Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 22

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  22:1 I ukzal mi potok ist vody iv, svtl jako kil, tekouc z trnu Boho a Bernkova.

  22:2 Uprosted pak rynku jeho a s obou stran potoka bylo devo ivota, pinejc dvanctero ovoce, na kad msc vydvajc ovoce sv, a list sv k zdrav nrod.

  22:3 A nieho zloeenho ji vce nebude, ale trn Bo a Bernkv bude v nm, a sluebnci jeho slouiti jemu budou.

  22:4 A tv jeho vidti budou, a jmno jeho bude na elch jejich.

  22:5 A noci tam nebude, ani budou potebovati svce, ani svtla slunenho; nebo Pn Bh je osvcuje, a kralovati budou na vky vk.

  22:6 I ekl mi: Slova tato jsou vrn a prav, a Pn, jen jest Bh svatch prorok, poslal andla svho, aby ukzal sluebnkm svm, co se dti mus brzo.

  22:7 Aj, pijdu rychle. Blahoslaven, kdo osth slov proroctv knihy tto.

  22:8 J pak Jan vidl jsem a slyel tyto vci. A kdy jsem slyel a vidl, padl jsem, klanti se chtje ped nohama andla toho, kter mi tyto vci ukazoval.

  22:9 Ale ekl mi: Hle, abys toho neinil. Nebo jsem spolusluebnk tvj a brat tvch prorok, a tch, jen osthaj slov knihy tto. Bohu se klanj.

  22:10 Potom ekl mi: Nezapeeuj slov proroctv knihy tto; nebo jest blzko as.

  22:11 Kdo kod, kodi jet; a kdo smrd, smrdi jet; a kdo jest spravedliv, ospravedlni se jet; a svat posvti se jet.

  22:12 A aj, pijdu brzo, a odplata m se mnou, abych odplatil jednomu kadmu podle skutk jeho.

  22:13 J jsem Alfa i Omega, potek i konec, prvn i posledn.

  22:14 Blahoslaven, kte zachovvaj pikzn jeho, aby mli prvo k devu ivota a aby branami veli do msta.

  22:15 Vn pak budou psi a arodjnci, a smilnci, a vraedlnci, a modli, i kad, kdo miluje a in le.

  22:16 J Je poslal jsem andla svho, aby vm svdil o tchto vcech v crkvch. J jsem koen a rod Davidv, a hvzda jasn a jitn.

  22:17 A Duch i nevsta kou: Poj. A kdo sly, rci: Pij. A kdo zn, pijdi, a kdo chce, nabe vody ivota darmo.

  22:18 Osvduji pak kadmu, kdo by slyel slova proroctv knihy tto, jestlie by kdo pidal k tmto vcem, e jemu pid Bh ran napsanch v knize tto.

  22:19 A jestlie by kdo ujal nco od slov proroctv tohoto, odejme Bh dl jeho z knihy ivota, a z msta svatho, a z tch vc, kter jsou napsny v knize tto.

  22:20 Tak prav ten, kter svdectv vydv o tchto vcech: Jist pijdu brzo. Amen. Pijdi tedy, Pane Jei.

  22:21 Milost Pna naeho Jezukrista se vemi vmi. Amen.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .