Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 9

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  9:1 A vak ne tak obkl mrkota t zem, kter ssouena bude, jako kdy se ponejprv neptel dotkl zem Zabulon a zem Neftalm, ani jako potom, kdy vce obt, naproti moi, pi Jordnu Galilei lidnou.

  9:2 Nebo lid tento chod v temnostech, uz svtlo velik, a bydlcm v zemi stnu smrti svtlo zastkv se.

  9:3 Rozmnoil jsi tento nrod, ale nezveliils vesel. A vak veseliti se budou ped tebou, tak jako se vesel ve ni, jako se raduj, kdy dl koisti,

  9:4 Kdy jho bemene jeho a prut ramene jeho, hl nsilnka jeho polme, jako za dn Madianskch,

  9:5 Kdyto vickni bojovnci pedeni, a roucha ve krvi zbrocena, ano co hoeti mohlo, i ohnm spleno.

  9:6 Nebo dt narodilo se nm, syn dn jest nm, i bude knetstv na rameni jeho, a nazvno bude jmno jeho: Pedivn, Rdce, Bh siln, Rek udatn, Otec vnosti, Kne pokoje.

  9:7 K rozmnoovn pak toho knetstv a pokoje, jemu nebude konce, sedne na stolici Davidov, a na krlovstv jeho, a je i v d uvede, a utvrd v soudu a v spravedlnosti, od tohoto asu a na vky. Horlivost Hospodina zstup to uin.

  9:8 Slovo poslal Pn Jkobovi, a padlo v Izraeli.

  9:9 A zv vecken lid, Efraim, i obyvatel Samat, kte v pe a vysokomyslnosti srdce kaj:

  9:10 Padly cihly, ale my tesanm kamenem stavti budeme; plan fkov podati jsou, a my to v cedry smnme.

  9:11 Ale zv Hospodin protivnky Rezinovy nad nj, a neptely jeho svol,

  9:12 Syrsk po pedu, a Filistinsk po zadu. I budou rti Izraele celmi sty, ani ve vem tom odvrt se prchlivost jeho, ale ruka jeho pedce bude vztaen.

  9:13 Protoe se lid ten nenavrac k tomu, kter jej bije, a Hospodina zstup nehledaj,

  9:14 Proto odetne Hospodin od Izraele hlavu i ocas, ratolest i st jednoho dne.

  9:15 (Staec a vzcn lovk, on jest hlava, prorok pak, kter u li, on jest ocas.)

  9:16 Nebo vdcov lidu tohoto jsou svdcov, a kte se jim vsti dad, zhynuli.

  9:17 Proto z mldenc jeho nepot se Pn, a nad sirotky a vdovami jeho neslituje se; nebo vickni jsou pokrytci a zloinci, a kad sta mluv nelechetnost. Ani ve vem tom odvrt se prchlivost jeho, ale pedce ruka jeho bude vztaen.

  9:18 Nebo rozncena jsouc jako ohe bezbonost, bodl a trn pl, potom zapl i hout lesu; proe rozptleni budou jako dm u povt.

  9:19 Pro hnv Hospodina zstup zatm se zem, a ten lid bude jako pokrm ohn. dn ani bratra svho anovati nebude,

  9:20 Ale krjeje sob po prav stran, vak lanti bude, a zraje po lev, vak nenasyt se. Jeden kad maso ramene svho rti bude,

  9:21 Manasses Efraima a Efraim Manessesa, oba pak spolu proti Judovi budou. Ve vem tom vak neodvrt se prchlivost jeho, ale pedce ruka jeho bude vztaen.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .