Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 1

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  1:1 Jakub, sluebnk Boha a Pna Jee Krista, zdrav dvanct pokolen [rozptlench] v diaspoe.

  1:2 Povaujte [to] jen za radost, brati moji, kdy upadte do rznch zkouek,

  1:3 vte pece, e zkouen va vry psob vytrvalost.

  1:4 Nechte vak vytrvalost pln psobit, abyste byli dokonal a pln a nemli dn nedostatek.

  1:5 Jestlie se pak nkomu z vs nedostv moudrosti, a [ji] d od Boha, kter tde dv vem a [nic] nevyt, a bude mu dna.

  1:6 A vak d ve ve a nijak nepochybuje, nebo ten, kdo pochybuje, je podobn mosk vln, hnan a zmtan vtrem.

  1:7 A se takov lovk nedomnv, e od Pna nco dostane;

  1:8 [takov] mu m rozdvojenou mysl a [je] nestl na vech svch cestch.

  1:9 A se bratr nzkho postaven chlub ve svm poven

  1:10 a bohat ve svm ponen, protoe pomine jako kvt trvy.

  1:11 Kdy vyjde slunce, [svm] rem trvu usu, jej kvt opad a jeho pvabn vzhled pomine. Tak tak zvadne boh pi [vem] svm ponn.

  1:12 Blaze mui, kter sn zkouku, nebo a bude vyzkouen, dostane korunu ivota, kterou Pn zaslbil tm, kdo ho miluj.

  1:13 Nikdo, kdo je pokouen, a nek: "Jsem pokouen od Boha." Bh pece neme bt pokouen zlem a sm [tak] nikoho nepokou.

  1:14 Kad, kdo je pokouen, je vleen a vben svou vlastn dostivost.

  1:15 Potom, kdy dostivost pone, porod hch a hch, kdy dospje, plod smrt.

  1:16 Nemylte se, moji milovan brati!

  1:17 Kad dobr dar a kad dokonal obdarovn je shry a pichz od Otce svtel, u nho nen [dn] promna a ani stn posunu.

  1:18 [On] ns zplodil slovem pravdy, nebo se [tak] rozhodl, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoen.

  1:19 Proto, moji milovan brati, a je kad lovk pohotov k slyen, [ale] pomal k mluven, pomal k hnvu;

  1:20 nebo lidsk hnv Bo spravedlnost nepsob.

  1:21 Odlote tedy vechnu pnu i pemru patnosti a s krotkost pijmejte zaset slovo, kter m moc spasit vae due.

  1:22 Bute vak vykonavatel slova a nejen [jeho] posluchai, kte klamou sami sebe.

  1:23 Vdy je-li nkdo posluchaem slova a ne [jeho] vykonavatelem, podob se mui, kter se dv na svj pirozen obliej v zrcadle;

  1:24 podval se toti na sebe a odeel a hned zapomnl, jak byl.

  1:25 Kdo vak nahldl do dokonalho zkona svobody a zstv [v nm] - kdo nen zapomntliv poslucha, ale vykonavatel skutku - ten bude blaen v tom, co dl.

  1:26 M-li nkdo z vs za to, e je zbon, a [pitom] nedr na uzd svj jazyk, ale klame sv srdce, jeho nboenstv [je] marn.

  1:27 ist a neposkvrnn nboenstv ped Bohem a Otcem je toto: navtvovat sirotky a vdovy v jejich souen a zachovvat sm sebe neposkvrnnho od svta.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .