Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1SAMUEL 18

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  18:1 Kad je David zavrio razgovor sa aulom, Jonatanova se dua prikloni Davidovoj dui i Jonatan ga zavolje kao samoga sebe.

  18:2 aul zadra Davida onoga istog dana kod sebe i nije mu dao da se vrati kui svoga oca.

  18:3 I Jonatan sklopi savez s Davidom jer ga je ljubio kao samoga sebe.

  18:4 I skide Jonatan plat koji je imao na sebi i dade ga Davidu; tako i svoju odoru, ak i svoj ma, svoj luk i svoj pojas.

  18:5 Na svim svojim pohodima, kamo ga je god slao aul, David bijae sretne ruke i aul ga postavi na elo svojim ratnicima; omilje on svemu narodu, pa i aulovim dvoranima.

  18:6 Za njihova povratka, kad se David vraao ubivi Filistejca, izaoe ene iz svih gradova Izraelovih u susret kralju aulu veselo kliui, pjevajui i pleui uza zvuke bubnjeva i cimbala.

  18:7 ene su pleui pjevale: "Pobi aul svoje tisue, David na desetke tisua."

  18:8 aul se vrlo raestio, nije mu bila draga ta pjesma. Zato ree: "Davidu su dale desetke tisua, a meni samo tisue! Jo mu samo treba kraljevstvo!"

  18:9 I od toga dana aul poprijeko gledae Davida.

  18:10 Sutradan zao duh Boji napade aula, tako da je bjesnio po kui. David je rukom udarao u harfu kao drugih dana, a aul je u ruci imao koplje.

  18:11 I aul baci koplje govorei u sebi: "Sad u pribiti Davida uza zid!" Ali mu se David izmae dva puta.

  18:12 aul se poe bojati Davida, jer je Jahve bio s njim a od aula je odstupio.

  18:13 Zato ga aul ukloni iz svoje blizine i postavi ga za tisunika: on je izlazio i vraao se na elu naroda.

  18:14 David je imao uspjeha na svim svojim putovima jer Jahve bijae s njim.

  18:15 Kad je aul vidio da David ima mnogo uspjeha, obuze ga strah od njega.

  18:16 Ali svemu Izraelu i Judi omilje David jer ih je on vodio na svim njihovim putovima.

  18:17 aul ree Davidu: "Evo svoju najstariju ker Merabu dat u ti za enu, samo mi budi hrabar i vodi Jahvine bojeve!" Miljae aul: "Neu da padne od moje ruke, nego filistejska ruka neka se digne na njega!"

  18:18 A David odgovori: "Tko sam ja i to znai moj ivot, to li kua oca mojega u Izraelu da budem kraljev zet?"

  18:19 I kad doe vrijeme da aulova ki Meraba poe za Davida, dadoe je za enu Adrielu iz Mehole.

  18:20 Ali je Davida ljubila aulova ki Mikala; kad su to javili aulu, bilo mu je pravo.

  18:21 Ree on u sebi: "Dat u mu je, ali e mu ona biti zamka i ruka filistejska dii e se na njega." (aul je po drugi put rekao Davidu: "Danas e mi biti zet.")

  18:22 Tada aul zapovjedi svojim slugama ovako: "Razgovarajte se s Davidom tajno i recite mu: 'Gle, omilio si kralju i svi te njegovi dvorani vole; zato budi kraljev zet.'"

  18:23 I aulove sluge ponovie te rijei Davidu, ali im David odgovori: "Zar je u vaim oima malenkost postati kraljev zet? Ja sam samo siromah i mali ovjek!"

  18:24 aulove sluge dojavie to aulu govorei: "Evo rijei to ih je rekao David."

  18:25 A aul odgovori: "Ovako recite Davidu: 'Kralj ne trai nikakva enidbenog dara nego samo sto filistejskih obrezaka da se osveti kraljevim neprijateljima.'" aul miljae da e tako Davida gurnuti u ruke Filistejcima.

  18:26 aulove sluge dojavie te rijei Davidu, a njemu bijae po volji da postane kraljev zet. Jo prije nego to je isteklo vrijeme,

  18:27 spremi se David i krenu sa svojim ljudima te ubi Filistejcima dvije stotine ljudi; i donese njihove obreske i predade ih kralju na broj da bi postao njegov zet. Tada mu aul dade svoju ker Mikalu za enu.

  18:28 aul je jasno vidio da je Jahve s Davidom i da ga ljubi sav dom Izraelov.

  18:29 I aul se jo vema poboja Davida i posta neprijatelj Davidu zauvijek.

  18:30 A filistejski su knezovi izlazili u boj, ali koliko su god puta izlazili, David je imao vie uspjeha nego svi aulovi dvorani; i tako ime njegovo posta vrlo slavno.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .