Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 3

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  3:1 Nebute mnoz uiteli, brati moji; vte, e budeme mt psnj soud.

  3:2 Vichni pece v mnoha vcech selhvme. Jestlie nkdo neselhv ve slov, [je] to dokonal mu, schopn udret na uzd tak cel tlo.

  3:3 Hle, konm dvme do huby udidlo, aby ns poslouchali, a dme cel jejich tlo.

  3:4 Hle, i lodi, akoli jsou tak velik a bvaj hnny prudkmi vtry, jsou zeny nepatrnm kormidlem, kamkoli se kormidelnkovi zachce.

  3:5 A tak i jazyk je mal d, ale honos se velikmi vcmi. Hle, jak malik ohe zapl velik les!

  3:6 I jazyk [je] ohe, svt nepravosti. Jazyk m mezi naimi dy takov postaven, e zneiuje cel tlo a zapaluje bh na pirozenosti, [nebo] je rozpalovn peklem.

  3:7 Kad druh zvat, ptk, plaz i moskch ivoich bv krocen a je zkrocen lidskm rodem,

  3:8 ale jazyk, to nezvldnuteln zlo pln smrtelnho jedu, dn lovk zkrotit neme.

  3:9 Jm dobroeme Bohu a Otci, jm tak zloeme lidem stvoenm k Bo podob.

  3:10 Ze stejnch st vychz ehnn i proklnn. Brati moji, tak to nem bt!

  3:11 Chrl snad pramen ze stejnho st sladkou i hokou [vodu]?

  3:12 Me snad, brati moji, fkovnk nst olivy nebo vinn rva fky? Tak [tak] dn pramen nevydv slanou i sladkou vodu.

  3:13 Kdo [je] mezi vmi moudr a rozumn? A sv skutky proke dobrm ivotem v moudr krotkosti.

  3:14 Mte-li vak v srdcch hokou zvist a svrlivost, nechlubte se a nelete proti pravd.

  3:15 To nen moudrost pichzejc shry, ale pozemsk, tlesn a belsk.

  3:16 Kde [je] toti zvist a svrlivost, tam [je tak] nepokoj a veker patnost.

  3:17 Ale ta moudrost, kter [je] shry, je pedevm ist, dle pokojn, vldn, povoln, pln milosrdenstv a dobrho ovoce, nestrann a nepokryteck.

  3:18 Ovoce spravedlnosti se pak v pokoji rozsv tm, kdo psob pokoj.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .