Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1CHRONICLES 12

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  12:1 Iatq cei ce s`au dus la David la Yiclag, pe cknd se yinea el departe de faya lui Saul, fiul lui Chis. Ei fqceau parte din vitejii cari i-au dat ajutor kn timpul rqzboiului.

  12:2 Erau arcawi, cu mkna dreaptq wi cu mkna stkngq aruncau pietre, iar cu arcul trqgeau sqgeyi: erau din Beniamin, din numqrul frayilor lui Saul.

  12:3 Cqpetenia Ahiezer wi Ioas, fiii lui Wemaa, din Ghibea; Ieziel wi Pelet, fiii lui Azmavet; Beraca; Iehu, din Anatot;

  12:4 Iwmaia, din Gabaon, viteaz kntre cei treizeci, wi cqpetenie peste treizeci; Ieremia; Iahaziel; Iohanan; Iozabad, din Ghedera;

  12:5 Eluzai; Ierimot; Bealia; Wemaria; Wefatia, din Harof;

  12:6 Elcana, Iwia, Azareel, Ioezer wi Iawobeam, Coreiyi;

  12:7 Ioela wi Zebadia, fiii lui Ieroham, din Ghedor.

  12:8 Dintre Gadiyi, niwte viteji au plecat sq se ducq la David kn cetqyuia din pustie, ostawi deprinwi la rqzboi, knarmayi cu scut wi cu suliyq, ca niwte lei, wi iuyi ca niwte cqprioare de pe munyi.

  12:9 Ezer, cqpetenia; Obadia, al doilea; Eliab, al treilea;

  12:10 Miwmana, al patrulea; Ieremia, al cincilea;

  12:11 Atai, al waselea; Eliel, al waptelea;

  12:12 Iohanan, al optulea; Elzabad, al nouqlea;

  12:13 Ieremia, al zecelea; Macbanai, al unsprezecelea.

  12:14 Acewtia erau fiii lui Gad, cqpetenii ale owtirii; unul singur, cel mai mic, putea sq se lupte cu o sutq de oameni, wi cel mai mare cu o mie.

  12:15 Acewtia au trecut Iordanul kn luna kntki, cknd iewea din matcq, pe tot cursul lui, wi ei sknt aceia cari au pus pe fugq pe toyi locuitorii din vqi, la rqsqrit wi la apus.

  12:16 Wi din fiii lui Beniamin wi ai lui Iuda au fost unii cari s`au dus la David kn cetqyuie.

  12:17 David le -a iewit knainte, wi le -a vorbit astfel: ,,Dacq veniyi la mine cu gknduri bune, ca sq mq ajutayi, inima mea se va uni cu voi; dar dacq veniyi sq mq knwelayi, kn folosul vrqjmawilor mei, cknd nu fac nicio sklnicie, Dumnezeul pqrinyilor nowtri sq vadq wi sq judece!``

  12:18 Amasai, unul din cqpitanii de seamq, a fost apucat de Duhul, wi a zis: ,,Skntem cu tine, Davide, wi cu tine, fiul lui Isai! Pace, pace yie, wi pace celor ce te ajutq, cqci Dumnezeul tqu yi -a ajutat!`` Wi David i -a primit, wi i -a pus kntre cqpeteniile owtirii.

  12:19 Niwte oameni din Manase s`au unit cu David, cknd a pornit cu rqzboi kmpotriva lui Saul cu Filistenii. Dar n`au fost de ajutor Filistenilor; cqci, dupqce s`au sfqtuit, domnii Filistenilor au trimes knapoi pe David, zicknd: ,,S`ar putea ca el sq treacq de partea stqpknului squ Saul, wi sq ne punq astfel kn primejdie capetele noastre.``

  12:20 Cknd s`a kntors la Yiclag, iatq cei ce s`au unit cu el din Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu wi Yiltai, cqpetenia miilor lui Manase.

  12:21 Au dat ajutor lui David kmpotriva cetei (jqfuitorilor Amaleciyi), cqci toyi erau oameni viteji, wi au ajuns cqpetenii kn owtire.

  12:22 Wi din zi kn zi veneau oameni la David sq -l ajute, pknq ce a avut o tabqrq mare, ca o tabqrq a lui Dumnezeu.

  12:23 Iatq numqrul oamenilor knarmayi pentru rqzboi, cari s`au dus la David kn Hebron, ca sq treacq asupra lui domnia lui Saul, dupq porunca Domnului.

  12:24 Fiii lui Iuda, cari purtau scutul wi suliya, wase mii opt sute, knarmayi pentru rqzboi.

  12:25 Din fiii lui Simeon, oameni viteji la rqzboi, wapte mii o sutq.

  12:26 Din fiii lui Levi, patru mii wase sute;

  12:27 wi Iehoiada, mai marele Aaroniyilor, wi cu el trei mii wapte sute;

  12:28 wi Yadoc, tknqr viteaz, wi casa tatqlui squ, douqzeci wi douq de cqpetenii.

  12:29 Din fiii lui Beniamin, frayii lui Saul, trei mii; cqci pknq atunci cea mai mare parte dintre ei rqmqseserq credinciowi casei lui Saul.

  12:30 Din fiii lui Efraim, douqzeci de mii opt sute, oameni viteji, oameni cu faimq, dupq casele pqrinyilor lor.

  12:31 Din jumqtatea seminyiei lui Manase, optsprezece mii, cari au fost numiyi pe nume sq se ducq sq punq kmpqrat pe David.

  12:32 Din fiii lui Isahar, cari se pricepeau kn knyelegerea vremurilor wi wtiau ce trebuia sq facq Israel, douq sute de cqpetenii, wi toyi frayii lor erau puwi supt porunca lor.

  12:33 Din Zabulon, cincizeci de mii, kn stare sq meargq la owtire, knarmayi pentru luptq cu toate armele de rqzboi, wi gata sq se lupte cu o inimq hotqrktq.

  12:34 Din Neftali, o mie de cqpetenii, wi cu ei treizeci wi wapte de mii, cari purtau scutul wi suliya.

  12:35 Din Daniyi, knarmayi pentru rqzboi, douqzeci wi opt de mii wase sute.

  12:36 Din Awer, kn stare sq meargq la oaste, wi gata de luptq: patruzeci de mii.

  12:37 Wi de cealaltq parte a Iordanului, din Rubeniyi, din Gadiyi, wi din jumqtatea seminyiei lui Manase, cu toate armele de rqzboi, o sutq douqzeci de mii.

  12:38 Toyi acewti bqrbayi, oameni de rqzboi, gata de luptq, au venit la Hebron cu inima neprefqcutq, ca sq punq pe David kmpqrat peste tot Israelul. Wi toyi ceilalyi din Israel erau tot cu un gknd sq facq kmpqrat pe David.

  12:39 Au stat acolo trei zile cu David, mkncknd wi bknd, cqci frayii lor le pregqtiserq de mkncare.

  12:40 Wi chiar ceice locuiau lkngq ei pknq la Isahar, la Zabulon wi Neftali, aduceau merinde pe mqgari, pe cqmile, pe catkri wi pe boi: aluaturi, turte de smochine wi de stafide, vin, untdelemn, boi wi oi din belwug, cqci era bucurie kn Israel.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск