Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 3

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  3:1 Nebute mnoz misti, brat moji, vdouce, e bychom t잚 odsouzen vzali.

  3:2 V mnohm zajist klesme vickni. Kdo nekles v slovu, ten jest dokonal mu, mohouc jako uzdou spravovati vecko tlo.

  3:3 An my kon v uzdu pojmme, aby nm povolni byli, a vm tlem jejich vldneme.

  3:4 An i lod tak velik jsouce a prudkmi vtry hnny bvajce, vak i nejmenm veslem bvaj sem i tam obracny, kamkoli lb se tomu, kdo je spravuje.

  3:5 Tak i jazyk mal d jest, avak velik vci provod. Aj, malik ohe, kterak velik les zapl!

  3:6 A jesti jazyk jako ohe a svt nepravosti. Tak jest, pravm, postaven jazyk mezi dy naimi, naneiujc cel tlo, a rozpalujc kolo narozen naeho, jsa rozncovn od ohn pekelnho.

  3:7 Velik zajist pirozen i zvi, i ptactva, i had, i moskch potvor bv zkroceno, a jest okroceno od lid;

  3:8 Ale jazyka dn z lid zkrotiti neme; tak jest nezkrotiteln zl, pln jsa jedu smrtelnho.

  3:9 Jm dobroeme Bohu Otci a jm zloeme lidem, ku podobenstv Bomu stvoenm.

  3:10 Z jednch a tch st pochz dobroeen i zloeen. Ne tak bti m, brat moji.

  3:11 Zdali studnice jednm pramenem vydv sladkou i hokou vodu?

  3:12 Zdali me, brat moji, fkov strom nsti olivky, aneb vinn kmen fky? Tak dn studnice slan a sladk vody spolu vydvati neme.

  3:13 Kdo jest moudr a uml mezi vmi? Ukai dobrm obcovnm skutky sv v krotk moudrosti.

  3:14 Pakli mte mezi sebou hokou zvist a zdrdn v srdci svm, nechlubte se a neklamejte proti pravd.

  3:15 Nen zajist ta moudrost shry sstupujc, ale jest zemsk, hovadn a belsk.

  3:16 Nebo kde jest zvist a rozdrdn, tu jest roztrka a velik dlo zl.

  3:17 Ale moudrost, kter jest shry, nejprve zajist jest istotn, potom pokojn, mrn, povoln, pln milosrdenstv a ovoce dobrho, bez rozsuzovn a bez pokrytstv.

  3:18 Ovoce pak spravedlnosti v pokoji rozsv se tm, kte pokoj psob.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .