Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 1 12

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  12:1 Nechci pak, brati, abyste nevdli o duchovnch darech.

  12:2 Vte, e jste byli pohan a chodili jste k nmm modlm, jak jste bvali vedeni.

  12:3 Proto vm oznamuji, e nikdo, kdo mluv v Duchu Svatm, neekne "Je [bu] proklet," a nikdo neme ci "Je [je] Pn," jedin v Duchu Svatm.

  12:4 Jsou rozlin dary, ale tent Duch,

  12:5 jsou rozlin sluby, ale tent Pn

  12:6 a jsou rozlin psoben, ale Bh, kter to vechno ve vech psob, je tent.

  12:7 A [tak] je kadmu dvn projev Ducha k uitku:

  12:8 jednomu je toti skrze Ducha dvno slovo moudrosti, jinmu pak slovo poznn podle tho Ducha,

  12:9 dalmu vra v tm Duchu a jinmu dary uzdravovn v tomt Duchu,

  12:10 jinmu pak inn zzrak, jinmu proroctv, jinmu rozliovn duch, jinmu [rozlin] druhy jazyk, jinmu vklad jazyk.

  12:11 To ve ale psob jeden a tent Duch, kter kadmu udluje zvl᚝, tak jak chce.

  12:12 Vdy tak jako je tlo jedno a m mnoho d (akoli je toti vech d toho jednoho tla mnoho, jsou jednm tlem), tak [je tomu] i s Kristem.

  12:13 Vichni jsme toti byli v jednom Duchu poktni do jednoho tla - a u id nebo ekov, otroci nebo svobodn - a vichni jsme byli napojeni jednm Duchem.

  12:14 Tlo pece nen jeden d, ale mnoho.

  12:15 Kdyby noha ekla: "Protoe nejsem ruka, nepatm do tla," nepat snad kvli tomu do tla?

  12:16 A kdyby ucho eklo: "Protoe nejsem oko, nepatm do tla," nepat snad kvli tomu do tla?

  12:17 Kdyby cel tlo [bylo] okem, kde [by byl] sluch? Kdyby [bylo] cel sluchem, kde [by byl] ich?

  12:18 Nyn vak Bh umstil dy v tle, kad jednotliv z nich tak, jak chtl.

  12:19 Kdyby vak byli vichni jednm dem, kde [by bylo] tlo?

  12:20 Nyn pak je vskutku mnoho d, avak jedno tlo.

  12:21 A oko neme ci ruce: "Nepotebuji t," nebo zase hlava nohm: "Nepotebuji vs."

  12:22 Naopak! Mnohem spe jsou potebn ty dy tla, kter se zdaj bt slab.

  12:23 A tm [dm] tla, kter mme za mn ctihodn, tm prokazujeme vt est. Nae neslun [dy] dostvaj vt slunost,

  12:24 kterou ovem nae slun [dy] nepotebuj. Bh ale sloil tlo [tak, e] dal vt est tomu, ktermu se j nedostv,

  12:25 aby v tle nebylo rozdlen, ale [aby] dy mly o sebe navzjem stejnou pi.

  12:26 A [tak], jestlie trp jeden d, trp s [nm] vechny dy. Jestlie je jeden d chvlen, vechny dy se raduj spolu [s nm].

  12:27 Vy jste tedy Kristovo tlo a jednotliv [jeho] dy.

  12:28 A Bh ustanovil v crkvi nkter [takto]: za prv apotoly, za druh proroky, za tet uitele, potom zzraky, potom dary uzdravovn, [potom] pomoci, veden, [rozlin] druhy jazyk.

  12:29 [Jsou] snad vichni apotolov? [Jsou] snad vichni proroci? [Jsou] snad vichni uitel? [in] snad vichni zzraky?

  12:30 Maj snad vichni dary uzdravovn? Mluv snad vichni jazyky? Vykldaj snad vichni?

  12:31 Mjte vak horlivou touhu po lepch darech a [j] vm uku jet mnohem vy cestu:

  -

  God Rules.NET
   100 +   .