Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1KINGS 21

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  21:1 Dupq aceste lucruri, iatq ce s`a kntkmplat. Nabot, din Izreel, avea o vie la Izreel, lkngq casa lui Ahab, kmpqratul Samariei.

  21:2 Wi Ahab a vorbit astfel lui Nabot: ,,Dq-mi mie via ta, sq fac din ea o grqdinq de verdeyuri, cqci este foarte aproape de casa mea. Kn locul ei kyi voi da o vie mai bunq, sau dacq-yi vine mai bine, kyi voi plqti preyul ei kn argint.``

  21:3 Dar Nabot a rqspuns lui Ahab: ,,Sq mq fereascq Domnul sq-yi dau mowtenirea pqrinyilor mei!``

  21:4 Ahab a intrat kn casq, trist wi mkniat, din pricina cuvintelor, pe cari i le spusese Nabot din Izreel: ,,Nu-yi voi da mowtenirea pqrinyilor mei!`` Wi s`a culcat pe pat, wi -a kntors faya, wi n`a mkncat nimic.

  21:5 Nevastq-sa Izabela a venit la el, wi i -a zis: ,,Pentruce kyi este tristq inima wi nu mqnknci?``

  21:6 El i -a rqspuns: ,,Am vorbit cu Nabot din Izreel, wi i-am zis: ,Dq-mi via ta pe prey de argint; sau, dacq vrei, kyi voi da o altq vie kn locul ei.`` Dar el a zis: ,,Nu pot sq-yi dau via mea!``

  21:7 Atunci Izabela, nevasta lui, i -a zis: ,,Oare nu domnewti tu acum peste Israel? Scoalq-te, ia wi mqnkncq wi fii cu inima veselq, cqci eu kyi voi da via lui Nabot din Izreel!``

  21:8 Wi ea a scris niwte scrisori kn numele lui Ahab, le -a pecetluit cu pecetea lui Ahab, wi le -a trimes bqtrknilor wi dregqtorilor cari locuiau cu Nabot kn cetatea lui.

  21:9 Iatq ce a scris kn aceste scrisori: ,,Vestiyi un post; puneyi pe Nabot kn fruntea poporului,

  21:10 wi puneyi -i kn fayq doi oameni de nimic, cari sq mqrturiseascq astfel kmpotriva lui: ,Tu ai blestemat pe Dumnezeu wi pe kmpqratul!` Apoi scoateyi -l afarq, kmprowcayi -l cu pietre, wi sq moarq.``

  21:11 Oamenii din cetatea lui Nabot, bqtrknii wi dregatorii cari locuiau kn cetate, au fqcut cum le spusese Izabela, dupq cum era scris kn scrisorile pe cari li le trimisese ea.

  21:12 Au vestit un post, wi au pus pe Nabot kn fruntea poporului.

  21:13 Cei doi oameni de nimic au venit wi s`au awezat kn faya lui; wi acewti oameni rqi au mqrturisit awa knaintea poporului, kmpotriva lui Nabot: ,,Nabot a blestemat pe Dumnezeu wi pe kmpqratul!`` Apoi l-au scos afarq din cetate, l-au kmprowcat cu pietre, wi a murit.

  21:14 Wi au trimes sq spunq Izabelei: ,,Nabot a fost kmprowcat cu pietre, wi a murit.``

  21:15 Cknd a auzit Izabela cq Nabot fusese kmprowcat cu pietre wi cq murise, a zis lui Ahab: ,,Scoalq-te wi ia kn stqpknire via lui Nabot din Izreel, care n`a vrut sq yi -o dea pe prey de argint; cqci Nabot nu mai trqiewte, a murit.``

  21:16 Ahab, auzind cq a murit Nabot, s`a sculat sq se pogoare la via lui Nabot din Izreel ca s`o ia kn stqpknire.

  21:17 Atunci cuvkntul Domnului a vorbit lui Ilie, Tiwbitul, astfel:

  21:18 ,,Scoalq-te wi pogoarq-te knaintea lui Ahab, kmpqratul lui Israel la Samaria; iatq -l, este kn via lui Nabot, unde s`a pogorkt s`o ia kn stqpknire.

  21:19 Sq -i spui: ,Awa vorbewte Domnul: ,Nu ewti tu un ucigaw wi un hoy?` Wi sq -i mai spui: ,Awa vorbewte Domnul: ,Chiar kn locul unde au lins cknii skngele lui Nabot, vor linge cknii wi skngele tqu.``

  21:20 Ahab a zis lui Ilie: ,,M`ai gqsit, vrqjmawule?`` Wi el a rqspuns: ,,Te-am gqsit, pentrucq te-ai vkndut ca sq faci ce este rqu knaintea Domnului.``

  21:21 ,,Iatq ce zice Domnul: ,Voi aduce nenorocirea peste tine; te voi mqtura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobod kn Israel,

  21:22 wi voi face casei tale cum am fqcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, wi casei lui Baewa, fiul lui Ahia, pentrucq M`ai mkniat wi ai fqcut pe Israel sq pqcqtuiascq.``

  21:23 Domnul a vorbit wi despre Izabela, wi a zis: ,,Cknii vor mknca pe Izabela lkngq kntqritura Izreelului.

  21:24 Cine va muri kn cetate din casa lui Ahab, va fi mkncat de ckni, iar cine va muri pe ckmp va fi mkncat de pqsqrile cerului.``

  21:25 N`a fost nimeni care sq se fi vkndut pentruca sq facq ce este rqu knaintea Domnului, ca Ahab, pe care nevastq-sa Izabela kl aykya la aceasta.

  21:26 El a lucrat kn chipul cel mai urkcios, mergknd dupq idoli, cum fqceau Amoriyii, pe cari -i izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.

  21:27 Dupqce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab wi -a rupt hainele, wi -a pus un sac pe trup, wi a postit: se culca cu sacul acesta, wi mergea kncet.

  21:28 Wi cuvkntul Domnului a vorbit lui Ilie, Tiwbitul, astfel:

  21:29 ,,Ai vqzut cum s`a smerit Ahab knaintea Mea? Pentrucq s`a smerit knaintea Mea, nu voi aduce nenorocirea kn timpul vieyii lui; ci kn timpul vieyii fiului squ voi aduce nenorocirea casei lui!``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск