Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  2:1 Poslal pak byl Jozue, syn Nun, z Setim dva mue pehe tajn, ka: Jdte, shldnte zemi, zvl᚝ Jericho. I li a veli do domu eny nevstky, jej jmno bylo Raab, a odpoinuli tu.

  2:2 Ale jak oznmeno bylo krli Jericha a povdno: Aj, mui pili sem tto noci z syn Izraelskch, aby shldli zemi,

  2:3 Tedy poslal krl Jericha k Raab, ka: Vyve mue, kte pili k tob, a veli do domu tvho, nebo k vypehovn v zem pili.

  2:4 (Pojavi pak ena ty dva mue, skryla je.) Kter odpovdla: Pravda jest, pili jsou ke mn mui, ale nevdla jsem, odkud jsou.

  2:5 A kdy brnu zavrati mli v soumrak, vyli mui ti, a nevm, kam jsou li; hote je rychle, nebo dostihnete jich.

  2:6 Ale ona rozkzala jim vstoupiti na stechu, a skryla je v pazde lnnm, kter byla skladla na stee.

  2:7 Mui pak vyslan honili je cestou Jordnskou a k brodm; a zavna jest brna, jak vyli ti, kte je honili.

  2:8 Prv pak, ne usnuli pehi, vstoupila k nim ona na stechu,

  2:9 A ekla mum tm: Vm, e Hospodin dal vm zemi tuto, nebo pipadl na ns strach v, tak e oslbli vickni obyvatel zem ped tv va.

  2:10 Slyeli jsme zajist, jak vysuil Hospodin vody moe Rudho ped tv va, kdy jste vyli z Egypta, a co jste uinili dvma krlm Amorejskm, kte byli za Jordnem, Seonovi a Ogovi, kter jste zahladili jako proklat.

  2:11 Co kdy jsme uslyeli, oslblo srdce nae, ani zstv vce v kom due ped tv va, nebo Hospodin Bh v jest Bh na nebi svrchu, i na zemi dole.

  2:12 Nyn tedy, prosm, pishnte mi skrze Hospodina, ponvad jsem uinila vm milosrdenstv, e i vy uinte s domem otce mho milosrdenstv, a dte mi znamen jist,

  2:13 e budete iviti otce mho i matku mou, brat m i sestry m a vecko, cokoli jejich jest, a vysvobodte due nae od smrti.

  2:14 I ekli j mui ti: Due nae za vs nech jsou na smrt; jestlie vak nepronesete ei na tto, tak se jist stane, e kdy nm d Hospodin zemi tuto, tehdy uinme s tebou milosrdenstv a pravdu.

  2:15 Proto spustila je oknem po provazu; nebo dm jej byl pi zdi mstsk, a na zdi ona bydlila.

  2:16 I ekla jim: Jdte k tto hoe, aby se nepotkali s vmi, kte vs hon, a krejte se tam za ti dni, a se oni zase navrt, a potom pjdete cestou svou.

  2:17 Tedy ekli mui k n: Prosti budeme od tto psahy tv, kterou jsi zavzala ns,

  2:18 Jestlie, kdy vejdeme do zem, neuve provzku tohoto z nit hedbv ervenho dvakrt barvenho v tomto okn, jm jsi ns spustila, tak otce svho a matky sv, i brat svch, a veho domu otce svho neshromd-li k sob do domu.

  2:19 Tak kdo by vyel ven ze dve domu tvho, krev jeho bude na hlavu jeho, ale my budeme bez viny; a kadho toho, kdo bude s tebou v dom, jestlie by se kdo rukou dotekl, krev jeho na hlavy nae pipadni.

  2:20 Jestlie pak pronese tuto e nai, budeme prosti od psahy tv, kterou jsi ns zavzala.

  2:21 Odpovdla ona: Nech jest tak, jak jste ekli. I propustila je a odeli; i uvzala provzek z hedbv ervenho dvakrt barvenho v tom okn.

  2:22 Odede pak, pili na horu, a pobyli tam za ti dni, dokud se nenavrtili, kte je honili; nebo jich hledali ti, kte je honili po vech cestch, ale nic nenalezli.

  2:23 Ti pak dva mui sede s hory, navrtili se a peplavili se pes Jordn; i pili k Jozue, synu Nun, a vypravovali jemu vecko, co se s nimi dlo.

  2:24 A ekli k Jozue: Dal jest Hospodin v ruce nae vecku zemi, nebo se zdsili vickni obyvatel zem tvi na.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .