Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 43

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: GEN - BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  43:1 Ale nyn takto prav Hospodin stvoitel tvj, Jkobe, a uinitel tvj, Izraeli: Neboj se, nebo vykoupil jsem t, a povolal jsem t jmnem tvm. Mj jsi ty.

  43:2 Kdy pjde pes vody, s tebou budu, pakli pes eky, nepikva t; pjde-li pes ohe, nespl se, ani plamen chyt se tebe.

  43:3 Nebo j Hospodin Bh tvj, Svat Izraelsk, jsem spasitel tvj. Dal jsem na vplatu za tebe Egypt, zemi Mouennskou a Sbu msto tebe.

  43:4 Hned jak jsi drahm uinn ped oima mma, zveleben jsi, a j jsem t miloval; proto dal jsem lidi za tebe, a nrody za ivot tvj.

  43:5 Neboj se, nebo j s tebou jsem. Od vchodu zase pivedu sm tv, a od zpadu shromdm t.

  43:6 Dm plnon stran: Navra, a poledn: Nezbrauj. Pive zase syny m zdaleka, a dcery m od konin zem,

  43:7 Kadho toho, jen se nazv jmnem mm, a kterho jsem k slv sv stvoil, jej jsem sformoval, a kterho jsem uinil.

  43:8 Vyve lid slep, kter ji m oi, a hluch, kte ji maj ui.

  43:9 Vickni nrodov necha se spolu shromd, a sberou se lid. Kdo jest mezi nimi, jeto by to zvstoval, a to, co se pedn stti m, aby oznmil nm? Nech vystav svdky sv, a spravedlivi budou, aneb a sly, a eknou: Pravda jest.

  43:10 Vy svdkov moji jste, prav Hospodin, a sluebnk mj, kterho jsem vyvolil, tak e mete vdti, a mn viti, i rozumti, e j jsem, a e pede mnou nebyl sformovn Bh siln, ani po mn bude.

  43:11 J, j jsem Hospodin, a dnho nen krom mne spasitele.

  43:12 J oznamuji, i vysvobozuji, jak pedpovdm, a ne nkdo mezi vmi z cizch boh, a vy mi toho svdkov jste, prav Hospodin, e j Bh siln jsem.

  43:13 Jet prv neli den byl, j jsem, a nen dnho, kdo by vytrhl z ruky m. Kdy co dlm, kdo ji odvrt?

  43:14 Takto prav Hospodin vykupitel v, Svat Izraelsk: Pro vs poli do Babylona, a shzm zvory vecky, i Kaldejsk s lodimi veselmi jejich.

  43:15 J jsem Hospodin svat v, stvoitel Izraele, krl v.

  43:16 Takto prav Hospodin, kter zpsobuje na moi cestu, a na prudkch vodch stezku,

  43:17 Kter vyvod vozy a kon, vojsko i slu, in, e v nhle padaj, a i povstati nemohou, hasnou, jako knot hasne:

  43:18 Nezpomnejte na prvn vci, a na starodvn se neohldejte.

  43:19 Aj, j uinm vc novou, a tud se zjev. Zdali o tom nezvte? Nadto zpsobm na pouti cestu, a na pustinch eky.

  43:20 I slaviti mne bude zv poln, drakov i sovy, e jsem vyvedl na pouti vody a eky na pustinch, abych dal npoj lidu svmu, vyvolenmu svmu.

  43:21 Lid, kter nastrojm sob, chvlu mou vypravovati bude,

  43:22 Ponvad jsi mne nevzval, Jkobe, nbr stesklo se se mnou, Izraeli.

  43:23 Nepivedl jsi mi hovdka k zpalm svm, a obtmi svmi neuctils mne; nenutil jsem t, abys mi slouil obtmi suchmi, ani jsem t tm obtoval, abys mi kadil.

  43:24 Nekoupil jsi mi za penze vonnch vc, ani tukem obt svch zavlail jsi mne, ale zamstknal jsi mne hchy svmi, a obtils mne nepravostmi svmi.

  43:25 J, j sm shlazuji pestoupen tv pro sebe, a na hchy tv nezpomnm.

  43:26 Pive mi ku pamti, sume se spolu; oznam ty, podl eho bys mohl spravedliv bti.

  43:27 Otec tvj prvn zheil, a uitel tvoji pestoupili proti mn.

  43:28 A proto smeci knata z mst svatch, a vydm v proklet Jkoba, a Izraele v pohann.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .