Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 14

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  14:1 "A se vae srdce nermout. Vte v Boha, vte i ve mne.

  14:2 V dom mho Otce je mnoho pbytk. Kdyby [to tak] nebylo, povdl bych vm.

  14:3 Jdu, abych vm pipravil msto. A kdy odejdu a pipravm vm msto, zase pijdu a vezmu vs k sob, abyste i vy byli [tam], kde jsem j.

  14:4 A kam j jdu, vte, i cestu znte."

  14:5 Tom mu ekl: "Pane, nevme, kam jde. A jak meme znt cestu?"

  14:6 Je mu ekl: "J jsem ta cesta, pravda i ivot. Nikdo nepichz k Otci ne skrze mne.

  14:7 Kdybyste znali mne, znali byste i mho Otce; a od nynjka ho znte a vidli jste ho."

  14:8 Filip mu ekl: "Pane, uka nm Otce a [to] nm sta."

  14:9 Je mu ekl: "Tak dlouh as jsem s vmi a nepoznal jsi m, Filipe? Kdo vidl mne, vidl Otce; jak to, [e] tedy k: 'Uka nm Otce'?

  14:10 Nev, e j jsem v Otci a Otec ve mn? Slova, kter k vm mluvm, nemluvm sm od sebe, ale Otec, kter ve mn pebv, on dl ty skutky.

  14:11 Vte mi, e j [jsem] v Otci a Otec ve mn; alespo kvli tm samotnm skutkm mi vte."

  14:12 "Amen, amen, km vm: Kdo v ve mne, skutky, kter dlm j, bude dlat i on; a bude dlat vt [skutky] ne tyto, nebo j jdu ke svmu Otci.

  14:13 A o cokoli byste poprosili v mm jmnu, to udlm, aby byl Otec oslaven v Synu.

  14:14 Budete-li o nco prosit v mm jmnu, j [to] udlm."

  14:15 "Milujete-li m, zachovvejte m pikzn.

  14:16 A j budu prosit Otce a d vm jinho Utitele, aby s vmi zstal na vky,

  14:17 toho Ducha pravdy, jeho svt neme pijmout, nebo ho nevid ani ho nezn. Vy ho vak znte, protoe pebv u vs a bude ve vs.

  14:18 Nenechm vs jako sirotky, pijdu k vm.

  14:19 Jet krtk [as] a svt m u neuvid, ale vy m uvidte. Protoe j iji, i vy budete t."

  14:20 "V ten den poznte, e j [jsem] ve svm Otci a vy ve mn a j ve vs.

  14:21 Kdo m moje pikzn a zachovv je, to je ten, kter m miluje. A kdo m miluje, bude milovn mm Otcem a j ho budu milovat a zjevm mu sm sebe."

  14:22 Judas (ne ten Ikariotsk) mu ekl: "Pane, jak to, e chce zjevit sm sebe nm, a ne svtu?"

  14:23 Je mu odpovdl a ekl: "Jestlie m nkdo miluje, bude zachovvat m slovo; a mj Otec ho bude milovat a pijdeme k nmu a zdme [si] u nj pbytek.

  14:24 Kdo m nemiluje, nezachovv m slova; a slovo, kter slyte, nen m, ale Toho, kter m poslal, Otcovo."

  14:25 Tyto vci jsem [k] vm mluvil, [dokud] jsem pebval u vs.

  14:26 Avak Utitel, ten Duch Svat, kterho Otec pole v mm jmnu, ten vs nau vemu a pipomene vm vechno, co jsem vm ekl.

  14:27 Zanechvm vm pokoj, svj pokoj vm dvm; j vm dvm, ne jako dv svt. A se vae srdce nermout ani nestrachuje.

  14:28 Slyeli jste, e jsem vm ekl: 'Odchzm a [zase] k vm pijdu.' Kdybyste m milovali, radovali byste se, e jsem ekl: 'Jdu k Otci,' nebo mj Otec je vt ne j.

  14:29 A ekl jsem vm [to] te, pedtm ne se [to] stane, abyste a se [to] stane, uvili.

  14:30 U s vmi nebudu mnoho mluvit, protoe pichz vldce tohoto svta. Nem na mn nic,

  14:31 ale [pichz,] aby svt poznal, e miluji Otce a [e] jednm, jak mi Otec pikzal. Vstate, pojme odsud."

  -

  God Rules.NET
   100 +   .