Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - LEVITICUS 8

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  8:1 Jahve ree Mojsiju:

  8:2 "Uzmi Arona, a s njim i njegove sinove; ruho, ulje pomazanja, junca rtve okajnice, dva ovna i koaru beskvasnih kruhova

  8:3 te skupi svu zajednicu na ulazu u ator sastanka."

  8:4 Mojsije uini kako mu je Jahve naredio, i zajednica se sabra na ulazu u ator sastanka.

  8:5 Tada Mojsije progovori zajednici: "Ovo je Jahve zpovjedio da se uini."

  8:6 Izvede zatim Mojsije Arona i njegove sinove pa ih u vodi opra.

  8:7 Obue na nj haljinu, opasa ga pojasom, ogrnu ga ogrtaem i stavi mu opleak. Zatim ga opasa tkanicom opleka i njome pritegnu uza nj opleak.

  8:8 Stavi mu naprsnik, a u naprsnik metnu Urim i Tumim.

  8:9 Na glavu mu stavi mitru, a sprijeda na mitru postavi zlatnu ploicu - sveti vijenac - kako je Jahve naredio Mojsiju.

  8:10 Uzme zatim Mojsije ulje pomazanja te pomae Prebivalite i sve to je u njemu da ih posveti.

  8:11 Sedam puta pokropi njime rtvenik te pomae rtvenik i sav njegov pribor, umivaonik s njegovim stalkom da ih posveti.

  8:12 Izlije ulja pomazanja Aronu na glavu te ga pomae da ga posveti.

  8:13 Potom Mojsije dovede Aronove sinove; na njih obue haljine, pasovima ih opae i poveze im zavije, kako je Jahve Mojsiju naredio.

  8:14 Dovede potom junce rtve okajnice. Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke na glavu juncu rtve okajnice.

  8:15 Zatim ga Mojsije zakolje. Onda uzme krvi pa je svojim prstom stavi na rogove oko rtvenika. Tako rtvenik oisti. Zatim izlije krv podno rtvenika; posveti ga, izvrivi na njemu obred pomirenja.

  8:16 Zatim Mojsije uzme sav loj to je bio oko drobine, privjesak s jetre, oba bubrega i njihov loj, pa to saee u kad na rtveniku.

  8:17 A kou od junca, njegovo meso i njegovu neist spali u vatri izvan tabora, kako je Jahve naredio Mojsiju.

  8:18 Dovede potom ovna za rtvu paljenicu. Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke ovnu na glavu.

  8:19 Sad ga Mojsije zakolje. Onda krvlju zapljusne rtvenik sa svih strana.

  8:20 Poto isijee ovna na dijelove, Mojsije saee u kad glavu, dijelove i loj.

  8:21 U vodi opere drobinu i noge pa u kad saee na rtveniku svega ovna. Bila je to rtva paljenica na ugodan miris - rtva u ast Jahvi paljena - kako je Jahve naredio Mojsiju.

  8:22 Zatim dovede drugoga ovna, ovna za rtvu posvetnicu. Aron i njegovi sinovi stave svoje ruke ovnu na glavu.

  8:23 Mojsije ga zakolje. Onda uzme krvi pa stavi na resu Aronova desnog uha, na palac njegove desne ruke i na palac njegove desne noge.

  8:24 Potom Mojsije dovede Aronove sinove, pa im stavi iste krvi na resu desnog uha, na palac desne ruke i na palac desne noge. Zatim Mojsije krvlju zapljusne rtvenik sa svih strana.

  8:25 Poslije toga uzme loj, pretili rep, loj to je bio oko drobine, privjesak s jetre, oba bubrega i njihov loj - i desno plee;

  8:26 a iz koare beskvasnih kruhova, to je stajala pred Jahvom, uzme jednu beskvasnu pogau, jednu prevrtu s uljem i jedan kola i postavi ih na loj i desno plee.

  8:27 Sve to poloi na ruke Arona i na ruke njegovih sinova pa to prinese kao rtvu prikaznicu pred Jahvom.

  8:28 Potom Mojsije opet to uzme s njihovih ruku i saee u kad na rtveniku povrh rtve paljenice. Bila je to rtva posvetnica na ugodan miris, rtva u ast Jahvi paljena.

  8:29 Naposljetku Mojsije uzme grudi i prinese ih kao rtvu prikaznicu pred Jahvom. To je bila pristojbina Mojsiju od ovna rtve posvetnice, kako je Jahve Mojsiju naredio.

  8:30 Zatim Mojsije uze ulja za pomazanje i krvi to je bila na rtveniku te pokropi Arona i njegove haljine, a tako i njegove sinove i njihove haljine. Tako posveti Arona i njegove haljine; njegove sinove i njihove haljine.

  8:31 Onda ree Mojsije Aronu i njegovim sinovima: "Skuhajte to meso na ulazu u ator sastanka i ondje ga blagujte s kruhom to je u koari za rtvu posvetnicu, kako sam naredio. Neka ga jedu Aron i njegovi sinovi!

  8:32 A to od mesa i kruha ostane, spalite na vatri.

  8:33 Sedam dana ne odlazite s ulaza atora sastanka - do dana kad se navri rok vaega sveenikog posveenja. Jer sedam dana treba za vae posveenje.

  8:34 Kako se radilo danas, Jahve je naredio da se tako radi dalje, da se nad vama izvri obred pomirenja.

  8:35 Zato ostanite na ulazu atora sastanka sedam dana, danju i nou vrei to je Jahve naredio, da ne pomrete. Takvu sam ja zapovijed dobio."

  8:36 Aron i njegovi sinovi uinie sve to je Jahve naredio preko Mojsija.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .