Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 48

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: GEN - BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  48:1 Slyte to, dome Jkobv, kte se nazvte jmnem Izraelovm, a z vod Judovch jste poli, kte pisahte ve jmnu Hospodinovu, a Boha Izraelskho pipomnte, vak ne v pravd, ani v spravedlnosti,

  48:2 Akoli od msta svatho se jmenujete, a na Boha Izraelskho, jeho jmno jest Hospodin zstup, zpolhte.

  48:3 Pedel vci zdvna jsem oznamoval, a co vylo z st mch, i co jsem ohlaoval, brzce jsem inval, a stvalo se.

  48:4 Vdl jsem, e jsi zatvrdil, a houev elezn je tv, a elo tv oceliv.

  48:5 A proto jsem oznamoval z dvna, prv ne pichzelo, ohlaoval jsem, abys nekal: Modla m uinila ty vci, a rytina m neb slitina m pikzala to.

  48:6 Slchals o tom, pohledi na to na vecko, vy pak, nebudete-li toho oznamovati? Ji nyn ohlauji nov a tajn vci, o nich jsi ty nic nevdl.

  48:7 Nyn stvoeny jsou, a ne pedelho asu, o nich jsi ped tmto dnem nic neslyel, abys neekl: Aj, vdl jsem o tom.

  48:8 Anobr ani jsi slyel, ani vdl, ani se to tehd doneslo ucha tvho; nebo jsem vdl, e sob velmi nevn ponati bude, a e jsi pevrcenec hned od ivota matky.

  48:9 Pro jmno sv poshovm s prchlivost svou, a pro chvlu svou poukrotm hnvu proti tob, abych t nevyplnil.

  48:10 Aj, peplm t, akoli ne jako stbro, peberu t v peci ssouen.

  48:11 Pro sebe, pro sebe uinm to. Nebo jak by mohlo v lehkost vydno bti? Slvy sv zajist jinmu nedm.

  48:12 Sly mne, Jkobe a Izraeli, povolan mj: J jsem, j prvn, j jsem i posledn.

  48:13 M zajist ruka zaloila zemi, a pravice m dlan rozmila nebesa; povolal jsem jich, a hned se postavily.

  48:14 Shromate se vy vickni, a slyte. Kdo z nich oznmil tyto vci: Hospodin miluje jej, on vykon vli jeho proti Babylonu, a rm jeho proti Kaldejskm?

  48:15 J, j mluvil jsem, proto povolm ho; pivedu jej, a astnou bude mti cestu svou.

  48:16 Pistupte ke mn, slyte to: Nemluvval jsem z potku v skryt; od toho asu, v kterm se to dlo, ptomen jsem byl. A nyn Panovnk Hospodin poslal mne a duch jeho.

  48:17 Toto prav Hospodin vykupitel tvj, Svat Izraelsk: J Hospodin Bh tvj um t, abys prospch bral, a vodm t po cest, po kter bys chodil.

  48:18 kdybys byl etil pikzan mch, byl by jako potok pokoj tvj, a spravedlnost tv jako vlny mosk.

  48:19 A bylo by jako psku semene tvho, a plodu ivota tvho jako trku jeho, ani by vyato, ani vyhlazeno bylo jmno jeho ped oblejem mm.

  48:20 Vyjdte z Babylona, utecte od Kaldejskch, hlasem zvunm zvstujte, ohlaujte to, rozneste to a do konin zem. Rcete: Vykoupil Hospodin sluebnka svho Jkoba.

  48:21 Nebudou zniti, kdy je po pustinch povede, vody z skly vyvede jim; nebo rozetne sklu, aby tekly vody.

  48:22 Nemaj dnho pokoje, prav Hospodin, bezbon.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .