Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 2 2

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  2:1 Ohledn pchodu naeho Pna Jee Krista a naeho shromdn k nmu vs tedy prosme, brati,

  2:2 abyste se nenechali snadno vyvst z mry ani lekat, a u duchem, slovem nebo dopisem (dajn od ns), jako by ji nastal Kristv den.

  2:3 Nenechte se od nikoho dnm zpsobem oklamat. [Ten den] toti nenastane, dokud naped nepijde odpadnut a nebude zjeven ten lovk hchu, ten syn zatracen,

  2:4 kter se stav na odpor a povyuje se nade vechno, emu se k Bh a co se uctv, take se posad v Bom chrmu jako Bh a bude se vydvat za Boha.

  2:5 Nevzpomnte si, e jsem vm to kal, kdy jsem jet byl u vs?

  2:6 a vte, co [ho] nyn zadruje - proto, aby byl zjeven [a] ve svj as.

  2:7 Tajemstv tto bezbonosti ji pece psob; jen [ek], dokud nebude odstrann z cesty ten, kdo [ji] dosud zadruje.

  2:8 A tehdy se zjev ten bezbonk, kterho Pn pohlt dechem svch st a zni jasem svho pchodu.

  2:9 Pchod [toho bezbonka] odpovd Satanovu psoben s [jeho] vekerou moc, znamenmi a livmi zzraky

  2:10 a s vekerm klamem nepravosti pro ty, kdo hynou, protoe nepijali lsku k pravd, aby mohli bt spaseni.

  2:11 A proto na n Bh pole [mocn] psoben bludu, aby uvili li

  2:12 a aby vichni, kdo neuvili pravd, ale nali zlibu v nepravosti, byli odsouzeni.

  2:13 My vak musme stle dkovat Bohu za vs, brati milovan Pnem, protoe vs Bh od potku vyvolil ke spasen skrze posvcen Duchem a vru v pravdu.

  2:14 K tomuto [spasen] vs povolal nam evangeliem, abyste doli slvy naeho Pna Jee Krista.

  2:15 A proto, brati, stjte a drte se ustanoven, jim jste se nauili jak skrze slovo, tak [i] skrze n dopis.

  2:16 Sm n Pn Je Kristus a n Bh a Otec, kter si ns zamiloval a z milosti [nm] dal vn poten a dobrou nadji,

  2:17 a pot vae srdce a posiln vs v kadm dobrm slovu i skutku.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .