Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 33

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  33:1 Bda tob, zhoubce, jeto sm nebv huben, a kter nevrn dl, jeto tob neinili nevrn. Kdy pestane bti zhoubcm, pohuben bude; kdy pestane nevrn initi, nevrn initi budou.

  33:2 Hospodine, ui nm milost, na tebe oekvme; budi ramenem svch kadho jitra, a vysvobozenm nam v as ssouen.

  33:3 Ped zvukem hmotu rozprchnou se nrodov, ped vyvenm tvm budou rozptleni pohan.

  33:4 A sebrna bude loupe vae, tak jako sbrni bvaj chroustov; jako pipadaj kobylky, tak pipadnou na ni.

  33:5 Vyv se Hospodin, nebo na vsosti pebv, a napln Sion soudem a spravedlnost.

  33:6 I bude upevnnm as tvch, silou i hojnm spasenm; moudrost a umn, a bze Hospodinova poklad tvj.

  33:7 Aj, rekov jejich nakali vn, jednatel pokoje hoce plakali.

  33:8 Zpustly silnice, pestali choditi cestou; zruil pm, nevil sob mst, za nic poloil sob lovka.

  33:9 Kvlila a zemdlela zem, stydti se musil Libn a usvadl; Sron uinn jako pou, Bzan pak a Karmel oklcen.

  33:10 Ji povstanu, prav Hospodin, ji vyven, ji vyzdvien budu.

  33:11 Ponouce slmu, porodte strnit; ohe dchn vaeho se vs.

  33:12 I budou nrodov vyplen vpno, trn podat, ohnm spleni budou.

  33:13 Slyte dalec, co jsem uinil, a poznejte blzc slu mou.

  33:14 Zdsili se na Sionu hnci, podjala hrza pokrytce, kouc: Kdo by z ns mohl ostti ped ohnm srajcm? Kdo by z ns mohl ostti ped plamenem vnm?

  33:15 Ten, kter chod v spravedlnosti, a mluv prav vci, kter pohrd ziskem z tisku, kter ots ruce sv, aby dar nepijmal, kter zacpv ui sv, aby neslyel rady o vrad, a zavr oi sv, aby se na zl nedval:

  33:16 Ten na vysokch mstech pebvati bude, hradov na skalch toit jeho, tomu chlb dn bude, vody jeho stl budou.

  33:17 Krle v okrase jeho uz oi tv, spat i zemi dalekou.

  33:18 Srdce tv pemylovati bude o strachu, ka: Kde jest psa, kde vbr, kde spisovatel velikch dom?

  33:19 Lidu ukrutnho neuhled, lidu hlubok ei, j bys neslchal, a jazyku cizho, jemu bys nerozuml.

  33:20 Pat na Sion, msto slavnost naich, oi tv necha hled na Jeruzalm, obydl pokojn, stnek, kter nebude peneen, kolkov jeho na vky se nepohnou, a dn provaz jeho se neztrh;

  33:21 Proto e velikomocn Hospodin jest nm na mst tom ekami tok irokch, po nm nepjde lod s vesly, ani brka velik po nm pechzeti bude.

  33:22 Nebo Hospodin jest soudce n, Hospodin ustanovitel prv naich, Hospodin krl n, on spas ns.

  33:23 Oslbli jsou provazov tvoji, ani budou moci utvrditi sloupu brky sv, ani rozthnouti plachty, an ji rozdlena bude koist loupee mnoh; i chrom rozchvtaj koist.

  33:24 Ani d kdo z obyvatel: Nemocen jsem. Lid osedl v nm zprotn bude nepravosti.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .