Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Еврейский / Греческий лексикон Стронга - ISAIAH 45
  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - HELP
      


  Isa 45:1
  כה אמר יהוה למשׁיחו לכורשׁ אשׁר החזקתי בימינו לרד לפניו גוים ומתני מלכים אפתח לפתח לפניו דלתים ושׁערים לא יסגרו׃
  Isa 45:2
  אני לפניך אלך והדורים אושׁר דלתות נחושׁה אשׁבר ובריחי ברזל אגדע׃
  Isa 45:3
  ונתתי לך  אוצרות  חשׁך ומטמני מסתרים למען תדע כי אני יהוה הקורא בשׁמך אלהי ישׂראל׃
  Isa 45:4
  למען עבדי יעקב וישׂראל בחירי ואקרא לך  בשׁמך  אכנך ולא ידעתני׃
  Isa 45:5
  אני יהוה ואין עוד זולתי אין אלהים אאזרך ולא ידעתני׃
  Isa 45:6
  למען ידעו ממזרח שׁמשׁ וממערבה כי אפס בלעדי אני יהוה ואין עוד׃
  Isa 45:7
  יוצר אור ובורא חשׁך עשׂה שׁלום ובורא רע אני יהוה עשׂה כל אלה׃
  Isa 45:8
  הרעיפו שׁמים ממעל ושׁחקים יזלו צדק תפתח ארץ ויפרו ישׁע וצדקה תצמיח יחד אני יהוה בראתיו׃
  Isa 45:9
  הוי רב את יצרו חרשׂ את חרשׂי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשׂה ופעלך אין ידים׃
  Isa 45:10
  הוי אמר לאב  מה  תוליד ולאשׁה מה תחילין׃
  Isa 45:11
  כה אמר יהוה קדושׁ ישׂראל ויצרו האתיות שׁאלוני על בני ועל פעל ידי תצוני׃
  Isa 45:12
  אנכי עשׂיתי ארץ ואדם עליה בראתי אני ידי נטו שׁמים וכל צבאם צויתי׃
  Isa 45:13
  אנכי העירתהו בצדק וכל דרכיו אישׁר הוא יבנה עירי וגלותי ישׁלח לא במחיר ולא בשׁחד אמר יהוה צבאות׃
  Isa 45:14
  כה אמר יהוה יגיע מצרים וסחר כושׁ וסבאים אנשׁי מדה עליך יעברו ולך  יהיו  אחריך ילכו בזקים יעברו ואליך ישׁתחוו אליך יתפללו אך בך  אל  ואין עוד אפס אלהים׃
  Isa 45:15
  אכן אתה אל מסתתר אלהי ישׂראל מושׁיע׃
  Isa 45:16
  בושׁו וגם נכלמו כלם יחדו הלכו בכלמה חרשׁי צירים׃
  Isa 45:17
  ישׂראל נושׁע ביהוה תשׁועת עולמים לא תבשׁו ולא תכלמו עד עולמי עד׃
  Isa 45:18
  כי כה אמר יהוה בורא השׁמים הוא האלהים יצר הארץ ועשׂה הוא כוננה לא תהו בראה לשׁבת יצרה אני יהוה ואין עוד׃
  Isa 45:19
  לא בסתר דברתי במקום ארץ חשׁך לא אמרתי לזרע יעקב תהו בקשׁוני אני יהוה דבר צדק מגיד מישׁרים׃
  Isa 45:20
  הקבצו ובאו התנגשׁו יחדו פליטי הגוים לא ידעו הנשׂאים את עץ פסלם ומתפללים אל אל לא יושׁיע׃
  Isa 45:21
  הגידו והגישׁו אף יועצו יחדו מי השׁמיע זאת מקדם מאז הגידה הלוא אני יהוה ואין עוד אלהים מבלעדי אל צדיק ומושׁיע אין זולתי׃
  Isa 45:22
  פנו אלי והושׁעו כל אפסי ארץ כי אני אל ואין עוד׃
  Isa 45:23
  בי  נשׁבעתי  יצא מפי צדקה דבר ולא ישׁוב כי לי  תכרע  כל  ברך תשׁבע כל לשׁון׃
  Isa 45:24
  אך ביהוה לי  אמר  צדקות ועז עדיו יבוא ויבשׁו כל הנחרים׃
  Isa 45:25
  ביהוה יצדקו ויתהללו כל זרע ישׂראל׃

  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Русская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск