Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 45

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: GEN - BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  45:1 Takto prav Hospodin pomazanmu svmu Crovi, jeho pravici zmocnm, a nrody ped nm porazm, a bedra krl rozpi, a zotvrm ped nm vrata, a brny nebudou zavrny:

  45:2 J ped tebou pjdu, a cesty kiv zpmm, vrata mdn potru, a zvory elezn posekm.

  45:3 A dm tob poklady skryt, a klnoty schovan, abys poznal, e j jsem Hospodin Bh Izraelsk, kter t ze jmna volm.

  45:4 Pro sluebnka svho Jkoba a Izraele vyvolenho svho jmenoval jsem t jmnem tvm, i pjmm tvm, akoli mne nezn.

  45:5 J jsem Hospodin, a nen dnho vce, krom mne nen dnho Boha. Pepsal jsem t, akoli mne nezn,

  45:6 Aby poznali od vchodu slunce i od zpadu, e nen dnho krom mne. J jsem Hospodin, a nen, dnho vce.

  45:7 Kter formuji svtlo, a tvom tmu, psobm pokoj, a tvom zl, j Hospodin inm to vecko.

  45:8 Rosu dejte nebesa s hry, a nejvy oblakov dtte spravedlnost; otevi se zem, a a vzejde spasen, a spravedlnost a spolu vykvete. J Hospodin zpsobm to.

  45:9 Bda tomu, kdo se v odpory dv s tm, jen jej sformoval, jsa step jako jin stepiny hlinn. Zdali d hlina hrni svmu: Co dl? Dlo tv zajist niemn jest.

  45:10 Bda tomu, kter k otci: Co zplod? A en: Co porod?

  45:11 Takto prav Hospodin, Svat Izraelsk, a kter jej sformoval: Budouc-li vci na mn vyzvdati chcete, o synech mch a dle rukou mch mn vymovati?

  45:12 J jsem uinil zemi, a lovka na n stvoil; j jsem, jeho ruce rozthly nebesa, a vemu vojsku jejich rozkazuji.

  45:13 J vzbudm jej v spravedlnosti, a vecky cesty jeho zpmm. On vzdl msto m, a zajat m propust, ne ze mzdy, ani pro dar, prav Hospodin zstup.

  45:14 Takto prav Hospodin: Prce Egyptsk, a kupectv Mouennsk, a Sabejt, mui velik postavy, k tob pijdou, a tvoji budou. Za tebou se poberou, v poutech pjdou, tob se klanti, a tob se koiti budou, kajce: Toliko u tebe jest Bh siln, a nen dnho vce krom toho Boha.

  45:15 (Jist ty jsi Bh siln, skrvajc se, Bh Izraelsk, spasitel.)

  45:16 Vickni onino se zastyd, a zahanbeni budou, spolu odejdou s hanbou initel obraz;

  45:17 Ale Izrael spasen bude skrze Hospodina spasenm vnm. Nebudete zahanbeni, ani v lehkost uvedeni na vky vk.

  45:18 Nebo tak prav Hospodin stvoitel nebes, (ten Bh, kter sformoval zemi a uinil ji, kter utvrdil ji, ne na przdno stvoil ji, k bydlen sformoval ji): J jsem Hospodin, a nen dnho vce.

  45:19 Nemluvm tajn v mst zemskm tmavm, nekm semeni Jkobovu nadarmo: Hledejte mne. J Hospodin mluvm spravedlnost, a zvstuji vci prav.

  45:20 Shromate se a pite, piblite se spolu vy, kte jste pozstali mezi pohany. Nic neznaj ti, kte se s devem rytiny sv nos; nebo se modl bohu, kter neme vysvoboditi.

  45:21 Oznamte a pivete i jin, a necha spolu v radu vejdou, a uk, kdo to od starodvna pedpovdl, a hned zdvna oznmil? Zdali ne j Hospodin? Nebo nen dnho jinho Boha krom mne, nen Boha silnho, spravedlivho, a spasitele dnho krom mne.

  45:22 Obrate zetel ke mn, abyste spaseny byly vecky koniny zem; nebo j jsem Bh siln, a nen dnho vce.

  45:23 Skrze sebe pishl jsem, vylo z st mch slovo spravedlnosti, kter nepjde na zpt: e se mn sklnti bude velik koleno, a pisahati kad jazyk,

  45:24 kaje: Toliko v Hospodinu mm velijakou spravedlnost a slu, a a k sammu pijde; ale zahanbeni budou vickni, kte se koli zlob proti nmu.

  45:25 V Hospodinu ospravedlnni budou, a chlubiti se vecko sm Izraelovo.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .