Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - LEVITICUS 7

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  7:1 "Ovo je obred za rtvu naknadnicu.

  7:2 Nadasve je sveta! Neka se rtva naknadnica zakolje na mjestu gdje se kolju rtve paljenice, a njezinom krvlju neka sveenik zapljusne sve strane trvenika.

  7:3 Zatim neka prinese sav loj s nje: pretili rep, loj to omotava drobinu,

  7:4 oba bubrega i loj to je na njima i na slabinama; pa privjesak s jetre: neka i njega izvadi s bubrezima!

  7:5 Neka ih sveenik saee na rtveniku kao rtvu u ast Jahvi paljenu. To je rtva naknadnica.

  7:6 Svaki muki od sveenike loze moe od nje jesti. Neka je jedu na posveenu mjestu - presveta je!

  7:7 Kakva je rtva okajnica, takva je i rtva naknadnica; jedno je pravilo za njih: neka pripadne sveeniku koji njome vri obred pomirenja.

  7:8 Tako isto koa od rtve koju tko preda sveeniku da bude prinesena za rtvu paljenicu neka pripadne sveeniku.

  7:9 Nadalje, svaka rtva prinosnica to bude peena u pei, kao i svaka to bude zgotovljena u kotlui ili na tavi, neka pripadne sveeniku koji je prinosi.

  7:10 A svaka rtva prinosnica, zamijeena s uljem ili nasuho, neka pripadne svim Aronovim sinovima bez razlike!"

  7:11 "Ovo je obred za rtvu priesnicu koja e se prinositi Jahvi.

  7:12 Ako se prinosi u zahvalu, neka se zajedno sa rtvom zahvalnicom prinesu i beskvasne pogae uljem zamijeene; beskvasne prevrte uljem namazane i kolai od najboljeg brana, zamijeeni uljem.

  7:13 Ovaj prinos, nadopunjen kolaima od ukvasanoga tijesta, neka se prinosi zajedno sa rtvom priesnicom u zahvalu.

  7:14 Od svake ovakve rtve neka se prinese po jedan kola na dar Jahvi. To neka bude za sveenika koji zapljuskuje krv od rtve priesnice.

  7:15 A meso rtve priesnice neka se pojede istoga dana kad bude rtvovana; neka se od nje ne ostavlja nita za sutradan.

  7:16 A bude li prinos rtva zavjetnica ili rtva dragovoljna, neka se jede na dan kad se rtva prinosi. to ostane od nje neka se jede sutradan.

  7:17 A to jo mesa od rtve pretee, neka se trei dan na vatri spali."

  7:18 "Ako bi tko jeo meso rtve priesnice i trei dan, rtva nee biti primljena niti e onome koji je prinosi biti uraunata. To je meso kvarno, i onaj koji od toga jede neka i posljedice krivnje snosi!

  7:19 Meso koje se dotakne bilo ega neista neka se ne jede nego na vatri spali! Inae, tko je god ist moe jesti meso.

  7:20 A tko bi neist jeo mesa od rtve priesnice to je bila Jahvi prinesena takav neka se iskorijeni iz svoga naroda.

  7:21 Kad se tko dotakne bilo ega neista - bila to neist ovjeja, kakva neista ivotinja ili bilo kakvo neisto stvorenje - pa pojede mesa od rtve priesnice koja je prinesena Jahvi takav neka se iskorijeni iz svoga naroda!"

  7:22 Ree Jahve Mojsiju:

  7:23 "Ovako kai Izraelcima: 'Ne jedite loja ni volujskoga, ni ovjega, ni kozjega.

  7:24 Loj sa ivotinje koja ugine, ili koju divlje zvijeri razderu, moe se upotrijebiti za bilo to, ali ga ne smijete jesti.

  7:25 Tko god jede loj od ivotinje koja se moe prinijeti Jahvi kao rtva paljenica takav neka se iskorijeni iz svoga naroda.

  7:26 Ne smijete uivati krvi ni od ptica ni od stoke ni u kojem svome prebivalitu.

  7:27 Tko bi god uivao bilo kakvu krv neka se iskorijeni iz svoga naroda.'"

  7:28 Jahve jo ree Mojsiju:

  7:29 "Ovako kai Izraelcima: 'Prinos Jahvi od rtve priesnice mora donijeti onaj koji Jahvi prinosi rtvu priesnicu.

  7:30 Svojim vlastitim rukama neka prinese Jahvi rtvu paljenicu; neka prinese loj i grudi; grudi neka se prinesu pred Jahvom kao rtva prikaznica.

  7:31 Neka sveenik saee loj na rtveniku, a grudi neka pripadnu Aronu i njegovim sinovima.

  7:32 Desno plee od svojih rtava priesnica dajte sveeniku na dar.

  7:33 Onome Aronovu sinu koji bude prinosio krv i loj sa rtve priesnice neka u dio pripadne desno plee.

  7:34 Jer ja uzimam od Izraelaca grudi od rtava priesnica to se prinose kao rtva prikaznica i plee rtve podizanice te ih predajem sveeniku Aronu i njegovim sinovima. To je trajna odredba za Izraelce.

  7:35 To je dohodak Aronov i njegovih sinova od rtava paljenih u ast Jahvi; dodjeljuje im se od onog dana kad se dovedu da vre sveeniku slubu u ast Jahvi.

  7:36 Jahve je naredio da im se od dana kad budu pomazani to daje kao pristojbina od Izraelaca. To je trajna odredba za njihove narataje'."

  7:37 To je obred za rtvu paljenicu, prinosnicu, okajnicu, naknadnicu, rtvu posvetnicu i rtvu priesnicu

  7:38 koji je Jahve naredio Mojsiju na Sinajskom brdu kad je zapovjedio Izraelcima da Jahvi u Sinajskoj pustinji prinose rtve.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .