Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 3

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  3:1 Potom mi ukzal Jozue knze nejvyho, stojcho ped andlem Hospodinovm, a satana stojcho po pravici jeho, aby se mu protivil.

  3:2 Ale Hospodin ekl satanu: Potresci t Hospodin, satane, potresci t, pravm, Hospodin, kter vyvoluje Jeruzalm. Zdali tento nen jako hlavn vychvcen z ohn?

  3:3 Jozue pak obleen byl v roucha zmazan, a stl ped andlem.

  3:4 I odpovdl a ekl tm, kte stli ped nm, ka: Vezmte roucho to zmazan s nho. A ekl jemu: Pohle, penesl jsem s tebe nepravost tvou, a oblkl jsem t v roucha promnn.

  3:5 Opt ekl: Nech vstav epici pknou na hlavu jeho. I vstavili epici pknou na hlavu jeho, a oblkli ho v roucha. Andl pak Hospodinv tu stl.

  3:6 A osvdil andl Hospodinv Jozue, ka:

  3:7 Takto prav Hospodin zstup: Jestlie po cestch mch choditi bude, a jestlie str mou dreti bude, bude-li tak souditi dm mj, a bude-li osthati sn mch: dm zajist to, abys chodil mezi tmito pstojcmi.

  3:8 Sly nyn, Jozue, kne nejvy, ty i tovaryi tvoji, kte sed ped tebou: Akoli mui ti jsou za zzrak, aj, j vak pivedu sluebnka svho, Vstelek.

  3:9 Nebo aj, toto jest ten kmen, kter kladu ped Jozue, na kmen jeden sedm o; aj, j vyei na nm ezbu, prav Hospodin zstup, a odejmu nepravost t zem jednoho dne.

  3:10 V ten den, prav Hospodin zstup, povolte jeden kad blinho svho pod vinn kmen a pod fk.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .