Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ISAIAH 45

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  45:1 ,,Awa vorbewte Domnul cqtre unsul Squ, cqtre Cir, pe care -l yine de mknq, ca sq doboare neamurile knaintea lui, wi sq deslege brkul kmpqrayilor, sq -i deschidq poryile, ca sq nu se mai knchidq:

  45:2 ,Eu voi merge knaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfqrkma uwile de aramq, wi voi rupe zqvoarele de fer.

  45:3 Kyi voi da vistierii ascunse, bogqyii kngropate, ca sq wtii cq Eu sknt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel.

  45:4 Din dragoste pentru robul Meu Iacov, wi pentru Israel, alesul Meu, te-am chemat pe nume, yi-am vorbit cu bunq voinyq, knainte ca tu sq Mq cunowti.

  45:5 Eu sknt Domnul, wi nu mai este altul, afarq de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am kncins, knainte ca tu sq Mq cunowti.

  45:6 Ca sq se wtie, dela rqsqritul soarelui pknq la apusul soarelui, cq afarq de Mine nu este Dumnezeu: Eu sknt Domnul, wi nu este altul.

  45:7 Eu kntocmesc lumina, wi fac kntunerecul, Eu dau propqwirea, wi aduc restriwtea, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.

  45:8 Sq picure cerurile de sus wi sq ploaie norii neprihqnirea! Sq se deschidq pqmkntul, sq dea din el mkntuirea, wi sq iasq totodatq din el izbqvirea! Eu, Domnul, fac aceste lucruri.``

  45:9 ,,Vai de cine se ceartq cu Fqcqtorul squ! -Un ciob dintre cioburile pqmkntului! -Oare lutul zice el celui ce -l fqyuiewte: ,Ce faci?` Wi lucrarea ta zice ea despre tine: ,El n`are mkni?`

  45:10 Vai de cine zice tatqlui squ: ,Pentru ce m`ai nqscut?` Wi mamei sale: ,Pentru ce m`ai fqcut?``

  45:11 Awa vorbewte Domnul, Sfkntul lui Israel, wi Fqcqtorul squ: ,Vrea cineva sq Mq kntrebe asupra viitorului, sq-Mi porunceascq pentru copiii Mei wi pentru lucrarea mknilor Mele?

  45:12 Eu am fqcut pqmkntul, wi am fqcut pe om pe el; Eu cu mknile Mele am kntins cerurile, wi am awezat toatq owtirea lor.

  45:13 Eu am ridicat pe Cir, kn dreptatea Mea, wi voi netezi toate cqrqrile lui. El Kmi va zidi iarqw cetatea, wi va da drumul prinwilor Mei de rqzboi, fqrq prey de rqscumpqrare wi fqrq daruri, zice Domnul owtirilor.``

  45:14 Awa vorbewte Domnul: ,,Ckwtigurile Egiptului wi negoyul Etiopiei wi ale Sabeenilor, oameni de staturq knaltq, vor trece la tine wi vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge dupq tine, vor trece knlqnyuite, se vor knchina knaintea ta, wi-yi vor zice rugkndu-te: ,Numai la tine se aflq Dumnezeu, wi nu este alt Dumnezeu afarq de El.``

  45:15 Dar Tu ewti un Dumnezeu care Te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, Mkntuitorule!

  45:16 Toyi sknt ruwinayi wi uluiyi, toyi pleacq plini de ocarq, fquritorii idolilor.

  45:17 Dar Israel va fi mkntuit de Domnul, cu o mkntuire vecinicq. Voi nu veyi fi nici ruwinayi, nici knfruntayi, kn veci.

  45:18 Cqci awa vorbewte Domnul, Fqcqtorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a kntocmit pqmkntul, l -a fqcut wi l -a kntqrit, l -a fqcut nu ca sq fie pustiu, ci l -a kntocmit ca sq fie locuit-:,,Eu sknt Domnul, wi nu este altul!

  45:19 Eu n`am vorbit kn ascuns, kntr`un coly kntunecos al pqmkntului. Eu n`am zis seminyei lui Iacov: ,Cqutayi-Mq kn zqdar!` Eu, Domnul, spun ce este adevqrat, vestesc ce este drept.``

  45:20 ,,Strkngeyi-vq, veniyi wi apropiayi-vq kmpreunq, voi cei scqpayi dintre neamuri! N`au nicio pricepere cei ce kwi duc idolul de lemn, wi cheamq pe un dumnezeu, care nu poate sq -i mkntuiascq.

  45:21 Spuneyi-le, wi aduceyi -i kncoace, ca sq se sfqtuiascq unii cu alyii! Cine a proorocit aceste lucruri dela knceput, wi le -a vestit de mult? Oare nu Eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu deckt Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept wi mkntuitor, alt Dumnezeu afarq de Mine nu este.

  45:22 Kntoarceyi-vq la Mine, wi veyi fi mkntuiyi toyi ceice sknteyi la marginile pqmkntului! Cqci Eu sknt Dumnezeu, wi nu altul.

  45:23 Pe Mine Knsumi Mq jur, adevqrul iese din gura Mea wi cuvkntul Meu nu va fi luat knapoi: orice genunchi se va pleca knaintea Mea, wi orice limbq va jura pe Mine.

  45:24 ,Numai kn Domnul`, Mi se va zice, ,locuiewte dreptatea wi puterea; la El vor veni, wi vor fi knfruntayi toyi ceice erau mkniayi kmpotriva Lui.

  45:25 Kn Domnul vor fi fqcuyi neprihqniyi wi proslqviyi toyi urmawii lui Israel.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск