Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Еврейский / Греческий лексикон Стронга - ISAIAH 44
  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - HELP
      


  Isa 44:1
  ועתה שׁמע יעקב עבדי וישׂראל בחרתי׃
  Isa 44:2
  כה אמר יהוה עשׂך ויצרך מבטן יעזרך אל תירא עבדי יעקב וישׁרון בחרתי׃
  Isa 44:3
  כי אצק מים על צמא ונזלים על יבשׁה אצק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך׃
  Isa 44:4
  וצמחו בבין חציר כערבים על יבלי מים׃
  Isa 44:5
  זה יאמר ליהוה אני וזה יקרא בשׁם יעקב וזה יכתב ידו ליהוה ובשׁם ישׂראל יכנה׃
  Isa 44:6
  כה אמר יהוה מלך ישׂראל וגאלו יהוה צבאות אני ראשׁון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים׃
  Isa 44:7
  ומי כמוני יקרא ויגידה ויערכה לי  משׂומי  עם  עולם ואתיות ואשׁר תבאנה יגידו׃
  Isa 44:8
  אל תפחדו ואל תרהו הלא מאז השׁמעתיך והגדתי ואתם עדי הישׁ אלוה מבלעדי ואין צור בל ידעתי׃
  Isa 44:9
  יצרי פסל כלם תהו וחמודיהם בל יועילו ועדיהם המה בל יראו ובל ידעו למען יבשׁו׃
  Isa 44:10
  מי יצר אל ופסל נסך לבלתי הועיל׃
  Isa 44:11
  הן כל חבריו יבשׁו וחרשׁים המה מאדם יתקבצו כלם יעמדו יפחדו יבשׁו יחד׃
  Isa 44:12
  חרשׁ ברזל מעצד ופעל בפחם ובמקבות יצרהו ויפעלהו בזרוע כחו גם רעב ואין כח לא שׁתה מים וייעף׃
  Isa 44:13
  חרשׁ עצים נטה קו יתארהו בשׂרד יעשׂהו במקצעות ובמחוגה יתארהו ויעשׂהו כתבנית אישׁ כתפארת אדם לשׁבת בית׃
  Isa 44:14
  לכרת לו  ארזים  ויקח תרזה ואלון ויאמץ לו  בעצי  יער נטע ארן וגשׁם יגדל׃
  Isa 44:15
  והיה לאדם לבער ויקח מהם ויחם אף ישׂיק ואפה לחם אף יפעל אל וישׁתחו עשׂהו פסל ויסגד׃
  Isa 44:16
  חציו שׂרף במו אשׁ על חציו בשׂר יאכל יצלה צלי וישׂבע אף יחם ויאמר האח חמותי ראיתי אור׃
  Isa 44:17
  ושׁאריתו לאל עשׂה לפסלו יסגוד לו וישׁתחו ויתפלל אליו ויאמר הצילני כי אלי אתה׃
  Isa 44:18
  לא ידעו ולא יבינו כי טח מראות עיניהם מהשׂכיל לבתם׃
  Isa 44:19
  ולא ישׁיב אל לבו ולא דעת ולא תבונה לאמר חציו שׂרפתי במו אשׁ ואף אפיתי על גחליו לחם אצלה בשׂר ואכל ויתרו לתועבה אעשׂה לבול עץ אסגוד׃
  Isa 44:20
  רעה אפר לב הותל הטהו ולא יציל את נפשׁו ולא יאמר הלוא שׁקר בימיני׃
  Isa 44:21
  זכר אלה יעקב וישׂראל כי עבדי אתה יצרתיך עבד לי  אתה  ישׂראל לא תנשׁני׃
  Isa 44:22
  מחיתי כעב פשׁעיך וכענן חטאותיך שׁובה אלי כי גאלתיך׃
  Isa 44:23
  רנו שׁמים כי עשׂה יהוה הריעו תחתיות ארץ פצחו הרים רנה יער וכל עץ בו  כי  גאל יהוה יעקב ובישׂראל יתפאר׃
  Isa 44:24
  כה אמר יהוה גאלך ויצרך מבטן אנכי יהוה עשׂה כל נטה שׁמים לבדי רקע הארץ מי אתי׃
  Isa 44:25
  מפר אתות בדים וקסמים יהולל משׁיב חכמים אחור ודעתם ישׂכל׃
  Isa 44:26
  מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישׁלים האמר לירושׁלם תושׁב ולערי יהודה תבנינה וחרבותיה אקומם׃
  Isa 44:27
  האמר לצולה חרבי ונהרתיך אובישׁ׃
  Isa 44:28
  האמר לכורשׁ רעי וכל חפצי ישׁלם ולאמר לירושׁלם תבנה והיכל תוסד׃

  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Русская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск