Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1 18

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  18:1 I stalo se, e kdy pestal mluviti k Saulovi, due Jonatova spojila se s du Davidovou, tak e ho zamiloval Jonata jako sebe samho.

  18:2 A tak Saul vzal jej k sob toho dne, a nedopustil mu navrtiti se do domu otce jeho.

  18:3 I uinil Jonata s Davidem smlouvu, proto e ho miloval jako dui svou.

  18:4 A sloiv Jonata s sebe pl᚝, kterm byl odn, dal jej Davidovi, i roucho sv, a do mee svho, a a do luit svho, i do pasu svho.

  18:5 Vychzel pak David, k emu ho koli poslal Saul, opatrn sob ponaje. I ustanovil ho Saul nad vojky, a lbil se vemu lidu, t i sluebnkm Saulovm.

  18:6 Stalo se pak, kdy se oni dom brali, a David t se navracoval od zabit Filistinskho, e vyly eny z kadho msta Izraelskho, zpvajce a plsajce, vstc Saulovi krli s bubny, s veselm a s huslikami.

  18:7 A prozpvovaly jedny po druhch eny ty, hrajce, a ekly: Porazil jest Saul svj tisc, ale David svch deset tisc.

  18:8 I rozhnval se Saul nramn, nebo nelbila se mu ta e. Proe ekl: Dali Davidovi deset tisc, a mn dali toliko tisc. Co mu jet pes to pivlastn, le krlovstv?

  18:9 Proto Saul zlobiv hledl na Davida od toho dne i vdycky.

  18:10 Stalo se pak druhho dne, e duch Bo zl napadl Saule, a prorokoval u prosted domu svho, a David hral rukou svou jako i jindy vdycky. Saul pak ml kop v ruce sv.

  18:11 I vyhodil Saul kop,ka: Prohodm Davida a do stny. Ale David uhnul se jemu po dvakrt.

  18:12 A bl se Saul Davida, proto e Hospodin byl s nm, a od Saule odstoupil.

  18:13 Proto vybyl ho Saul od sebe, a uinil jej sob hejtmanem nad tisci; kterto vychzel i vchzel ped lidem.

  18:14 David pak ve vech cestch svch opatrn sob ponal, nebo Hospodin byl s nm.

  18:15 A kdy to vidl Saul, e sob velmi opatrn pon, bl se ho.

  18:16 Ale vecken Izrael i Juda miloval Davida, nebo vychzel i vchzel ped nimi.

  18:17 Tedy ekl Saul Davidovi: Aj, dceru svou star Merob dm za manelku, toliko mi bu mu siln, a ve boje Hospodinovy. (Saul pak myslil: Nech neschz od m ruky, ale od ruky Filistinskch.)

  18:18 I ekl David Saulovi: Kdo jsem j, a jak jest rod mj a eled otce mho v Izraeli, abych byl zetm krlovm?

  18:19 I stalo se, e kdy ji Merob dcera Saulova mla dna bti Davidovi, dna jest Adrielovi Molatitskmu za manelku.

  18:20 Milovala pak Mkol dcera Saulova Davida; co kdy oznmili Saulovi, lbilo se to jemu.

  18:21 (Nebo ekl Saul: Dm mu ji, aby mu byla osdlem, a aby proti nmu byla ruka Filistinskch.) A tak ekl Saul Davidovi: Po tto druh bude mi ji zetm.

  18:22 I rozkzal Saul sluebnkm svm: Mluvte k Davidovi tajn, kouce: Aj, libuje t sob krl, a vickni sluebnci jeho laskavi jsou na tebe; nyn tedy budi zetm krlovm.

  18:23 A kdy mluvili sluebnci Saulovi v ui Davidovy slova ta, odpovdl David: Zdali se vm mal vc zd, bti zetm krlovm? A j jsem lovk chud a opovren.

  18:24 Tedy sluebnci Saulovi oznmili jemu, kouce: Takov slova mluvil David.

  18:25 I ekl Saul: Takto rcete Davidovi: Nen dostiv krl vna, toliko sto obzek Filistinskch, aby byla pomsta nad neptely krlovskmi. (Saul pak to obmlel, aby David upadl v ruku Filistinskch.)

  18:26 Proto oznmili sluebnci jeho Davidovi slova ta, a lbilo se to Davidovi, aby byl zetm krlovm. Jet se pak nebyli vyplnili dnov ti,

  18:27 Kdy vstav David, odel, on i mui jeho, a zbil z Filistinskch dv st mu, jejich obzky pinesl David, a z plna je dali krli, aby byl zetm krlovm. I dal jemu Saul Mkol dceru svou za manelku.

  18:28 A vida Saul, nbr zkuen maje, e jest Hospodin s Davidem, a e Mkol dcera jeho miluje ho,

  18:29 Jet tm vce Saul obval se Davida. I byl Saul neptelem Davidovm po vecky dny.

  18:30 Vtrhovali pak do zem knata Filistinsk; i bvalo, e kdykoli vychzeli, opatrnji sob ponal David proti nim nade vecky sluebnky Saulovy, proe i jmno jeho bylo velmi slavn.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .