Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 1 11

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  11:1 Nsledujte mj pklad, tak jako j [nsleduji] Kristv.

  11:2 Chvlm vs, brati, e ve vem pamatujete na mne a dodrujete ustanoven tak, jak jsem vm [je] vydal.

  11:3 Chci vak, abyste vdli, e hlavou kadho mue je Kristus, hlavou eny mu a hlavou Krista Bh.

  11:4 Kad mu modlc se nebo prorokujc s pokrytou hlavou hanob svou hlavu.

  11:5 Tak kad ena modlc se nebo prorokujc s nezahalenou hlavou hanob svou hlavu; vdy je [to] jedno a tot, jako [kdyby] se oholila.

  11:6 Jestlie se toti ena nezahaluje, a se tak osth. Je-li vak pro enu hanba, aby se osthala nebo oholila, a se zahaluje.

  11:7 Mu si ovem nem zahalovat hlavu, nebo je obrazem a slvou Bo, ena vak je slvou mue.

  11:8 Vdy mu nen z eny, ale ena z mue.

  11:9 Mu pece tak nebyl stvoen kvli en, ale ena kvli mui.

  11:10 Proto m ena mt na hlav [znamen] moci kvli andlm.

  11:11 Avak v Pnu [nen] ani ena bez mue, ani mu bez eny.

  11:12 Nebo jako [je] ena z mue, tak [je] tak mu skrze enu, a vechny vci [jsou] z Boha.

  11:13 Posute sami mezi sebou: je vhodn, aby se ena modlila k Bohu nezahalen?

  11:14 Neu vs snad ani sama pirozenost, e pro mue je hanba, kdy m dlouh vlasy?

  11:15 M-li vak dlouh vlasy ena, je [to] pro ni slva; dlouh vlasy jsou j toti dny msto zvoje.

  11:16 Mn-li vak nkdo bt nestupnm, my takov zvyk nemme a crkve Bo tak ne.

  11:17 Kdy vak pikazuji tyto vci, nechvlm [to,] e se neschzte k prospchu, ale ke kod.

  11:18 Pedevm slym, [e] kdy se schzte v crkvi, jsou mezi vmi roztrky, a zsti tomu vm.

  11:19 Mus toti mezi vmi bt i sekty, aby se ukzali ti, kdo jsou mezi vmi [vskutku] osvden.

  11:20 Kdy se tedy spolu schzte, nen [to] k tomu, abyste jedli Pnovu veei;

  11:21 vdy kad si pi jdle bere nejdve svou veei, a tak jeden hladov a jin je opil.

  11:22 Copak nemte domy, abyste [v nich] jedli a pili? Anebo pohrdte Bo crkv a zahanbujete ty, kte [nic] nemaj? Co vm mm ci? Mm vs pochvlit? Za toto [vs] nechvlm!

  11:23 Nebo j jsem pijal od Pna to, co jsem vm tak pedal, e Pn Je v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chlb,

  11:24 a kdy vzdal dky, rozlomil [jej a] ekl: "Vezmte, jezte, toto je m tlo, kter se lme za vs. Toto ite na mou pamtku."

  11:25 Stejn tak i kalich, kdy poveeel, se slovy: "Tento kalich je ta nov smlouva v m krvi. Toto ite, kdykoli byste [jej] pili, na moji pamtku."

  11:26 Nebo kdykoli byste jedli tento chlb a pili tento kalich, zvstujete Pnovu smrt, dokud nepijde.

  11:27 A proto, kdokoli by jedl tento chlb a pil Pnv kalich nehodn, bude vinen tlem a krv Pna.

  11:28 A tedy lovk prov sm sebe a takto a j z toho chleba a pije z toho kalichu.

  11:29 Nebo kdo j a pije nehodn, j a pije sm sob odsouzen, jeliko nerozsuzuje Pnovo tlo.

  11:30 Proto jsou mezi vmi mnoz slab a nemocn a mnoz usnaj.

  11:31 Kdybychom se toti rozsuzovali sami, nebyli bychom souzeni.

  11:32 Kdy jsme vak souzeni, bvme Pnem vychovvni, abychom nebyli odsouzeni se svtem.

  11:33 A tak, moji brati, kdy se schzte k jdlu, ekejte jedni na druh.

  11:34 A jestlie m nkdo hlad, a j doma, abyste se neschzeli k odsouzen. Ostatn vci pak zadm, a pijdu.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .