Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1CHRONICLES 11

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  11:1 Tot Israelul s`a strkns la David la Hebron, zicknd: ,,Iatq cq noi skntem os din oasele tale wi carne din carnea ta.

  11:2 Odinioarq, chiar cknd era Saul kmpqrat, tu duceai wi aduceai pe Israel knapoi. Domnul, Dumnezeul tqu, yi -a zis: ,Tu vei pawte pe poporul Meu Israel wi tu vei fi cqpetenia poporului Meu Israel.``

  11:3 Astfel toyi bqtrknii lui Israel au venit la kmpqrat la Hebron, wi David a fqcut legqmknt cu ei la Hebron knaintea Domnului. Au uns pe David kmpqrat peste Israel, dupq cuvkntul Domnului, spus prin Samuel.

  11:4 David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adicq Iebus. Acolo erau Iebusiyii, locuitorii yqrii.

  11:5 Locuitorii Iebusului au zis lui David: ,,Nu vei intra aici.`` Dar David a luat cetqyuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.

  11:6 David zisese: ,,Oricine va bate cel dintki pe Iebusiyi va fi cqpetenie wi domn.`` Ioab, fiul Yeruiei, s`a suit cel dintki, wi a ajuns cqpetenie.

  11:7 David s`a awezat kn cetqyuie; deaceea au numit -o cetatea lui David.

  11:8 A fqcut zid kmprejurul cetqyii, dela Milo de jur kmprejur; wi Ioab a dres cealaltq parte a cetqyii.

  11:9 David ajungea din ce kn ce mai mare, wi Domnul owtirilor era cu el.

  11:10 Iatq cqpeteniile vitejilor cari erau kn slujba lui David, wi cari l-au ajutat kmpreunq cu tot Israelul sq-wi kntqreascq stqpknirea, ca sq -l punq kmpqrat, dupq cuvkntul Domnului cu privire la Israel.

  11:11 Iatq, dupq numqrul lor, vitejii cari erau kn slujba lui David. Iawobeam, fiul lui Hacmoni, unul din cqpitanii de seamq. El wi -a knvkrtit suliya peste trei sute de oameni, pe cari i -a omorkt dintr`o singurq datq.

  11:12 Dupq el, Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitul, unul din cei trei rqzboinici.

  11:13 El era cu David la Pas-Damim, unde se strknseserq Filistenii pentru luptq. Acolo era o bucatq de pqmknt plinq cu orz: wi poporul fugea dinaintea Filistenilor.

  11:14 S`au awezat kn mijlocul ogorului, l-au ocrotit, wi au bqtut pe Filisteni. Wi Domnul a dat o mare izbqvire.

  11:15 Trei din cele treizeci de cqpetenii s`au pogorkt la David pe stkncq kn pewtera Adulam, cknd tabqra Filistenilor era kn valea Refaimiyilor.

  11:16 David era atunci kn cetqyuie, wi o ceatq a Filistenilor era la Betleem.

  11:17 David a avut o dorinyq, wi a zis: ,,Cine-mi va aduce apq de bqut din fkntkna de la poarta Betleemului?``

  11:18 Atunci cei trei bqrbayi au trecut prin tabqra Filistenilor, wi au scos apq din fkntkna dela poarta Betleemului. Au adus -o wi au dat -o lui David; dar David n`a vrut s`o bea, ci a vqrsat -o knaintea Domnului.

  11:19 El a zis: ,,Sq mq fereascq Dumnezeul meu sq fac una ca aceasta! Sq beau eu skngele acestor oameni, cari s`au dus cu primejdia vieyii lor? Cqci cu primejdia vieyii lor au adus -o.`` Wi n`a voit s`o bea. Iatq ce au fqcut acewti trei viteji.

  11:20 Abiwai, fratele lui Ioab, era cqpetenia celor trei. El wi -a knvkrtit suliya peste trei sute de oameni, wi i -a omorkt; wi i -a mers faima kntre cei trei.

  11:21 El era cel mai cu vazq din cei trei din rkndul al doilea, wi a fost cqpetenia lor; dar n`a ajuns pe cei trei dintki.

  11:22 Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabyeel, om de prey wi vestit prin isprqvile lui. El a ucis cei doi lei ai Moabului. S`a pogorkt kn mijlocul unei gropi pentru apq, unde a ucis un leu, kntr`o zi cknd cqzuse zqpada.

  11:23 El a ucis pe un Egiptean, care avea o staturq de cinci coyi wi avea kn mknq o suliyq, ca sulul unui yesqtor; s`a pogorkt kmpotriva lui cu un toiag, a smuls suliya din mkna Egipteanului, wi l -a ucis cu ea.

  11:24 Iatq ce a fqcut Benaia, fiul lui Iehoiada; wi i -a mers faima printre cei trei viteji.

  11:25 Era cel mai cu vazq din cei treizeci; dar n`a ajuns pe cei trei dintki. David l -a primit kn sfatul celor mai aproape de el.

  11:26 Vitejii owtirii: Asael, fratele lui Ioab. Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.

  11:27 Wamot, din Haror. Heley, din Palon.

  11:28 Ira, fiul lui Ichew, din Tecoa, Abiezer, din Anatot.

  11:29 Sibecai, Huwatitul. Ilai, din Ahoah.

  11:30 Maharai, din Netofa, Heled, fiul lui Baana, din Netofa.

  11:31 Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin. Benaia, din Piraton.

  11:32 Hurai, din Nahale-Gaaw. Abiel, din Araba.

  11:33 Azmavet, din Baharum. Eliahba, din Waalbon.

  11:34 Bene-Hawem, din Ghizon. Ionatan, fiul lui Waghe, din Harar.

  11:35 Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar. Elifal, fiul lui Ur.

  11:36 Hefer din Mechera. Ahia, din Palon.

  11:37 Heyro, din Carmel. Naarai, fiul lui Ezbai.

  11:38 Ioel, fratele lui Natan. Mibhar, fiul lui Hagri.

  11:39 Yelec, Amonitul, Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Yeruiei.

  11:40 Ira, din Ieter. Gareb, din Ieter.

  11:41 Urie, Hetitul. Zabad, fiul lui Ahlai.

  11:42 Adina, fiul lui Wiza, Rubenitul, cqpetenia Rubeniyilor, wi treizeci kmpreunq cu el.

  11:43 Hanan, fiul lui Maaca. Iosafat, din Mitni.

  11:44 Ozia, din Awtarot. Wama wi Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer.

  11:45 Iediael, fiul lui Wimri. Ioha, fratele squ, Tiyitul.

  11:46 Eliel, din Mahavim, Ieribai wi Iowavia, fiii lui Elnaam. Itma, Moabitul.

  11:47 Eliel, Obed wi Iaasiel-Meyobaia.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск