprestano gori na rtveniku.

  6:3 Neka sveenik stavi na se lanenu koulju, na svoje tijelo neka navue lanene gae; zatim neka zgrne zamaeni pepeo u to je vatra pretvorila rtvu paljenicu na rtveniku i neka ga stavi pokraj rtvenika.

  6:4 Potom neka svue svoje ruho i na se obue drugo te neka odnese zamaeni pepeo na isto mjesto izvan tabora.

  6:5 Vatra na rtveniku mora uvijek gorjeti; ne smije se gasiti. Neka svako jutro sveenik na nju naloi drva i onda na nju naslae rtvu paljenicu. Tu neka u kad saie loj sa rtava priesnica.

  6:6 Neka na rtveniku trajno gori vatra; neka se ne gasi.'"

  6:7 "Ovo je obred za rtvu prinosnicu: neka je Aronovi sinovi pronose u nazonosti Jahve pred rtvenikom.

  6:8 Poto jedan od njih zagrabi pregrt najboljeg brana i ulja sa rtve prinosnice i sav tamjan to bude na njoj, poto to saee na rtveniku kao spomen-rtvu, ugodan miris Jahvi,

  6:9 neka ostatak u obliku beskvasnih kruhova pojedu Aron i njegovi sinovi; neka ga jedu na posveenu mjestu - u dvoritu atora sastanka.

  6:10 Neka se ne pee s kvascem. To je dio rtava meni paljenih to im ga ja dajem - dio najsvetiji, jednako kao i rtva okajnica i kao rtva naknadnica.

  6:11 Svaki mukarac Aronova potomstva moe jesti taj dio od rtava paljenih Jahvi, i to je vjeni zakon za sve vae narataje: i tko ih se god dotakne, bit e posveen."

  6:12 Jahve jo ree Mojsiju:

  6:13 "Neka Aron i njegovi sinovi na dan svoga pomazanja prinesu Jahvi ovaj prinos: desetinu efe najboljeg brana kao redovitu rtvu prinosnicu, polovinu ujutro, a polovinu uveer.

  6:14 Neka bude pripravljena u tavi na ulju. Donesi je dobro namoenu i prinesi Jahvi kao ugodan miris, kao rtvu prinosnicu od vie komada.

  6:15 Neka je tako pripravi sveenik koji od njegovih sinova bude pomazan da ga naslijedi. To je vjeni zakon. Neka se ta rtva Jahvi sva saee!

  6:16 Svaka sveenika rtva prinosnica treba da bude posve spaljena; neka se od nje ne jede."

  6:17 Jo ree Jahve Mojsiju:

  6:18 "Kai Aronu i njegovim sinovima: 'Ovo je obred rtvovanja za grijeh: rtva okajnica neka se zakolje pred Jahvom na mjestu gdje se kolje rtva paljenica - presveta je!

  6:19 Sveenik koji prinosi tu rtvu okajnicu neka od nje i jede; neka se ona jede na posveenu mjestu, u dvoritu atora sastanka.

  6:20 Tko se god dotakne njezina mesa bit e posveen; ako krv potrapa odijelo, potrapani dio neka se ispere na posveenu mjestu.

  6:21 A posuda od ilovae u kojoj bude meso kuhano neka se razbije; a ako bude kuhano u posudi od tua, neka se istare i vodom ispere.

  6:22 Svaki muki od sveenike loze moe od nje jesti - presveta je!

  6:23 Ali nijedna rtva okajnica od koje je krv donesena u ator sastanka za obred pomirenja u Svetitu neka se ne jede, nego na vatri spali.'"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .