Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Еврейский / Греческий лексикон Стронга - EZEKIEL 17
  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - HELP
      


  Eze 17:1
  ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃
  Eze 17:2
  בן אדם חוד חידה ומשׁל משׁל אל בית ישׂראל׃
  Eze 17:3
  ואמרת כה אמר אדני יהוה הנשׁר הגדול גדול הכנפים ארך האבר  מלא הנוצה אשׁר לו  הרקמה  בא  אל  הלבנון ויקח את צמרת הארז׃
  Eze 17:4
  את ראשׁ יניקותיו קטף ויביאהו אל ארץ כנען בעיר רכלים שׂמו׃
  Eze 17:5
  ויקח מזרע הארץ ויתנהו בשׂדה זרע קח על מים רבים צפצפה שׂמו׃
  Eze 17:6
  ויצמח ויהי לגפן סרחת שׁפלת קומה לפנות דליותיו אליו ושׁרשׁיו תחתיו יהיו ותהי לגפן ותעשׂ בדים ותשׁלח פארות׃
  Eze 17:7
  ויהי נשׁר אחד גדול גדול כנפים ורב נוצה והנה הגפן הזאת כפנה שׁרשׁיה עליו ודליותיו שׁלחה לו  להשׁקות אותה מערגות מטעה׃
  Eze 17:8
  אל שׂדה טוב אל מים רבים היא שׁתולה לעשׂות ענף ולשׂאת פרי להיות לגפן אדרת׃
  Eze 17:9
  אמר כה אמר אדני יהוה תצלח הלוא את שׁרשׁיה ינתק ואת פריה יקוסס ויבשׁ כל טרפי צמחה תיבשׁ ולא בזרע גדולה ובעם רב למשׂאות אותה משׁרשׁיה׃
  Eze 17:10
  והנה שׁתולה התצלח הלוא כגעת בה  רוח  הקדים תיבשׁ יבשׁ על ערגת צמחה תיבשׁ׃
  Eze 17:11
  ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃
  Eze 17:12
  אמר נא לבית המרי הלא ידעתם מה אלה אמר הנה בא מלך בבל ירושׁלם ויקח את מלכה ואת שׂריה ויבא אותם אליו בבלה׃
  Eze 17:13
  ויקח מזרע המלוכה ויכרת אתו ברית ויבא אתו באלה ואת אילי הארץ לקח׃
  Eze 17:14
  להיות ממלכה שׁפלה לבלתי התנשׂא לשׁמר את בריתו לעמדה׃
  Eze 17:15
  וימרד בו  לשׁלח  מלאכיו מצרים לתת לו  סוסים  ועם רב היצלח הימלט העשׂה אלה והפר ברית ונמלט׃
  Eze 17:16
  חי אני נאם אדני יהוה אם לא במקום המלך הממליך אתו אשׁר בזה את אלתו ואשׁר הפר את בריתו אתו בתוך בבל ימות׃
  Eze 17:17
  ולא בחיל גדול ובקהל רב יעשׂה אותו פרעה במלחמה בשׁפך סללה ובבנות דיק להכרית נפשׁות רבות׃
  Eze 17:18
  ובזה אלה להפר ברית והנה נתן ידו וכל אלה עשׂה לא ימלט׃
  Eze 17:19
  לכן כה אמר אדני יהוה חי אני אם לא אלתי אשׁר בזה ובריתי אשׁר הפיר ונתתיו בראשׁו׃
  Eze 17:20
  ופרשׂתי עליו רשׁתי ונתפשׂ במצודתי והביאותיהו בבלה ונשׁפטתי אתו שׁם מעלו אשׁר מעל׃
  Eze 17:21
  ואת כל מברחו בכל אגפיו בחרב יפלו והנשׁארים לכל רוח יפרשׂו וידעתם כי אני יהוה דברתי׃
  Eze 17:22
  כה אמר אדני יהוה ולקחתי אני מצמרת הארז הרמה ונתתי מראשׁ ינקותיו רך אקטף ושׁתלתי אני על הר גבה ותלול׃
  Eze 17:23
  בהר מרום ישׂראל אשׁתלנו ונשׂא ענף ועשׂה פרי והיה לארז אדיר ושׁכנו תחתיו כל צפור כל כנף בצל דליותיו תשׁכנה׃
  Eze 17:24
  וידעו כל עצי השׂדה כי אני יהוה השׁפלתי עץ גבה הגבהתי עץ שׁפל הובשׁתי עץ לח והפרחתי עץ יבשׁ אני יהוה דברתי ועשׂיתי׃

  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Русская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск