Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 19

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  19:1 Kdy Je domluvil tato slova, stalo se, e odeel z Galileje a piel do judskho kraje za Jordnem.

  19:2 ly za nm velik zstupy a on je tam uzdravil.

  19:3 Tehdy k nmu pili farizeov a pokoueli ho slovy: "Sm lovk propustit svou manelku z jakhokoli dvodu?"

  19:4 On jim odpovdl: "Copak jste neetli, e Stvoitel je od potku 'uinil mue a enu'

  19:5 a ekl: 'Proto lovk opust otce i matku a pilne ke sv manelce a ti dva budou jedno tlo'?

  19:6 A tak u nejsou dva, ale jedno tlo. Co tedy Bh spojil, a lovk nerozdluje."

  19:7 Oni mu ale ekli: "Pro tedy Moj pikzal dt potvrzen o rozvodu a [tak] propustit [enu?]"

  19:8 Odpovdl jim: "Moj vm dovolil propoutt vae manelky kvli tvrdosti vaeho srdce, ale od potku to tak nebylo.

  19:9 Proto vm km, e kdokoli by propustil svou manelku [z jinho dvodu] ne kvli smilstvu a vzal si jinou, cizolo, a kdo si bere proputnou, cizolo."

  19:10 Jeho uednci mu ekli: "Jestlie m lovk s manelkou takovou pi, nen dobr se enit."

  19:11 ekl jim tedy: "Ne vichni pijmaj toto slovo, ale [jen] ti, kterm je [to] dno.

  19:12 Nebo jsou panicov, kte se tak narodili z lna matky, a jsou panicov, kter udlali panici lid, a jsou panicov, kte se sami stali panici pro nebesk krlovstv. Kdo [to] me pijmout, a [to] pijme."

  19:13 Tehdy k nmu pinesli mal dti, aby na n pokldal ruce a modlil se, ale uednci je psn napomnali.

  19:14 Je ale ekl: "Nechte dti a nebrate jim pichzet ke mn, protoe takovm pat nebesk krlovstv."

  19:15 A tak na n pokldal ruce a [potom] odtud odeel.

  19:16 A hle, piel k nmu jeden [mu a] ekl mu: "Dobr miste, co dobrho mm udlat, abych ml vn ivot?"

  19:17 On mu vak ekl: "Pro m nazv dobrm? Nikdo nen dobr, jen jedin - Bh. Chce-li ale vstoupit do ivota, dodruj pikzn."

  19:18 Zeptal se ho: "Kter?" Je ekl: "'Nezabije, nezcizolo, nebude krst, nevyd falen svdectv',

  19:19 'cti svho otce i matku' a 'bude milovat svho blinho jako sm sebe.'"

  19:20 Ten mladk mu ekl: "To vechno jsem dodroval odmalika. Co [mi] jet schz?"

  19:21 Je mu ekl: "Pokud chce bt dokonal, jdi, prodej svj majetek, dej [ho] chudm a bude mt poklad v nebi. A poj, nsleduj m."

  19:22 Kdy ale mladk uslyel tu e, smutn odeel. Ml toti mnoho majetku.

  19:23 Je tedy ekl svm uednkm: "Amen, km vm, e pro bohe je nesnadn vstoupit do nebeskho krlovstv.

  19:24 A km vm znovu: Je snadnj, aby velbloud proel uchem jehly, ne aby boh veel do Boho krlovstv."

  19:25 A kdy to jeho uednci uslyeli, nesmrn [nad tm] asli a kali: "Kdo tedy me bt spasen?"

  19:26 Je vak na n pohldl a ekl: "U lid je to nemon, ale u Boha je mon vechno."

  19:27 Tehdy mu Petr odpovdl: "Pohle, my jsme vechno opustili a li jsme za tebou. Co tedy bude s nmi?"

  19:28 Je jim ekl: "Amen, km vm, kdo jste m nsledovali, e pi znovuzrozen [svta], a se Syn lovka posad na trnu sv slvy, budete i vy sedt na dvancti trnech a budete soudit dvanct pokolen Izraele.

  19:29 A kad, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo enu nebo dti nebo pole kvli mmu jmnu, vezme stokrt vce a pijme vn ivot za sv ddictv.

  19:30 Mnoz prvn vak budou posledn a posledn prvn."

  -

  God Rules.NET
   100 +   .