Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 42

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: GEN - BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  42:1 Aj, sluebnk mj, na kterho se zpodepru, vyvolen mj, jeho libuje due m. Ducha svho dm jemu, on soud nrodm vyneti bude.

  42:2 Nebude kieti, ani se vyvyovati, ani slyn bude vn hlas jeho.

  42:3 Ttiny nalomen nedolom, a lnu koucho se neuhas, ale soud podl pravdy vyneti bude.

  42:4 Nebude neochotn, ani psn, dokud soudu na zemi nevykon, a uen jeho ostrovov oekvati budou.

  42:5 Tak prav Bh siln Hospodin, kter stvoil nebesa, a rozthl je, kter rozil zemi, i to, co z n pochz, kter dv dchn lidu na n, a ducha tm, jen chod po n.

  42:6 J Hospodin povolal jsem t v spravedlnosti, a ujal jsem t za ruku tvou; proto osthati t budu, a dm t v smlouvu lidu, a za svtlo nrodm,

  42:7 Abys otvral oi slep, a vyvodil z ale vzn, a z vzen ty, kte sed ve tmch.

  42:8 J jsem Hospodin, to jest jmno m, a slvy sv jinmu nedm, ani chvly sv rytinm.

  42:9 Aj, prvnj vci pily, a i nov pedpovdaje, dve ne se zanou, dm o nich slyeti vm.

  42:10 Zpvejte Hospodinu pse novou, chvla jeho jest od konin zem, kte se plavte po moi, i vecko, co v nm jest, ostrovov i obyvatel jejich.

  42:11 Pozdvihnte hlasu pustiny i msta jej, i vsi, v nich bydl Cedar, prokikujte obyvatel skal, s vrchu hor volejte.

  42:12 Vzdejte slvu Hospodinu, a chvlu jeho na ostrovch zvstujte.

  42:13 Hospodin jako siln rek vyjde, jako mu vlen rozhorl se, troubiti, anobr i prokikovati bude, a proti neptelm svm zmuile sob ponati, ka:

  42:14 Mlel jsem dosti dlouho, inil jsem se neslye, zdroval jsem se, ale ji jako pracujc ku porodu kieti budu, pohubm a sehltm ve pojednou.

  42:15 V pustinu obrtm hory i pahrbky, a velikou bylinu jejich usum, a obrtm eky v ostrovy, a jezera vysum.

  42:16 I povedu slep po cest, kter neznali, a po stezkch, kterch neumli, provedu je; obrtm ped nimi tmu v svtlo, a co nerovnho, v rovinu. To jest, co jim uinm, a neopustm jich.

  42:17 Obrt se zpt, zahanbeni budou ti, kte doufaj v rytinu, kte kaj slitinm: Vy jste bohov nai.

  42:18 hlu, slyte, a vy slep, prohldnte, abyste vidli.

  42:19 Kdo jest to slep, jedin sluebnk mj? A hluch, ne posel mj, kterho poslm? Kdo slep tak jako dokonal? Slep, pravm, jako sluebnk Hospodinv?

  42:20 Hled na mnoh vci, vak nesrozumv; oteven maje ui, vak nesly.

  42:21 Ml jest Hospodin lbost v nm pro spravedlnost svou, zvelebil jej zkonem, a slavnho uinil.

  42:22 e pak lid tento obloupen jest a potlaen, jehoto mldence, co jich koli, jmaj a do al skrvaj, e jsou dni v loupe, ani jest, kdo by je vytrhl, v rozchvtn, ani jest, kdo by ekl: Navra zase,

  42:23 Kdo z vs uima pozoruje toho, srozumv tomu, aby se bedlivji chtl mti napotom?

  42:24 Kdo vydal v potlaen Jkoba, a Izraele loupenkm? Zdali ne Hospodin, proti nmu jsme zheili? Nebo nechtli po cestch jeho choditi, ani poslouchali zkona jeho.

  42:25 A proto vylil na nj s prchlivost hnv svj, a nsil boje, a zaplil jej vkol, a vak nepoznal toho. Zaplil jej, pravm, a vak nepipustil toho k srdci.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .