Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 1

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  1:1 Pavel, apotol ([poslan] ne od lid, ani skrze lovka, ale skrze Jee Krista a Boha Otce, kter ho vzksil z mrtvch),

  1:2 a vichni brati, kte jsou se mnou, crkvm v Galacii:

  1:3 Milost vm a pokoj od Boha Otce a [od] naeho Pna Jee Krista,

  1:4 kter dal sm sebe za nae hchy, aby ns vysvobodil z nynjho zlho vku podle vle naeho Boha a Otce,

  1:5 jemu [bu] slva na vky vk. Amen.

  1:6 Divm se, e se tak rychle uchylujete od toho, kter vs povolal Kristovou milost, k jinmu evangeliu.

  1:7 Jin [evangelium] nen, ale jsou nkte, kte vs znekliduj a chtj pevrtit evangelium Kristovo.

  1:8 Ale i kdybychom vm my anebo andl z nebe kzali [jin] evangelium ne to, kter jsme vm kzali, a je proklet!

  1:9 Jak jsme ji ekli, tak [to] nyn km znovu: Jestlie vm nkdo ke [jin] evangelium ne to, kter jste pijali, a je proklet!

  1:10 Zskvm si te lidi nebo Boha? Jde mi snad o to lbit se lidem? Kdybych se jet snail lbit lidem, nebyl bych Kristv sluebnk!

  1:11 Oznamuji vm, brati, e evangelium, kter jsem kzal, nen podle lovka.

  1:12 J jsem ho toti nepijal ani se [ho] nenauil od lovka, ale zjevenm Jee Krista.

  1:13 Slyeli jste pece o mm nkdejm zpsobu ivota v idovstv - e jsem nesmrn pronsledoval Bo crkev a snail se ji vyhladit

  1:14 a e jsem v idovstv postupoval nad mnoh vrstevnky ve svm nrod, nebo jsem byl horlivjm milovnkem tradic svch otc.

  1:15 Kdy se vak Bohu, kter m oddlil [ji] v lnu m matky a povolal svou milost, zalbilo

  1:16 zjevit svho Syna ve mn, abych ho kzal mezi pohany, neporadil jsem se hned s tlem a krv,

  1:17 ani jsem neel do Jeruzalma k tm, kte [byli] apotoly pede mnou, ale odeel jsem do Arbie a vrtil se znovu do Damaku.

  1:18 Potom jsem po tech letech piel do Jeruzalma, abych poznal Petra, a pobyl jsem u nho patnct dn.

  1:19 [dnho] jinho z apotol jsem vak nevidl, krom Jakuba, Pnova bratra.

  1:20 A hle, ped Bohem [prohlauji], e [v] tom, co vm pi, nelu.

  1:21 Potom jsem piel do kraj Srie a Kilikie.

  1:22 V judskch crkvch, kter jsou v Kristu, m vak osobn neznali.

  1:23 Slyeli jen, e "ten, kter ns kdysi pronsledoval, te ke vru, kterou se kdysi snail vyhladit,"

  1:24 a oslavovali kvli mn Boha.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .