Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 13

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  13:1 Ped svtkem Velik noci pak Je vdl, e pila jeho hodina, aby odeel z tohoto svta k Otci. Miloval sv, kte byli na svt, a miloval je a do konce.

  13:2 (A kdy veeeli, bel ji vloil do srdce Jide, [syna] imona Ikariotskho, aby ho zradil.)

  13:3 Je, vdom si [toho], e mu Otec dal vechno do rukou a e vyel od Boha a jde k Bohu,

  13:4 vstal od veee, odloil pl᚝, vzal zstru a pepsal se.

  13:5 Potom nalil vodu do umyvadla a zaal uednkm umvat nohy a vytrat [je] zstrou, kterou byl pepsn.

  13:6 Piel tedy k imonu Petrovi a ten mu ekl: "Pane, ty mi [chce] mt nohy?"

  13:7 Je mu odpovdl: "Ty te nechpe, co dlm, ale potom porozum."

  13:8 Petr mu ekl: "Nikdy nebude mt m nohy!" Je mu odpovdl: "Jestlie t neumyji, nem se mnou podl."

  13:9 imon Petr mu ekl: "Pane, nejen m nohy, ale i ruce a hlavu!"

  13:10 Je mu ekl: "Kdo je vykoupn, potebuje umt jen nohy, nebo je cel ist. I vy jste ist, ale ne vichni."

  13:11 (Vdl toti o svm zrdci; proto ekl: "Ne vichni jste ist.")

  13:12 Kdy jim tedy umyl nohy, vzal si pl᚝, posadil se opt [za stl a] ekl jim: "Rozumte, co jsem vm udlal?

  13:13 Vy m nazvte Mistrem a Pnem a kte [to] dobe, nebo [jm] jsem.

  13:14 Jestlie jsem tedy j, Pn a Mistr, umyl nohy vm, i vy mte mt nohy jeden druhmu.

  13:15 Dal jsem vm toti pklad, abyste se i vy chovali, jako jsem se j zachoval k vm.

  13:16 Amen, amen, km vm: Sluebnk nen vt ne jeho pn a posel nen vt ne ten, kdo ho poslal.

  13:17 Vte-li tyto vci, jste poehnan, budete-li je dlat."

  13:18 "Nemluvm o vs vech. J vm, kter jsem vyvolil; ale a se napln Psmo: 'Ten, kter j se mnou chlb, zvedl svou patu proti mn.'

  13:19 km vm [to] ji te, dve ne se [to] stane, abyste a se [to] stane, uvili, e j jsem.

  13:20 Amen, amen, km vm: Kdo pijm toho, koho [j] polu, pijm mne; a kdo pijm mne, pijm Toho, kter m poslal."

  13:21 Kdy to Je ekl, v duchu se zarmoutil a vydal svdectv: "Amen, amen, km vm, e jeden z vs m zrad."

  13:22 Uednci se tedy ohleli jeden po druhm, bezradn [nad tm], o kom mluv.

  13:23 Jeden z Jeovch uednk, ten, kterho Je miloval, pak leel [u stolu] v Jeov nru.

  13:24 Tomu tedy dal imon Petr znamen, aby se zeptal, kdo je [ten], o nm mluv.

  13:25 A on spoinul na Jeovch prsou a ekl mu: "Pane, kdo [to] je?"

  13:26 Je odpovdl: "Je [to] ten, komu podm namoen sousto." A kdy namoil sousto, podal [je] Jidovi, [synu] imona Ikariotskho.

  13:27 A tehdy, po tom soustu, do nho vstoupil Satan. Je mu tedy ekl: "Co dl, udlej rychle."

  13:28 Nikdo ze stolujcch vak neporozuml, pro mu [to] ekl.

  13:29 Nkte se toti domnvali (ponvad Jid ml [na starosti] pokladnu), e mu Je ekl: "Nakup, co potebujeme na svtek," nebo aby dal nco chudm.

  13:30 [Jid] tedy vzal to sousto a hned vyel [ven]. A byla noc.

  13:31 A kdy odeel, Je ekl: "Te je Syn lovka oslaven a Bh je oslaven v nm.

  13:32 A ponvad je Bh oslaven v nm, oslav ho i Bh sm v sob a oslav ho hned.

  13:33 Synkov, jet krtk [as] jsem s vmi. Budete m hledat, ale jako jsem ekl idm: 'Kam j jdu, vy nemete pijt,' [to] te km i vm."

  13:34 "Dvm vm nov pikzn, abyste se navzjem milovali; jako jsem [j] miloval vs, abyste i vy milovali jeden druhho.

  13:35 Podle toho vichni poznaj, e jste moji uednci, kdy budete mt lsku jedni k druhm."

  13:36 imon Petr mu ekl: "Pane, kam jde?" Je mu odpovdl: "[Tam,] kam jdu, te neme jt za mnou, ale pjde za mnou potom."

  13:37 Petr mu ekl: "Pane, pro za tebou nemohu jt te? Svj ivot za tebe polom!"

  13:38 Je mu odpovdl: "Svj ivot za m polo? Amen, amen, km ti: Kohout se neozve, dokud m tikrt nezape."

  -

  God Rules.NET
   100 +   .