Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1 19

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  19:1 Mluvil pak Saul k Jonatovi synu svmu a ke vechnm sluebnkm svm, aby zamordovali Davida, ale Jonata syn Saulv liboval sob Davida velmi.

  19:2 I oznmil to Jonata Davidovi, ka: Usiluje Saul otec mj, aby t zabil; proto nyn et se, prosm, a do jitra, a usad se v skryt, schovej se.

  19:3 Ale j vyjdu a stti budu pi boku otci svmu na poli, kde ty bude, a budu mluviti o tob s otcem svm, a emu vyrozumm, oznmm tob.

  19:4 I mluvil Jonata o Davidovi dobe Saulovi otci svmu, a ekl: Nech nehe krl proti sluebnku svmu Davidovi, neb jest nic tob neprovinil, nbr sprva jeho jest tob velmi uiten.

  19:5 Nebo se opovil ivota svho a zabil Filistinskho, a uinil Hospodin vysvobozen velik vemu Izraeli. Vidls to a radoval jsi se. Proe bys tedy heil proti krvi nevinn, chtje zabiti Davida bez piny?

  19:6 I uposlechl Saul ei Jonatovy a pishl Saul, ka: iv jest Hospodin, e nebude zabit.

  19:7 Tedy Jonata povolal Davida, a oznmil jemu Jonata vecka slova tato. A pivedl Jonata Davida k Saulovi, i byl ped nm jako i prv.

  19:8 Vznikla pak opt vlka; a vyth David, bojoval proti Filistinskm, a porazil je porkou velikou, a utekli ped nm.

  19:9 V tom duch Hospodinv zl napadl Saule, kter v dom svm sedl, maje kop sv v ruce sv, a David hrl rukou ped nm.

  19:10 Ale Saul chtl prohoditi Davida kopm a do stny; kter uhnul se mu, a udeilo kop v stnu. A tak David utekl a vynikl z nebezpeenstv t noci.

  19:11 Potom poslal Saul posly k domu Davidovu, aby ho sthli a zabili jej rno. I oznmila to Davidovi Mkol manelka jeho, kuci: Jestlie se neopat noci tto, ztra zabit bude.

  19:12 A proto spustila Mkol Davida oknem, kter oded, utekl a vynikl z nebezpeenstv.

  19:13 Vzala pak Mkol obraz a vloila na le, a polt koz poloila v hlavch jeho a pikryla aty.

  19:14 Tedy Saul poslal posly, aby vzali Davida. I ekla: Jest nemocen.

  19:15 Opt poslal Saul posly, aby pohledli na Davida, ka: Pineste ho na li ke mn, a ho zabiji.

  19:16 A kdy pili poslov, a aj, obraz leel na li a polt koz v hlavch jeho.

  19:17 I ekl Saul k Mkol: Pro jsi mne tak podvedla a pustilas neptele mho, aby uel? Odpovdla Mkol Saulovi: On mi ekl: Propus mne, sic jinak zabiji t.

  19:18 David tedy utkaje, vynikl z nebezpeenstv, a pied k Samuelovi do Rma, oznmil jemu vecko, co mu Saul uinil. I odel on i Samuel, a bydlili v Niot.

  19:19 Oznmeno pak bylo Saulovi, ka: Aj, David jest v Niot v Rma.

  19:20 I poslal Saul posly, aby jali Davida. Kte kdy vidli zstup prorok prorokujcch, a Samuele jim pedstavenho, an stoj, sstoupil tak na posly Saulovy Duch Bo, a prorokovali i oni.

  19:21 To kdy oznmili Saulovi, poslal jin posly, a prorokovali tak i oni; a opt poslal Saul tet posly, a i ti prorokovali.

  19:22 el tedy ji sm do Rma a piel a k isterni velik, kter jest v Socho, a zeptal se, ka: Kde jest Samuel a David? I ekl nkdo: Aj, jsou v Niot v Rma.

  19:23 I el tam do Niot v Rma; a sstoupil i na nj Duch Bo, a jda dle, prorokoval, a i piel do Niot v Rma.

  19:24 Kdeto svlkl tak sm roucho sv a prorokoval i on ped Samuelem, a padna, leel svleen cel ten den a noc. Odkud se k: Zdali tak Saul mezi proroky?

  -

  God Rules.NET
   100 +   .