Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1SAMUEL 18

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  18:1 David sfkrwise de vorbit cu Saul. Wi de atunci sufletul lui Ionatan s`a alipit de sufletul lui David, wi Ionatan l -a iubit ca pe sufletul din el.

  18:2 Kn aceeaw zi, Saul a oprit pe David, wi nu l -a lqsat sq se kntoarcq kn casa tatqlui squ.

  18:3 Ionatan a fqcut legqmknt cu David, pentrucq -l iubea ca pe sufletul lui.

  18:4 A scos mantaua pe care o purta, ca s`o dea lui David; wi i -a dat hainele sale, chiar sabia, arcul wi kncingqtoarea lui.

  18:5 David se ducea wi izbutea ori unde -l trimetea Saul; a fost pus de Saul kn fruntea oamenilor de rqboi, wi era plqcut kntregului popor, chiar wi slujitorilor lui Saul.

  18:6 Pe cknd veneau ei, la kntoarcerea lui David dela omorkrea Filisteanului, femeile au iewit din toate cetqyile lui Israel knaintea kmpqratului Saul, ckntknd wi jucknd, kn sunetul timpanelor wi alqutelor, wi scoyknd strigqte de bucurie.

  18:7 Femeile cari ckntau kwi rqspundeau unele altora, wi ziceau: ,,Saul a bqtut miile lui, -iar David zecile lui de mii.``

  18:8 Saul s`a mkniat foarte tare, wi nu i -a plqcut vorba aceasta. El a zis: ,,Lui David ki dau zece mii wi mie-mi dau mii! Nu -i mai lipsewte deckt kmpqrqyia.``

  18:9 Wi din ziua aceea Saul a privit cu ochi rqi pe David.

  18:10 A doua zi, duhul cel rqu, trimes de Dumnezeu, a apucat pe Saul, care s`a knfuriat kn mijlocul casei. David cknta, ca wi kn celelalte zile, wi Saul era cu suliya... kn mknq.

  18:11 Saul a ridicat suliya, zickndu-wi kn sine: ,,Voi pironi pe David de perete``. Dar David s`a ferit de el de douq ori.

  18:12 Saul se teamea de David, pentrucq Domnul era cu David wi Se depqrtase... dela el.

  18:13 L -a kndepqrtat de lkngq el, wi l -a pus mai mare peste o mie de oameni. David iewea wi intra kn fruntea poporului;

  18:14 izbutea kn tot ce fqcea, wi Domnul era cu el.

  18:15 Saul, vqzknd cq izbutea totdeauna, se temea de el;

  18:16 dar tot Israelul wi Iuda iubeau pe David, pentrucq iewea wi intra kn fruntea lor.

  18:17 Saul a zis lui David: ,,Iatq, kyi voi da de nevastq pe fiicq-mea cea mai mare Merab: numai sq-mi slujewti cu vitejie, wi sq poryi rqzboaiele Domnului``. Dar Saul kwi zicea: ,,Nu vreau sq-mi pun mkna... mea pe el, ci mkna Filistenilor sq fie asupra lui``.

  18:18 David a rqspuns lui Saul: ,,Cine sknt eu, wi ce este viaya mea, ce este familia tatqlui meu kn Israel, ca sq fiu ginerele kmpqratului?``

  18:19 Venind vremea cknd Merab, fata lui Saul, avea sq fie datq lui David, ea a fost datq de nevastq lui Adriel, din Mehola.

  18:20 Mical, fata lui Saul, iubea pe David. Au spus lui Saul, wi lucrul i -a plqcut.

  18:21 El kwi zicea: ,,I -o voi da ca sq -i fie o cursq, wi sq cadq subt mkna Filistenilor``. Wi Saul a zis lui David pentru a doua oarq: ,,Astqzi kmi vei fi... ginere``.

  18:22 Saul a dat slujitorilor sqi urmqtoarea poruncq: ,,Vorbiyi kn tainq lui David, wi spuneyi -i: ,Iatq cq kmpqratul e binevoitor fayq de tine, wi toyi slujitorii lui te iubesc; fii acum ginerele kmpqratului.``

  18:23 Slujitorii lui Saul au spus aceste lucruri la urechile lui David. Wi David a rqspuns: ,,Credeyi cq este uwor sq fii ginerele kmpqratului? Eu sknt un om sqrac wi de puyinq knsemnqtate.``

  18:24 Slujitorii lui Saul i-au spus ce rqspunsese David.

  18:25 Saul a zis: ,,Awa sq vorbiyi lui David: ,Kmpqratul nu cere nicio zestre; ci dorewte o sutq de prepuyuri de ale Filistenilor, ca sq-wi rqzbune pe vrqjmawii lui.`` Saul avea de gknd... sq facq pe David sq cadq kn mknile Filistenilor.

  18:26 Slujitorii lui Saul au spus aceste cuvinte lui David, wi David a primit ce i se ceruse, pentru ca sq fie ginerele kmpqratului. Knainte de vremea hotqrktq,

  18:27 David s`a sculat, a plecat cu oamenii lui, wi a ucis douq sute de oameni dintre Filisteni; le -a adus prepuyurile, wi a dat kmpqratului numqrul kntreg, ca sq fie ginerele kmpqratului. Atunci Saul i -a dat de nevastq pe fiicq-sa Mical.

  18:28 Saul a vqzut wi a knyeles cq Domnul era cu David; wi fiicq-sa, Mical, iubea pe David.

  18:29 Saul s`a temut din ce kn ce mai mult de David, wi toatq viaya i -a fost vrqjmaw.

  18:30 Domnitorii Filistenilor ieweau la luptq; wi orideckteori ieweau, David avea mai multq izbkndq deckt toyi slujitorii lui Saul, wi numele lui a ajuns foarte vestit.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск