Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 44

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: GEN - BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  44:1 A vak nyn sly, Jkobe, sluebne mj, a Izraeli, kterho jsem vyvolil.

  44:2 Toto d Hospodin, kter t uinil, a sformoval hned od ivota matky, a spomh tob: Neboj se, sluebne mj, Jkobe, a upm, kterho jsem vyvolil.

  44:3 Nebo vyleji vody na znivho, a potoky na vyprahlost; vyleji Ducha svho na sm tv, a poehnn sv na potomky tv.

  44:4 I porostou jako mezi bylinami, jako vrb vedl tekutch vod.

  44:5 Tento d: Hospodinv j jsem, a onen nazve se jmnem Jkobovm, a jin zape se rukou svou Hospodinu, a jmnem Izraelskm jmenovati se bude.

  44:6 Takto prav Hospodin, krl Izraelv a vykupitel jeho, Hospodin zstup: J jsem prvn, a j posledn, a krom mne nen dnho Boha.

  44:7 Nebo kdo tak jako j ohlauje a oznamuje to, aneb spod mi to hned od toho asu, jak jsem rozsadil lidi na svt? A kdo to, co pijti m, oznmiti jim mohou?

  44:8 Nebojte se, ani lekejte. Zdali hned zdvna nepovdl jsem tob a neoznmil, eho vy sami mn svdkov jste? Zdali jest Bh krom mne? Nen jist dn skly, j o dn nevm.

  44:9 Ti, kte formuj rytiny, vickni nic nejsou; tolik ty milostn jejich nic neprospvaj. eho ony sob samy svdectvm jsou; nic nevid, ani eho znaj, aby se stydti mohly.

  44:10 Kdo formuje Boha silnho a rytinu slv, k niemu se to nehod.

  44:11 Aj, vickni, i ti, kte se k nmu piastuj, zahanbeni budou, ovem emeslnci ti nad jin lidi; by se pak vickni shromdili a postavili, straiti se musej, a spolu zahanbeni budou.

  44:12 Kov pochyt elezo, dl pi uhl, a kladivy formuje modlu. Kdy ji dl v silou svou, jet k tomu lan a do zemdlen, ani se vody napije, a i ustv.

  44:13 Tesa rozthna ru, znamenv ji hrudkou, spravuje ji helnicemi, a kruidlem rozmuje ji, a ji udl tvrnost mue majc a podobnost krsy lovka, aby sedla doma.

  44:14 Nasekaje sob cedr, vezme tak cypi a dub aneb to, kter jest nejcelistvj mezi dvm lesnm; i javor tpuje, a d隝 jej k zrostu pivozuje.

  44:15 I bv lovku k topen; nebo vezma z nho, zhv se. Rozncuje tak ohe, aby napekl chleba. Mimo to udl sob boha, a klan se jemu; udl z nho rytinu, a klek ped n.

  44:16 stku jeho pl ohnm, pi druh stce jeho maso j, pee peeni, a nasycen bv. Zhv se tak, a k: Aha, zhel jsem se, vidl jsem ohe.

  44:17 Z ostatku pak jeho udl boha, rytinu svou, ped n klek, a klan se, a modl se j, ka: Vysvobo mne, nebo Bh siln mj jsi.

  44:18 Neznaj ani soud, proto e zaslepil oi jejich, aby nevidli, a srdce jejich, aby nerozumli.

  44:19 Ani povauj toho v srdci svm. Nen umn, nen rozumu, aby kdo ekl: Dl z nho splil jsem ohnm, a pi uhl jeho napekl jsem chleba, pekl jsem maso, a jedl jsem, a mm z ostatku jeho ohavnost udlati, a ped palkem devnm klekati?

  44:20 Popelem se pase takov, srdce sveden sklouje jej, aby nemohl osvoboditi due sv, ani ci: Nen-li omylu v pedsevzet mm?

  44:21 Pamatuj na to, Jkobe a Izraeli, proto e jsi ty sluebnk mj. J jsem t sformoval, sluebnk mj jsi, Izraeli, nebude u mne v zapomenut.

  44:22 Zahladm jako hust oblak pestoupen tv, a jako mrkotu hchy tv; navrati se ke mn, nebo jsem t vykoupil.

  44:23 Prozpvujte nebesa, nebo Hospodin to uinil; zvute niiny zem, zvun prozpvujte hory, les i velik dv v nm, nebo vykoupil Hospodin Jkoba, a v Izraeli sebe oslavil.

  44:24 Takto prav Hospodin vykupitel tvj, a ten, kter t sformoval hned od ivota matky: J Hospodin inm vecko, roztahuji nebesa sm, rozprostrm zemi moc svou.

  44:25 Rozptyluji znamen lh, a z hada blzny dlm; obracm moudr nazpt, a umn jejich v blznovstv.

  44:26 Potvrzuji slova sluebnka svho, a radu posl svch vykonvm. Kter dm o Jeruzalmu: Bydleno bude v nm, a o mstech Judskch: Vystavena budou, nebo pustiny jejich vzdlm.

  44:27 Kter dm hlubin: Vyschni, nebo potoky tv vysum.

  44:28 Kter dm o Crovi: Past mj, nebo velikou vli mou vykon, a ekne Jeruzalmu: Zase vystaven bu, a chrmu: Zaloen bu.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .