Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 20

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  20:1 "Nebesk krlovstv je toti podobn hospodi, kter vyel za svtn, aby najal dlnky na svou vinici.

  20:2 Domluvil se s dlnky na denru za den a poslal je na svou vinici.

  20:3 A kdy okolo tet [denn] hodiny vyel ven, uvidl jin, jak stoj na triti a zahlej.

  20:4 ekl jim tedy: 'Jdte i vy na tu vinici a dm vm, co bude spravedliv.'

  20:5 A oni li. Potom znovu vyel ven kolem est a devt hodiny a udlal tot.

  20:6 Kdy potom vyel kolem jedenct hodiny, nael jin, jak stoj a zahlej. ekl jim: 'Pro tu stojte a cel den zahlte?'

  20:7 Oni mu ekli: 'Protoe ns nikdo nenajal.' ekl jim tedy: 'Jdte i vy na tu vinici a dostanete, co bude spravedliv.'

  20:8 Kdy pak nastal veer, ekl pn vinice svmu sprvci: 'Zavolej dlnky a zapla jim mzdu, ponaje od poslednch a po prvn.'

  20:9 A kdy pili ti, [kdo byli najati] kolem jedenct hodiny, dostali kad po [jednom] denru.

  20:10 Kdy pak pili ti prvn, mysleli si, e dostanou vc, ale i oni dostali kad [jeden] denr.

  20:11 A kdy ho dostali, zaali reptat proti hospodi.

  20:12 kali: 'Tihle posledn pracovali jednu hodinu a tys je postavil narove nm, kte jsme nesli bemeno [celho] dne a horko.'

  20:13 On vak jednomu z nich odpovdl: 'Pteli, j ti nekivdm. Copak ses se mnou nedomluvil na denru?

  20:14 Vezmi si, co je tvoje, a b, j ale chci dt tomuto poslednmu stejn jako tob.

  20:15 Copak si nesmm na svm dlat, co chci? Anebo m zvistiv oko, protoe jsem dobr?'

  20:16 Takto budou posledn prvn a prvn posledn. Je toti mnoho povolanch, ale mlo vyvolench."

  20:17 A kdy Je putoval vzhru do Jeruzalma, vzal si na cest svch dvanct uednk stranou a ekl jim:

  20:18 "Hle, jdeme do Jeruzalma a [tam] bude Syn lovka vydn veleknm a zkonkm a [ti] ho odsoud k smrti.

  20:19 Vydaj ho pohanm, aby se [mu] vysmvali, zbiovali [ho] a ukiovali, ale tetho dne bude vzken."

  20:20 Tehdy k nmu pila matka Zebedeovch syn se svmi syny, klanla se mu a o nco ho prosila.

  20:21 ekl j tedy: "Co chce?" Ona ekla: "ekni, a tito dva moji synov mohou sedt ve tvm krlovstv jeden po tv pravici a druh po tv levici."

  20:22 Je j ale odpovdl: "Vy nevte o co proste. Mete pt kalich, kter j mm pt, a bt poktni ktem, kterm se j ktm?" ekli mu: "Meme."

  20:23 [On] jim ekl: "Mj kalich budete opravdu pt a ktem, kterm se j ktm, budete poktni, avak dt [vm] sedt po m pravici a po m levici, to nen m vc, ale [pat] tm, pro kter [to] pipravil mj Otec."

  20:24 A kdy to uslyelo [ostatnch] deset, rozhoili se na ty dva bratry.

  20:25 Je je ale zavolal k sob a ekl: "Vte, e vldcov nrod nad nimi panuj a velikni nad nimi uvaj moc.

  20:26 Tak to ale mezi vmi nebude. Kdokoli by mezi vmi chtl bt velik, a je vam sluebnkem.

  20:27 A kdokoli by mezi vmi chtl bt prvn, a je vam otrokem.

  20:28 Prv tak Syn lovka nepiel, aby se mu slouilo, ale aby slouil a aby dal svj ivot jako vkupn za mnoh."

  20:29 Kdy pak vychzeli z Jericha, el za nm velik zstup.

  20:30 A hle, dva slepci sedc u cesty uslyeli, e tudy jde Je a vykikli: "Pane, Synu Davidv, smiluj se nad nmi!"

  20:31 Zstup je psn napomnal, aby mleli, ale oni kieli [tm] vce: "Pane, Synu Davidv, smiluj se nad nmi!"

  20:32 Je se tedy zastavil, zavolal je a ekl: "Co chcete, abych pro vs udlal?"

  20:33 Oni mu ekli: "Pane, a se otevou nae oi."

  20:34 Je se tedy, naplnn soucitem, dotkl jejich o a oni ihned prohldli a li za nm.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .