Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 41

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: GEN - BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  41:1 Umlknte pede mnou ostrovov, a nrodov necha se ssil, necha pistoup, a tu a mluv. Pistupme spolu k soudu.

  41:2 Kdo vzbudil od vchodu spravedlivho, aby ho nsledoval? Kdo jemu podmanil nrody, a zpsobil, aby nad krli panoval, vydav je jako prach mei jeho, a jako plevy rozptlen luiti jeho?

  41:3 Shnje se s nimi, proel pokojn cestou, po n nohama svma nechodval.

  41:4 Kdo to spravil a uinil, povolvaje rodin od potku? J Hospodin, prvn i posledn, j sm.

  41:5 Vidli ostrovov, a ulekli se, koniny zem pedsily se, shromdili se a seli.

  41:6 Jeden druhmu pomhal, a bratru svmu kal: Posil se.

  41:7 A tak posiloval tesa zlatnka, vyhlazujcho kladivo tluenm na nkovadl, kaje: K sletovn toto dobr jest. I utvrdil to hebky, aby se nepohnulo.

  41:8 Ale ty, Izraeli sluebne mj, ty Jkobe, kterho jsem vyvolil, sm Abrahama, ptele mho,

  41:9 Ty, kterho jsem vychvtil od konin zem, nbr pominuv pednjch jejich, povolal jsem t, ka tob: Sluebnk mj jsi, vyvolil jsem t, ani jsem zavrhl tebe.

  41:10 Neboj se, nebo jsem j s tebou; nestrachuj se, nebo j jsem Bh tvj. Posilnm t, a pomhati budu tob, a podprati t budu pravic spravedlnosti sv.

  41:11 Aj, zastyd se, a zahanbeni budou vickni, kte se zlob proti tob; v nic obrceni budou, a zahynou ti, kte tob odporuj.

  41:12 Hledal-li bys jich, nenalezne jich. Ti, kte se s tebou nesnadn, v nic obrceni budou, a na nic pijdou ti, jen s tebou vl.

  41:13 Nebo j, Hospodin Bh tvj, ujal jsem t za tvou pravici, a pravm: Neboj se, j tob pomhati budu.

  41:14 Neboj se, ervku Jkobv, hrstko Izraelova, j spomhati budu tob, prav Hospodin, a vykupitel tvj, Svat Izraelsk.

  41:15 Aj, uinil jsem t jako smyk i s zuby novmi po obou stranch; pomlt hory, a zete je, a s pahrbky jako s plevami nalo.

  41:16 Pevje je, v tom je vtr zachvt, a vicher rozptl, ty pak plsati bude v Hospodinu, v Svatm Izraelskm chlubiti se bude.

  41:17 Chud a nuzn, kte hledaj vody, an j nen, jejich jazyk zn prahne, j Hospodin vyslym, j Bh Izraelsk neopustm jich.

  41:18 Vyvedu na vysokch mstech eky, a u prosted rovin studnice; obrtm pou v jezero vod, a zemi vyprahlou v prameny vod.

  41:19 Nasadm na pouti cedr, vbornch cedr, myrtov, a olivov; vysadm pou jedlovm, jilmem, t i pupanem,

  41:20 Aby vidli, a poznali, a rozvaujce, srozumli, e to ruka Hospodinova uinila, a Svat Izraelsk e to stvoil.

  41:21 Vete pi svou, prav Hospodin, ukate mocn dvody sv, d krl Jkobv.

  41:22 Necha pistoup, a nech nm oznm to, co se stti m. Vci prv stal oznamte, abychom povili v srdci svm, a poznali cl jejich, aneb aspo co jest budoucho, povzte nm.

  41:23 Oznamte, co se budoucn stti m, a poznme, e bohov jste. Pakli, uite nco dobrho neb zlho, abychom se dsili, kdy bychom to vidli spolu.

  41:24 Aj, vy naprosto nic nejste, a dlo vae tolik nic nen; proto ohavn jest, kdo vs zvoluje.

  41:25 Vzbudm od plnoci, ten pithne, od vchodu slunce, ten svol ve jmnu mm, a obo se na knata jako na blto, a polap je jako hrn hlinu.

  41:26 Kdo oznm od potku, abychom vdli, aneb od starodvna, abychom ekli: Prv jest? Naprosto dnho nen, kdo by oznmil, ani jest kdo, jeto by se dal slyeti, aneb jeto by slyel ei vae.

  41:27 J jsem prvn, kter Sionu pedpovdm: Aj, aj, te jsou; a Jeruzalmu: Zvstovatele potench vc dm.

  41:28 Nebo vidm, e nen dnho,nen dnho mezi nimi rozumnho; a se jich otazuji, vak neodpovdaj slova.

  41:29 Aj, vickni ti jsou marnost, za nic nestoj dlo jejich, vtr a daremn vc jsou slitiny jejich.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .